Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

JAVNI OGLASI

Javni uvid

u Nacrt Plana detaljne regulacije Fotonaponske solarne elektrane ,,MC Brestač” u KO Brestač, KO Subotište i KO Pećinci opština Pećinci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi ažuriranja studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Javni uvid

u Nacrt Plana detaljne regulacije za parcele 1/5, 1/6, 6 i deo parcele 1095/13 K.O. Ašanja

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Ogar

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Pećinci

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Deč

Drugi ponovljeni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Javni uvid

u nacrt Plana detaljne regulacije za k.p. 2327 K.O. Šimanovci i delove k.p. 3366 i 3536 K.O. Šimanovci

Javni uvid

u nacrt Plana detaljne regulacije kompleksa uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na parceli broj 1122/2 K.O. Obrež opština Pećinci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 3 stambene jedinice sa mogućnošću kupovine na teritoriji opštine Pećinci

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Šimanovcima

Javni uvid

u nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije za naseljeno mesto Pećinci

Oglas

radi davanja u zakup građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade putem javnog nadmetanja

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja zemljišta pod zgradom i drugim objektom i neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u Sibaču

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog ostalog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za radno angažovanje u Opštinskoj upravi opštine Pećinci

Javni poziv

za radno angažovanje u Opštinskoj upravi opštine Pećinci

Rani javni uvid

povodom izrade plana detaljne regulacije Fotonaponske solarne elektrane ,,Mc Brestač’’ u KO Brestač, KO Subotište i KO Pećinci opština Pećinci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Ogar

Javni poziv

za radno angažovanje u Opštinskoj upravi opštine Pećinci

Javni poziv

za radno angažovanje u Opštinskoj upravi opštine Pećinci

Oglas

Za davanje u zakup poslovnog prostora u Karlovčiću

Rani javni uvid

Povodom izrade Izmene i dopune Plana detaljne regulacije radne zone 5.1. katastarska opština Šimanovci

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za davanje u zakup javne površine na određeno vreme radi postavljanja manjih montažnih objekata – kioska u mestu Karlovčić

Javni uvid

u Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje "Istočni Srem"

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja građevinskog zemljišta ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Donji Tovarnik

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja zemljišta pod zgradom i drugim objektom i neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u Sibaču

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja građevinskog zemljišta izvan građevinskog područja u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Prhovo

Javni uvid

u Prostorni plan područja posebne namene za projekat BeoGrid 2025

Javno dostavljanje rešenja 404-67-1/2023-III

od 14. decembra 2023. godine, podnosiocu zahteva Advokatu Predragu Đujiću iz Beograda, ul. Kornelija Stankovića 027a.

Rani javni uvid

povodom izrade plana detaljne regulacije kompleksa uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na katastarskoj parceli broj 1122/2 K.O. Obrež, opština Pećinci

Rani javni uvid

povodom izrade plana detaljne regulacije za k.p. 2327 K.O. Šimanovci i delove k.p. 3366 i 3536 K.O. Šimanovci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razarade za građevinske parcele k.p. br. 1750/12 i 1750/14 K.O. Šimanovci za dogradnja poslovnog kompleksa ,,Silbo’’

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za davanje u zakup javne površine na određeno vreme radi postavljanja manjih montažnih objekata – u mestu Kupinovo

Javni uvid

u Nacrt Plana detaljne regulacije Solarnih elektrana ,,NETGas“, ,,Argali Energy“ i ,,Arhar Teh Solar“ u KO Subotište i KO Pećinci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije u opštini Pećinci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za davanje u zakup građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade putem javnog nadmetanja

Javni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u Subotištu

Javni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja ostalo veštački stvorenog neplodnog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Subotište

Javni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Javni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Pećinci u Sibaču

Javna rasprava

o Nacrtu Odluke o budžetu Opštine Pećinci za 2024. godinu

Program javne rasprave je sledeći:

•            Predmet javne rasprave je Nacrt Odluke o budžetu opštine Pećinci za 2024. godinu.

•            Javna rasprava će trajati u periodu od 10.10.2023. godine do 27.10.2023. godine.

•            Građani mogu dostaviti predloge, sugestije i komentare isključivo u pisanom obliku na adresu: Opštinska uprava opštine Pećinci, Odeljenje za budžet i finansije i utvrđivanje i naplatu javnih prihoda, Slobodana Bajića br. 5. ili u elektronskom obliku na sledeću mejl adresu: pomocnik.zivanovic@pecinci.org, do 27.10.2023. godine.

•            Javnu raspravu organizuje Odeljenje za budžet i finansije i utvrđivanje i naplatu javnih prihoda, koje priprema Nacrt Odluke o budžetu opštine Pećinci.

•            Uvid u Nacrt Odluke o budžetu opštine Pećinci za 2023. se može izvršiti u Šalter Sali OU Pećinci, Slobodana Bajića br. 5 ili isti može biti dostavljen putem maila po zahtevu građana upućenom na mejl nacelnik.finansije@pecinci.org.

•            Nakon završene javne rasprave Odeljenje za budžet i finansije i utvrđivanje i naplatu javnih prihoda, sačiniće izveštaj o javnoj raspravi.

Javni uvid

u nacrt izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Deč

Oglas

za davanje u zakup javne površine na određeno vreme radi postavljanja manjih montažnih objekata – kioska u mestu Deč

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu k.p. br. 3801 K.O. Šimanovci

Javni poziv

za prezentaciju Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu k.p. br. 1746/22 K.O. Šimanovci

Javni poziv

za prezentaciju Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu k.p. br. 558/47 K.O. Šimanovci

Javni poziv

za prezentaciju Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu k.p. br. 551/47 K.O. Šimanovci

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Ogar

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Pećinci u Pećincima

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Pećinci u Subotištu

Oglas

za davanje u zakup poslovnog prostora u Karlovčiću

Rani javni uvid

povodom izrade plana detaljne regulacije solarnih elektrana ,, NETGas’’, ,,Argali Energy’’ i ,,Arhar Teh Solar’’ u KO Subotište i KO Pećinci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za k.p. br. 1750/10 K.O. Šimanovci

Rani javni uvid

povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene za projekat BeoGrid 2025

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za rekonstrukciju i dogradnju skladišno-operativne hale u Šimanovcima na k.p. 570/13 K.O. Šimanovci

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokaliteta za bazen za navodnjavanje i zaštitu od mraza na kat.parc.br. 2513/2 K.O. Kupinovo

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola za školsku 2023/2024.godinu

Javni poziv

za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2024. godinu

Javni poziv

za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2024. godinu

Javni poziv

za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz nabavku gradjevinskog materijala i opreme za poboljšanje uslova stanovanja

Javne konsultacije

za javnost, organe, organizacije i pojedince zainteresovane za plan za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem za projekat ”dogradnje postojećeg objekta u Pećincima”

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prikupljanje pismenih zatvorenih ponuda za prodaju otpadnih vozila

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Ogar

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o prijemu zahteva za izmenu dozvole za tretman neopasnog otpada

Rani javni uvid

povodom izrade izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Deč

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razaradu lokacije – izgradnju skladišno – poslovnih objekata na dve građevinske parcele – kat.parcele 1772/1 i 1795/3 ko Šimanovci

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja izgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Ogar

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Četvrti ponovljeni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja zemljišta u građevinskom području, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Ašanja

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

Za davanje u zakup poslovne prostorije u Šimanovcima

Javni uvid

Ponovljeni javni uvid u nacrt plana generalne regulacije naselja Šimanovci

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Treći ponovljeni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja zemljišta u građevinskom području, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Ašanja

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta sa magacinom na k.p. br. 656, 659 i deo k.p. br. 1517K.O. Šimanovci

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju poslovnog objekta sa magacinom za robu široke potrošnje gorivosti 3000 na k.p. br. 1800/1, 1801/1, 1802/1, 1803/1 i 1804/1 K.O. Šimanovci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

radi davanja u zakup građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade putem javnog nadmetanja

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Ogar

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Karlovčić

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za izgradnju otvorenog skladišta-platoa i parkirališta na KP 1746/22 K.O. Šimanovci

Javni poziv

Za prezentaciju urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za promenu namene i dogradnju poslovnog objekta-skladišta u objekat za skladištenje i pakovanje poljoprivrednih proizvoda sa hladnjačom na k.p. 3837 K.O. Šimanovci

Rani javni uvid

povodom izrade plana detaljne regulacije za katastarske parcele 1/5 i 1/6 K.O. Ašanja

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Treći ponovljeni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja zemljišta u građevinskom području u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Sibač

Drugi ponovljeni oglas

za prodaju prikupljanjem pismenih ponuda radi otuđenja zemljišta u građevinskom području u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Ašanja

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinske parcele k.p.br. 1353, 1354 i 1355 K.O. Deč za izgradnju poljoprivrednih objekata za uzgoj i smeštaj konja

Oglas

radi davanja u zakup građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade putem javnog nadmetanja

Obaveštenje

Komisije za planove Opštine Pećinci

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokaliteta za izgradnju hladnjače na kat.parc. br. 2513/3 K.O. Kupinovo

Oglas

za prodaju prikupljanjem pismenih ponuda radi otuđenja zemljišta u građevinskom području, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Ašanja

Drugi ponovljeni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja zemljišta u građevinskom području, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Sibač

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Šimanovcima

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja zemljišta u građevinskom području, u javnoj svojini Opštine Pećinci u KO Sibač

Rani javni uvid

povodom izrade prostornog plana opštine Pećinci

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava

o Nacrtu Odluke o budžetu Opštine Pećinci za 2023. godinu

Program javne rasprave je sledeći:

 • Predmet javne rasprave je Nacrt Odluke o budžetu opštine Pećinci za 2023. godinu.
 • Javna rasprava će trajati u periodu od 06.12.2022. godine do 14.12.2022. godine.
 • Građani mogu dostaviti predloge, sugestije i komentare isključivo u pisanom obliku na adresu: Opštinska uprava opštine Pećinci, Odeljenje za budžet i finansije i utvrđivanje i naplatu javnih prihoda, Slobodana Bajića br. 5. ili u elektronskom obliku na sledeću mejl adresu: pomocnik.zivanovic@pecinci.org, do 14.12.2022. godine.
 • Javnu raspravu organizuje Odeljenje za budžet i finansije i utvrđivanje i naplatu javnih prihoda, koje priprema Nacrt Odluke o budžetu opštine Pećinci.
 • Uvid u Nacrt Odluke o budžetu opštine Pećinci za 2023. se može izvršiti u Šalter Sali OU Pećinci, Slobodana Bajića br. 5 ili isti može biti dostavljen putem maila po zahtevu građana upućenom na mejl nacelnik.finansije@pecinci.org.
 • Nakon završene javne rasprave Odeljenje za budžet i finansije i utvrđivanje i naplatu javnih prihoda, sačiniće izveštaj o javnoj raspravi.

Obaveštenje

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada

Javni oglas

za davanje u zakup poslovnih prostorija u Pećincima

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju objekata skladišno-poslovnog kompleksa u Šimanovcima na dve katastarske parcele broj: 1807/3 i 1960/1 K.O. Šimanovci opština Pećinci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinske parcele k.p. br. 1399/2, 1399/4, 1400/1, 1400/2, 1401/1, 1401/2, 1402/1, 1402/2, 1403/1, 1404/1, 1404/2, 1404/3, 1404/4, 1404/9, 1404/10, 1405/1 i 1406 K.O. Pećinci za dogradnju poslovnog kompleksa “Luki-Komerc”

Javni poziv

za prezentaciju Urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za izgradnju staklorezačke radnje

Javni poziv

Za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju portirnice 1 i 2, saobraćajnog i pešačkog priključka na ulicu Vojvode Vuka i podzemnog postrojenja za mešanje gasa

Javni poziv

za dodelu subvencija u vidu ogrevnog drveta

Javni poziv

za dodelu subvencija u vidu energetskih vaučera

Oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Šimanovcima

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Rani javni uvid

povodom izrade Plana generalne regulacije naselja Donji Tovarnik

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju skladišno-poslovnog objekta p, portirnice p i trafostanice p kp 3184 KO Šimanovci, Svetogorska ulica, Šimanovci-opština Pećinci

Oglas

radi davanja u zakup građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade putem javnog nadmetanja

Oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Šimanovcima

Rani javni uvid

prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola za školsku 2022/2023. godinu

Javni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Javni poziv

Za prezentaciju urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za izgradnju magacina za staklo na k.p. 3, 4/1 i 4/2 K.O. Ogar

Javni poziv

za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2022. godinu

Javni poziv

za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2023. godinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prijavljivanje kandidata za instruktore


Rang lista kandidata koji se pozivaju na testiranje i razgovor


Preliminarna rang lista kandidata koji se pozivaju na obuku

Kandidati koji nisu izabrani imaju pravo da podnesu prigovor u roku od 24 sata od objavljivanja liste, odnosno najkasnije do 18. jula 2022. godine (do 16:00 časova).

Prigovor se može podneti Zavodu isključivo u elektronskoj formi, na mejl: mladen.velickovic@stat.gov.rs.

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja zemljišta u građevinskom području, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Deč

Javni oglas

za davanje u zakup poslovnih prostorija u Pećincima

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju proizvodno-skladišno-poslovnog objekta na k.p. 3183/2 i 3183/3 KO Šimanovci u Pećincima, sa urbanističko-arhitektonskom razaradom lokacije i uređenjem predmetnog prostora

Javni poziv

za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala i opreme za poboljšanje uslova stanovanja

Javni oglas

za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Pećinci

Oglas

za davanje u zakup javne površine na određeno vreme radi pastavljanja manjih montažnih objekata – kioska u mestu Pećinci

Četvrti ponovljeni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja građevinskog zemljišta izvan građevinskog područja, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o prijemu zahteva za izmenu i dopunu dozvole za tretman neopasnog otpada

Javni oglas

o datoj saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu k.p. br. 3677 K.O. Šimanovci za izgradnju poslovno-skladišnog objekta

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Šimanovcima

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni uvid

u nacrt plana detaljne regulacije (PDR) za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 bar od kružne raskrsnice u Pećincima do MRS Sibač

Javni uvid

u nacrt plana detaljne regulacije (PDR) za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 bar od postojećeg gasovoda Sremski Mihaljevci-Karlovčić do MRS Deč u opštini Pećinci

Javni uvid

u nacrt plana detaljne regulacije (PDR) za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 bar od naseljenog mesta Prhovo do MRS Popinci u opštini Pećinci

Javni uvid

u nacrt plana detaljne regulacije (PDR) za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 bar u opštini Pećinci od MRS Obrež do spomenika u k.o. Kupinovo

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Karlovčiću

Oglas

za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Pećinci

Treći ponovljeni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja građevinskog zemljišta izvan građevinskog područja, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Obaveštenje

Obaveštenje o javnom uvidu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Šimanovcima

Treći ponovljeni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja građevinskog zemljišta izvan građevinskog područja, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Treći ponovljeni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja zemljišta u građevinskom području, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Drugi ponovljeni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja građevinskog zemljišta izvan građevinskog područja, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Javni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja građevinskog zemljišta u građevinskom području, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Ašanja

Javni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja građevinskog zemljišta izvan građevinskog područja, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Subotište

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o javnom uvidu u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu k.p. br. 3793/1 i 3793/2 K.O. Šimanovci za izgradnju poslovno-skladišnog objekta

Javna rasprava

O Nacrtu Odluke o budžetu Opštine Pećinci za 2022. godinu

Program javne rasprave je sledeći:

 • Predmet javne rasprave je Nacrt Odluke o budžetu opštine Pećinci za 2022. godinu.
 • Javna rasprava će trajati u periodu od 01.12.2021. godine do 08.12.2021. godine.
 • Zbog trenutne epidemiološke situacije, građani mogu dostaviti predloge, sugestije i komentare isključivo u pisanom obliku na adresu: Opštinska uprava opštine Pećinci, Odeljenje za budžet i finansije i utvrđivanje i naplatu javnih prihoda, Slobodana Bajića br. 5. ili u elektronskom obliku na sledeću mail adresu: pomocnik.zivanovic@pecinci.org do 08.12.2021. godine.
 • Javnu raspravu organizije Odeljenje za budžet i finansije i utvrđivanje i naplatu javnih prihoda, koje priprema Nacrt Odluke o budžetu opštine Pećinci.
 • Uvid u Nacrt Odluke o budžetu opštine Pećinci za 2022. se može izvršiti u Šalter Sali OU Pećinci, Slobodana Bajića br. 5 ili isti može biti dostavljen putem maila po zahtevu građana upućen na mail nacelnik.finansije@pecinci.org .
 • Nakon završene javne rasprave Odeljenje za budžet i finansije i utvrđivanje i naplatu javnih prihoda, sačiniće izveštaj o javnoj raspravi.

Ponovljeni Rani javni uvid

povodom izrade plana generalne regulacije naselja Šimanovci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

Rešenje za projekat Izgradnja poslovno skladišnog objekta na lokaciji u Šimanovcima, na kat. parc. 551/43 i 551/48 K.O. Šimanovci

Peti ponovljeni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja građevinskog zemljišta izvan građevinskog područja, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Prhovo

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja građevinskog zemljišta izvan građevinskog područja, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Drugi ponovljeni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja zemljišta u građevinskom području, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Drugi ponovljeni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja građevinskog zemljišta izvan građevinskog područja, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za rekonstrukciju i dogradnju skladišno-distributivnog kompleksa u Šimanovcima na katastarskim parcelama broj: 1750/26 i 1750/38 K.O. Šimanovci opština Pećinci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za davanje u zakup poslovnih prostorija u Pećincima

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju objekata proizvodno-skladišnog kompleksa u Šimanovcima na katastarskim parcelama broj:1805/1, 1805/7 i 1805/8 K.O. Šimanovci opština Pećinci

Četvrti ponovljeni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja građevinskog zemljišta izvan građevinskog područja, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Prhovo

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja zemljišta u građevinskom području, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja građevinskog zemljišta izvan građevinskog područja, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za izgradnju poslovno-magacinskog kompleksa u Deču na k.p. 1237 KO Deč

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta arhitektonsko-urbanističke razrade za dogradnju poslovno-proizvodnog kompleksa „Coficab” d.o.o., Deč, na k.p. br. 123 K.O. Deč

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu k.p. br.3687 K.O. Šimanovci za izgradnju poslovnog objekta –benzinske pumpe

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu k.p. br.1806/21 K.O. Šimanovci za izgradnju proizvodno-poslovnog objekta ,,KLP 3’’

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni oglas

o datoj saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Rani javni uvid

Povodom izrade plana detaljne regulacije „Uslužni centar na autoputu A3 (E70) sa delom radne zone istok u K.O. Pećinci i K.O.Prhovo“

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Rani javni uvid

povodom izrade plana generalne regulacije naselja Šimanovci

Rani javni uvid

povodom izrade plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 bar u opštini Pećinci od MRS Obrež do spomenika u K.O. Kupinovo

Rani javni uvid

Povodom izrade plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 bar od postojećeg gasovoda Sremski Mihaljevci-Karlovčić do MRS Deč u opštini Pećinci

Rani javni uvid

Povodom izrade plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 bar od naseljenog mesta Prhovo do MRS Popinci u opštini Pećinci

Rani javni uvid

Povodom izrade plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 bar od kružne raskrsnice u Pećincima do MRS Sibač

Obaveštenje

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu Bazna stanica mobilne telefonije „NS1495 01 SM Šimanovci zapad“

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni uvid

u nacrt izmene i dopune Plana detaljne regulacije zone centra naselja Donji Tovarnik

Javni poziv

za regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola za školsku 2021/2022. godinu

Treći ponovljeni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja građevinskog zemljišta izvan građevinskog područja, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Prhovo

Javni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Treći ponovljeni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja zemljišta u građevinskom području, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Drugi ponovljeni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja građevinskog zemljišta izvan građevinskog područja, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Prhovo

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja zemljišta u građevinskom području, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Subotište

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2022. godinu

Javni poziv

za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2022. godinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku određivanja obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Pećincima

Oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Pećincima

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za dogradnju poslovnog kompleksa ``Luki-komerc`` doo na k.p. br. 1399/2, 1400/1, 1400/2, 1401/1, 1401/2, 1402/1, 1402/2, 1403/1, 1404/1, 1404/2, 1404/3, 1404/4, 1405/1 i 1406 K.О. Pećinci

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za izgradnju poslovno-skladišnog objekta na k.p. br. 551/48 i 551/43 K.O. Šimanovci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Šimanovcima

Javna rasprava

Program javne rasprave je sledeći:

 • Predmet javne rasprave je Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana, Lokalni akcioni plan za pobolјšanje uslova života za Rome, Lokalni akcioni plan za zapošlјavanje
 • Javna rasprava će trajati u periodu od 04.06.2021. godine do 11.06.2021. godine.
 • Zbog trenutne epidemiološke situacije, građani mogu dostaviti predloge, sugestije i komentare isklјučivo u pisanom obliku na adresu: Opštinska uprava optine Pećinci, Odelјenje za društvene delatnosti, Slobodana Bajića br. 5. ili u elektronskom obliku na sledeću mail adresu:drustvenedelatnosti@pecinci.org do 06.2021. godine.
 • Javnu raspravu organizije Odelјenje za društvene delatnosti, koje priprema Nacrte
 • Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana biće izložen na sajtu opštine Pećinci www.pecinci.org.
 • Nakon završene javne rasprave Odelјenje za društvene delatnosti, sačiniće izveštaj o javnoj raspravi.

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Šimanovcima

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Drugi ponovljeni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja zemljišta u građevinskom području, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja zemljišta u građevinskom području, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Ogar

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja zemljišta u građevinskom području, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Deč

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja zemljišta u građevinskom području, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Donji Tovarnik

Rani javni uvid

u materijal za izradu prostornog plana područja posebne namene za izgradnju nasipa kod naselja Kupinovo sa elementima za direktno sprovođenje

Javni oglas

o datoj saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinske parcele k.p. br. 974, 976 i 977/1 K.O. Šimanovci izgradnja poljoprivrednog (ekonomskog) objekta i stambenog objekta

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja građevinskog zemljišta izvan građevinskog područja, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Prhovo

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć ugostiteljimaRešenje o dodeli jednokratne novčane pomoći

Napomena: Umesto izvoda iz APR, Komisija će prihvatiti i podatke o podnosiocu Zahteva odštampane sa sajta APR.

Javni uvid

u nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju Urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za izgradnju objekata na kompleksu Poljoprivrednog gazdinstva Salaš na K.P. 1146 u K.O. Deč

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Pećinci

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja zemljišta u građevinskom području, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta br: 03-10/2019 urbanističko - arhitektonska razrada izgradnje visokoregalnog skladišta na k.p.br. 1743/61 K.O. Šimanovci u Šimanovcima

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Javni oglas

o datoj saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni uvid

u Nacrt izmena i dopuna prostornog plana područja infrastrukturnog koridora granica Hrvatske – Beograd (Dobanovci)

Oglas

za davanje u zakup javne površine na određeno vreme radi postavljanja manjih montažnih objekata – kioska u mestu Karlovčić

Javni uvid

u nacrt plana detaljne regulacije za koridor planirane saobraćajnice s-22 u KO Šimanovci i katastarskih parcela broj 2175, 2304 i 2305 KO Šimanovci

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja zemljišta u građevinskom području, ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za izgradnju poslovno-skladišnog objekta u Šimanovcima

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja zemljišta u građevinskom području, ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište, u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o Javnom uvidu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za izgradnju proizvodno-magacinskog kompleksa u Šimanovcima na k.p. 3826 k.o. Šimanovci

Rani javni uvid

u materijal za izradu Regionalnog prostornog plana Autonomne Pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine

Javna rasprava

o Nacrtu Odluke o budžetu Opštine Pećinci za 2021. godinu

Program javne rasprave je sledeći:

 • Predmet javne rasprave je Nacrt Odluke o budžetu opštine Pećinci za 2021. godinu.
 • Javna rasprava će trajati u periodu od 01.12.2020. godine do 08.12.2020. godine.
 • Zbog trenutne epidemiološke situacije, građani mogu dostaviti predloge, sugestije i komentare isključivo u pisanom obliku na adresu: Opštinska uprava optine Pećinci, Odeljenje za budžet i finansije i utvrđivanje i naplatu javnih prihoda, Slobodana Bajića br. 5. ili u elektronskom obliku na sledeću mail adresu: pomocnik.zivanovic@pecinci.org do 08.12.2020. godine.
 • Javnu raspravu organizije Odeljenje za budžet i finansije i utvrđivanje i naplatu javnih prihoda, koje priprema Nacrt Odluke o budžetu opštine Pećinci.
 • Nacrt Odluke o budžetu opštine Pećinci za 2021. biće izložen na sajtu opštine Pećinci www.pecinci.org .
 • Nakon završene javne rasprave Odeljenje za budžet i finansije i utvrđivanje i naplatu javnih prihoda, sačiniće izveštaj o javnoj raspravi.

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Javna rasprava

Nacrta Strategije razvoja socijalne zaštite opštine Pećinci 2021-2025

Na osnovu člana 96. Statuta opštine Pećinci („Službeni list opština Srema“ broj 6/19) otvara se javna rasprava u vezi Nacrta Strategija razvoja socijalne zaštite opštine Pećinci 2021-2025 će se održati u periodu od 20.11.2020. do 30.11.2020. godine, a po okončanju javne rasprave Odeljenje za društvene delatnosti sačiniće konačnu verziju Nacrta Odluke i uputiti je na dalje razmatranje i usvajanje.

Primedbe i sugestije na nacrt ove odluke možete podneti na mejl adresu nacelnik.ou@pecinci.org ili putem pisarnice Opštinske uprava Opštine Pećinci, Slobodana Bajića broj 5, 22410 Pećinci, sa naznakom:

JAVNA RASPRAVA

ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

Primedbe i sugestije koje pristignu nakon gore naznačenog roka neće se uvažiti.

STRATEGIJA

RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE

OPŠTINA PEĆINCI

2021 – 2025

Nacrt Odluke

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju proizvodno-skladišnog objekta (pr+galerija) - kategorija objekta v, skladišta (pr) –kategorija objekta b, transformatorske stanice – kategorija objekta g i bunara sa pratećim infrastrukturnim objektima u Šimanovcima na katastarskoj parceli broj 3802 k.o. Šimanovci

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za prenamenu skladišnog objekta u proizvodni objekat na k.p.3182/5 k.o. Šimanovci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonska razrada lokacije planirane izgradnje seoskog turističkog domaćinstva na k.p. br.54, k.o. Pećinci

Javni oglas

za davanje u zakup poslovnih prostorija u Pećincima

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Pećinci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju skladišno-poslovnih objekata na gp1 i poslovnog maloprodajnog objekta na gp2 katastarske parcele 1772, 1773, 1774, 1775, 1794/1 i 1795/1, sve ko Šimanovci

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg skladišnog objekta u Šimanovcima na k.p. 570/12 k.o. Šimanovci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije kompleksa uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na katastarskoj parceli broj 1122 k.o. Obrež, opština Pećinci

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu k.p. br. 3738 k.o. Šimanovci za izgradnju proizvodno-poslovnog objekta

Oglas

obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada

Oglas

radi davanja u zakup građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade putem javnog nadmetanja

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu k.p. br. 2171/2 k.o. Šimanovci za dogradnju poslovnog objekta

Javni uvid

Plana detaljne regulacije za deo radne zone za formiranje saobraćajnice s-7 u k.o. Šimanovci

Javni uvid

Plana detaljne regulacije za koridor planirane saobraćajnice s -22 u k.o. Šimanovci i parcele broj 2175, 2304 i 2305 k.o. Šimanovci

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju silosa sa pratećim objektima i podnog skladišta na parcelama 2/11 i 2/12, k.o. Šimanovci

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta br: 02-10/2019 urbanističko-arhitektonska razrada rekonstrukcije stambenog objekta sa dogradnjom poslovnog i magacinskog prostora na k.p.br. 3800 k.o. Šimanovci u Šimanovcima

Javni uvid

u nacrt izmene i dopune plana detaljne regulacije radne zone 5.1. katastarska opština Šimanovci (``Sl. list opština Srema``, broj 18/2010) - za Blok IV.9

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju na katastarskoj parceli broj 1746/47 k.o. Šimanovci III faza

Obaveštenje

o podnetom zahtevu za ažuriranje studije o procene uticaja na životnu sredinu

Javni uvid

u nacrt izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Šimanovci

Javni poziv

za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2021. godinu

Javni poziv

za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2021. godinu

Javni poziv

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći kroz kupovinu 4 seoske kuće i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja

Javni uvid

u nacrt izmene i dopune plana detaljne regulacije radne zone 5.1. katastarska opština Šimanovci

Javni oglas

o datoj saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Pećincima

Obaveštenje

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Pećinci u KO Šimanovci

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju silosa sa pratećim objektima i podnog skladišta na parcelama 2/11 i 2/12, k.o. Šimanovci

Javni poziv

za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

O postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Popinci

Javni oglas

za davanje u zakup poslovnih prostorija u Šimanovcima

Obaveštenje

o Javnom uvidu u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu k.p. br. 2709 K.O. Deč za izgradnju skladišnog objekta

Rani javni uvid

povodom izrade plana detaljne regulacije za deo radne zone i saobraćajnicu s – 7 u K.O. Šimanovci

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju proizvodno-skladišnog objekta (pr+galerija) kategorija objekta v, skladišta (pr) kategorija objekta b, transformatorske stanice kategorija objekta g i bunara sa pratećim infrastrukturnim objektima u šimanovicima na katastarskoj parceli broj 3802 K.O. Šimanovci

Javni uvid

u nacrt plana detaljne regulacije za deo radne zone u K.O. Šimanovci

Javni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Pećinci u KO Šimanovci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni oglas

o datoj saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu poslovnih i pratećih objekata u kompleksu ,,Chemical Agrosava'' doo na katastarskim parcelama 3640, 3644, 3660, 566/5, 566/9, 566/15 i 566/22 k.o. Šimanovci

Javni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Javni uvid

u nacrt plana detaljne regulacije za deo saobraćajnice S-39 i k.p. br. 3101/2, 3102 i 3103 K.O. Šimanovci

Javni uvid

u nacrt plana detaljne regulacije za k.p. br. 682/6, 682/13, 682/14, 682/15, 1754, 681 i deo k.p. br. 1753 K.O. Subotište

Rani javni uvid

povodom izrade plana detaljne regulacije za koridor planirane saobraćajnice S - 22 i parcele broj 2175, 2304 i 2305 u K.O. Šimanovci

Javni oglas

o datoj saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Oglas

za davanje u zakup poslovnih prostorija u Šimanovcima

Obaveštenje

o prijemu zahteva za izmenu dozvole za upravljanje otpadom na teritoriji opštine Pećinci

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni oglas

za davanje u zakup poslovnih prostorija u Šimanovcima

Javni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Pećincima

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Oglas

za Javnu licitaciju za davanje u zakup na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Pećinci – drugi krug

Javni uvid

U nacrt plana detaljne regulacije bloka B-2-13 u radnoj zoni naselja Šimanovci u K.O. Šimanovci

Javni uvid

U nacrt plana detaljne regulacije za katastarsku parcelu broj 2285 K.O. Šimanovci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

za Javni uvid Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Bazna stanica mobilne telefonije Pećinci – SM09 SMU09 SMO 09

Obaveštenje

za Javni uvid Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Bazna stanica mobilne telefonije Obrež - SM69 SMU69 SMO 69

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonska razrada lokacije planirane izgradnje silosa sa pratećim sadržajima "Golden Group" doo na k.p. br. 227/1 K.O. Pećinci

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za izgradnju skladišno-poslovnog objekta u Pećincima na katastarskim parcelama broj: 1462/2, 1462/3 i 1463 K.O. Pećinci

Rani javni uvid

povodom izrade plana detaljne regulacije za deo radne zone u K.O. Šimanovci

Rani javni uvid

povodom izrade izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Šimanovci

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Rani javni uvid

povodom izrade Plana detaljne regulacije za deo saobraćajnice S-39 i K.P. br. 3101/2, 3102 i 3103 u K.O. Šimanovci

Javni uvid

u nacrt plana generalne regulacije naselja Subotište i privredno-radnih zona u ko Subotište

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonska razrada lokacije - planirane izgradnje farme za tov svinja i tov junadi na lokaciji postojeće farme za tov junadi k.p.br. 660/18 i 660/15 k.o. Subotište

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Ispravka Javnog oglasa

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Pećincima

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Ogar

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Ogar

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Ogar

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Ogar

Javni uvid

u zahtev za izmenu i dopunu dozvole za upravljanje otpadom na teritoriji opštine Pećinci

Oglas

za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Pećinci

Javni oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Pećincima

Javni uvid

u izmene i dopune Plana detaljne regulacije radne zone 5.1 u katastarskoj opštini Šimanovci

Javni oglas

o datoj saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Brestaču

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za izgradnju objekta na kompleksu poljoprivrednog gazdinstva-salaša na k.p. 1146 k.o. Deč

Javni poziv

za dodelu finansijske pomoći najuspešnijim učenicima srednjih škola iz izbegličkih, prognanih i raseljenih porodica na teritoriji AP Vojvodine

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Sremski Mihaljevci

Obaveštenje

o prijemu zahteva za izmenu i dopunu dozvole za upravljanje otpadom na teritoriji opštine Pećinci

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu k.p. br.1750/14 k.o. Šimanovci za dogradnju poslovnog objekta

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za izgradnju pomoćnog objekta (garaže) u Pećincima na k.p. 1517/1 i 1517/2 k.o. Pećinci

Javni uvid

u nacrt plana detaljne regulacije za saobraćajnicu S-37 i kat.p.br.3183/14 KO Šimanovci

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni oglas

o datoj saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Javni uvid

u Nacrt plana detaljne regulacije za katastarske parcele broj 1470 i 1472/1 u KO Obrež

Javni uvid

u nacrt prostornog plana područja posebne namene za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana područja posebne namene za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni uvid

u nacrt plana detaljne regulacije romskog naselja u naseljenom mestu Popinci

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni uvid

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Pogon za proizvodnju praškastih i tečnih proizvoda za završne radove u građevinarstvu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Rani javni uvid

Povodom izrade plana detaljne regulacije za k.p.br. 682/6, 682/13, 682/14 i 682/15 i deo k.p.br. 1753, k.o. Subotište

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2020. godinu

Javni poziv

za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2020. godinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu k.p. br.566/50 k.o. Šimanovci za izgradnju poslovno-skladišnog objekta

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu k.p. br.3678 k.o. Šimanovci za izgradnju poslovnog objekta benzinske pumpe

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za izgradnju samouslužne autoperionice u Pećincima na k.p. 1444/1 k.o. Pećinci

Rani javni uvid

povodom izrade Plana detaljne regulacije romskog naselja u mestu Popinci

Javni oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Karlovčiću

Javna rasprava

povodom izrade Strategije održivog razvoja opštine Pećinci od 2019 do 2029. godine

Javna rasprava biće održana u periodu od 13.06.2019. godine do 20.06.2019. godine.

Javni poziv

za prezentaciju Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za izgradnju proizvodno-skladišno-poslovnog kompleksa na K.P. 561/8 K.O. Šimanovci

Rani javni uvid

povodom izrade Plana detaljne regulacije Bloka B-2-13 u radnoj zoni naselja Šimanovci

Javni poziv

za prezentaciju Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu K.P. BR. 1806/20 K.O. Šimanovci, za izgradnju skladišno-poslovnog objekta logistički centar "KLP BET"

Rani javni uvid

povodom izrade Plana detaljne regulacije za saobraćajnicu C-37 i K.P. 3183/14 K.O. Šimanovci

Javni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Karlovčić

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za izgradnju stambenog objekta na k.p. 3747/2 k.o. Kupinovo

Javni poziv

za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja

Javni oglas

o datoj saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Pećincima

Oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Pećincima

Oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Pećincima

Oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Pećincima

Oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Pećincima

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Javni oglas

za davanje u zakup poslovnog prostora u Šimanovcima

Javni oglas

za davanje u zakup javne površine na određeno vreme radi postavljanja manjih montažnih objekata - kioska u mestu Pećinci

Javni oglas

za davanje u zakup poslovnog prostora u Pećincima

Oglas

za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup pijačnih tezgi (robni i zeleni) deo na pijaci u naseljenom mestu Šimanovci

Javni oglas

za davanje u zakup poslovnih prostorija u Šimanovcima

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta br: 01-02/2019 urbanističko-arhitektonska razrada rekonstrukcije magacina u poslovni objekat sa dogradnjom na k.p. br. 2314/1 k.o. Šimanovci u Šimanovcima

Javni poziv

za prezentaciju Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu K.P. br. 2171/2 K.O. Šimanovci dogradnja poslovnog kompleksa

Javni poziv

za prezentaciju Urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za dogradnju i rekonstrukciju osnovne škole u Kupinovu

Javni uvid

u Nacrt Plana detaljne regulacije zone centra naselja Donji Tovarnik

Oglas

za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Pećinci

Javni oglas

o datoj saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za izgradnju poslovno-industrijskog objekta u Šimanovcima na k.p. 3035/25 k.o. Šimanovci

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Rani javni uvid

povodom izrade Plana generalne regulacije naselja Subotište i privredno radnih zona u KO Subotište

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonsko rešenje planirane adaptacije i promene namene poslovnog objekta za smeštaj transportnih kontejnera kamionskog saobraćaja sa upravnom zgradom u poslovno-proizvodno-skladišni objekat (objekat za selektovanje, ljuštenje, pečenje i pakovanje poljoprivrednih proizvoda iz uvoza i domaće proizvodnje) i izgradnja skladišta u Šimanovcima na k.p. br. 2328/2 i 2328/3 k.o. Šimanovci

Javni oglas

za davanje u zakup poslovnih prostorija u Deču

Javni oglas

za davanje u zakup poslovnih prostorija u Šimanovcima

Javni oglas

za davanje u zakup javne površine na određeno vreme radi pastavljanja montažnog objekata u Šimanovcima

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinske parcele k.p. br. 2315 i 2316/1 k.o. Šimanovci za izgradnju poslovno-proizvodno-skladišnog objekta

Javni uvid

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Farma za tov junadi administrativno sanitarni objekat u funkciji farme i ograda kompleksa

Javni poziv

za dodelu finansijske pomoći najuspešnijim studentima iz izbegličkih, prognaničkih i raseljeničkih porodica na teritoriji AP Vojvodine

Javni uvid

u nacrt plana detaljne regulacije za deo radne zone u k.o. Šimanovci

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za dogradnju poslovno-proizvodnog kompleksa, magacinom u službi osnovne namene u Šimanovcima na k.p. 3041/7 k.o. Šimanovci

Javni oglas

o datoj saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko – arhitektonska razrada lokacije planirane dogradnje poslovnog kompleksa sa stanicom za snabdevanje gorivom „Ratar“ Šimanovci na k. p. br. 1015 k.o. Šimanovci

Oglas za javnu licitaciju

za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Pećinci

Javni uvid

studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Proizvodno skladišni objekat-proizvodnja praškastih materija i fasadnog programa za završne radove u građevinarstvu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za dogradnju klanice sa preradom mesa u Subotištu, K.P. 682/6 K.O. Subotište

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu K.P. br.1746/22 K.O. Šimanovci za izgradnju poslovnog objekta

Javni poziv

za učešće u Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Pećinci za 2019. godinu

Javni oglas

Za davanje u zakup građevinskog zemljišta izvan građevinskog područja u svrhu poljoprivredne obrade putem javnog nadmetanja

Obaveštenje

o prijemu zahteva za izmenu i dopunu dozvole za upravljanje otpadom na teritoriji opštine Pećinci

Javni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Pećinci u KO Šimanovci

Oglas

za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji opštine Pećinci

Oglas

za izbor korisnika za pružanje humanitarne pomoći u vidu dodele jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji opštine Pećinci

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni uvid

za projekat Pogon za proizvodnju kablova za automobilsku industruju

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni uvid

u Nacrt Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji opštine Pećinci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javne konsultacije

za Plan upravljanja zaštitom životne sredine za Projekat pojačanog održavanja državnog puta IA reda br. 3 deonica: Petlja Ruma-Petlja Pećinci

Javni uvid

u Nacrt Plana detaljne regulacije "Humano groblje" sela Sibač KO Sibač Opština Pećinci

Javni oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Pećincima

Javni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Javni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Donji Tovarnik

Javni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Ašanja

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Rani javni uvid

povodom izrade plana detaljne regulacije za deo radne zone u KO Šimanovci

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko–arhitektonske razrade za izgradnju proizvodno-skladišno-poslovnog kompleksa na k.p. 561/8 K.O. Šimanovci

Obaveštenje

građanima za uvid u poseban birački spisak radi vršenja promena – upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Rani javni uvid

povodom izrade plana detaljne regulacije zone centra naselja Donji Tovarnik

Oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Karlovčiću

Oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Pećincima

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola za školsku 2018/2019. godinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Pećincima

Izmena oglasa

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Rani javni uvid

povodom izrade izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Pećinci i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije naselja Pećinci

Javni poziv

za prezentaciju Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za dogradnju kompleksa Sika

Javni poziv

za prezentaciju Urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za dogradnju poslovnog kompleksa Open mind

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Brestač

Rani javni uvid

povodom izrade plana detaljne regulacije za katastarsku parcelu broj 1470 i 1472/1 k.o. Obrež

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci

Javni poziv

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći na teritoriji opštine Pećinci

Javni poziv

za prezentaciju Urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom loklacije za izgradnju skladišno-poslovnog objekta u Šimanovcima

Obaveštenje

o Javnom uvidu u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja naizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju magacina metalne robe i alata u Šimanovcima na katastarskoj parceli br. 419/1 i 420/1 k.o. Šimanovci

Javni poziv

za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju Urbanističkog projekta Urbanističko arhitektonsko rešenje planirane izgradnje poslovnih i pratećih objekata u kompleksu DOO „Chemical Agrosava“ na k.p.br. 566/22, 566/5 i 566/9 K.O. Šimanovci

Javni poziv

za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2019. godinu

Javni poziv

za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2019. godinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni oglas

o datoj saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu k.p. br. 1750/14 k.o. Šimanovci za dogradnju poslovnog objekta

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu k.p. br. 1806/14 i 1806/16 k.o. Šimanovci za izgradnju poslovnog objekta

Javni uvid

u nacrt plana detaljne regulacije dela bloka B-4-15 sa obodnim ulicama u radnoj zoni naselja Šimanovci, opština Pećinci

Javni oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Pećincima

Javni oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Šimanovcima

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

korisnicima poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje je bilo predmet kontrole republičkog poljoprivrednog inspektora na teritoriji opštine Pećinci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni oglas

za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup pijačnih tezgi na pijacama u Pećincima i Šimanovcima

Ponovni javni uvid

u nacrt plana detaljne regulacije lokaliteta „Spomenik“ uz SRP „Obedska bara“ u KO Ašanja

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u Šimanovcima na katastarskoj parceli br. 750/6 k.o. Šimanovci opština Pećinci

Javni uvid

u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Bazna stanica mobilne telefonije NS2348 03 SM Deč

Javni poziv

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 30 montažnih kuća

Obaveštenje

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za izgradnju poslovnog objekta sa skladištem u Šimanovcima na katastarskoj parceli br. 3035/22 k.o. Šimanovci opština Pećinci

Javni uvid

za Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Izgradnja objekata štala za tov junadi

Javni uvid

u nacrt plana detaljne regulacije dela radne zone broj 1 u K.O. Šimanovci

Javni uvid

u nacrt plana detaljne regulacije vezne ulice između ulice Braće Vidakovića i Posavskog odreda i međumesne autobuske stanice u naselju Pećinci u K.O. Pećinci

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za izgradnju skladišno-poslovnog objekta p+0-p+1 sa portirnicom na kat. Parceli. br. 1746/51 K.O.Šimanovci

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu k.p. br. 2171/2 K.O.Šimanovci za dogradnju poslovnog objekta

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta Urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu k.p. br. 3771, 411, 412 i 413 K.O.Šimanovci za dogradnju poslovnog objekta za izgradnju poslovno-magacinskog objekta

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta Urbanističko-arhitektonske razrade za građevinsku parcelu K.P. br. 588 K.O.Šimanovci za izgradnju poslovno-magacinskog objekta

Oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Pećincima

Oglas

za davanje u zakup poslovnih prostorija u Šimanovcima

Javni uvid

u nacrt plana detaljne regulacije radne zone u naselju Sibač - izmene i dopune plana detaljne regulacije radnih zona 1.6, 10.1 i 10.2 u opštini Pećinci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju UP br. 1/6-1/18 urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonsko rešenje planirane adaptacije, dogradnje i promene namene proizvodno-poslovno-stambenog objekta u objekat za proizvodnju i distribuciju gotove hrane na k.p. br. 3040/1, 3040/2 i 3040/3 K.O. Šimanovci

Oglas

za davanje u zakup poslovnog prostora - zgrade u Donjem Tovarniku

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za izgradnju stambenog objekta za izbegla lica u Šimanovcima

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta za uređenje katastarske parcele br. 1469/2 K.O. Obrež, opština Pećinci

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni oglas

za davanje u zakup poslovnih prostorija u Šimanovcima

Obaveštenje

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

Obaveštenje

o postupku odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv

za dodelu jednokratne finansijske pomoći studentima osnovnih akademskih studija na teritoriji AP Vojvodine

Rani javni uvid

povodom izrade Plana detaljne regulacije za K.P. br. 2285 KO Šimanovci

Oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Šimanovcima

Oglas

za davanje u zakup javne površine na određeno vreme radi postavljanja montažnog objekta u mestu Šimanovci

Javni poziv 55-6/2018-3-IV

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 15 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine na teritoriji Opštine

Oglas

za davanje u zakup poslovne prostorije u Ašanji

Oglas

za davanje u zakup poslovnih prostorija u Šimanovcima

Oglas

za davanje u zakup javne površine na određeno vreme radi pastavljanja manjih montažnih objekata – kioska u mestu Karlovčić

Javni poziv br. 55-5/2018-1-IV

za izbor korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica koje su bile korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke, kroz dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala i druge opreme za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom

Oglas

za postavljanje pomoćnika predsednika za ekonomski razvoj i strateški marketing opštine Pećinci

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju na katastarskoj parceli 1746/47 K.O. Šimanovci – proizvodni kompleks kompanije „Robert Bosch“ d.o.o.

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove; Javna prezentacija će biti održana od 25. januara do 31. januara 2018. godine

Rani javni uvid

povodom izrade izmene i dopune Plana detaljne regulacije radnih zona 1.6, 10.1 i 10.2 u opštini Pećinci.

Objavljuje: Opština Pećinci – Opštinska uprava, Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove; Datum objave: 20.12.2017. godine; Rani javni uvid u trajanju od 15 dana održaće se od 21. decembra 2017. godine do 4. januara 2018.godine.

JAVNI POZIV

za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine dve stambene jedinice namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji Republike Srbije

Raspisuje: Komesarijat za izbeglice i migracije Republika Srbija; Rok za prijavu: 01.02.2018. godine

Javni uvid

u nacrt izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Šimanovci i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije naselja Šimanovci

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum objave: 01.12.2017. godine; Javni uvid traje od 01.12.2017. godine do 01.01.2018. godine;

Javni oglas 55-25/2017-I

Za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji opštine Pećinci

Objavljuje: Komisija za izbor korisnika; Datum objave: 27.11.2017. godine; Rok za podnošenje zahteva: 12.12.2017. godine

Javni oglas 55-24/2017-I

Za izbor korisnika za pružanje humanitarne pomoći u vidu dodele jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji opštine Pećinci

Objavljuje: Komisija za izbor korisnika; Datum objave: 27.11.2017. godine; Rok za podnošenje zahteva: 12.12.2017. godine

Javni oglas 775/2017

o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovne prostorije u Pećincima

Raspisuje: JP "Građevinsko zemljište, projektovanje i putevi opštine Pećinci"; Datum raspisivanja: 31.10.2017.godine; Rok za dostavljanje prijava: 15.11.2017. godine, u 12.00 časova;

Javni oglas

za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Pećinci

Raspisuje: Opština Pećinci - predsednik Opštine; Datum objave: 17.10.2017. godine; Rok za dostavljanje prijava: 27.10.2017. godine;

Javni poziv

za dodelu jednokratne finansijske pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine

Raspisuje: Fond za pružanje pomoći izbeglim prognanim i raseljenim licima; Rok za prijavu: 01.11.2017. godine

Rani javni uvid

Povodom izrade izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Šimanovci

Oglašava: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum oglašavanja: 28.09.2017. godine; Rani javni uvid održaće se od 06.10. do 20. 10. 2017. godine.

Rani javni uvid

Povodom izrade plana detaljne regulacije dela bloka B-4-15 sa obodnim ulicama u radnoj zoni naselja Šimanovci, Opština Pećinci

Oglašava: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum oglašavanja: 22.09.2017. godine; Rani javni uvid traje do 06.10.2017. godine;

Rani javni uvid

povodom izrade plana detaljne regulacije vezne ulice između ulica Braće Vidaković i Posavskog odreda i međumesne autobuske stanice u naselju Pećinci u KO Pećinci

Oglašava: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum oglašavanja: 18.09.2017. godine; Rani javni uvid traje do 02.10.2017. godine;

Javni uvid

u nacrt plana detaljne regulacije lokaliteta „Spomenik“ uz SRP „Obedska bara“ u KO Ašanja

Oglašava: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum oglašavanja: 18.09.2017. godine; Javni uvid traje do 18.10.2017. godine;

Javni oglas

za davanje u zakup građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade putem javnog nadmetanja

Oglašava: JP "Građevinsko zemljište, projektovanje i putevi opštine Pećinci"; Datum oglašavanja: 14.09.2017. godine; Rok za dostavljanje prijava: 15.10.2017.godine, u 12.00 časova;

Javni oglas

za prezentaciju Urbanističkog projekta sa urbanističko – arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju objekta predškolske ustanove na katastarskim parcelama br. 1125/21 i 1125/17, k.o. Šimanovci, Opština Pećinci

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove; Datum raspisivanja: 24.08.2017. godine; Prezentacija traje do 31.08.2017. godine;

Rani javni uvid

povodom izrade Plana detaljne regulacije za deo radne zone br. 1 u k.o. Šimanovci

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum raspisivanja: 21.08.2017. godine; Rani javni uvid traje od 21.08. do 04.09.2017. godine;

Rani javni uvid

u Plan detaljne regulacije "Humano groblje" sela Sibač

Oglašava: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum oglašavanja: 18.07.201. godine; Rani javni uvid traje do 04.08.2017. godine;

Javni oglas 55-16/2017-1-IV

Za izbor korisnika za dodelu paketa pomoći u hrani za najugroženija domaćinstva izbeglica i IRL na teritoriji opštine Pećinci

Objavljuje: Komisija za izbor korisnika; Datum objave: 12.07.2017. godine; Rok za podnošenje zahteva: 19.07.2017. godine

Javni poziv

Za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2018. godinu

Raspisuje: Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Pećinci; Datum objave: 05.07.2017. godine; Rok za dostavljanje dokumentacije: 31.10.2017. godine

Javni poziv

Za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2018. godinu

Raspisuje: Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Pećinci; Datum objave: 05.07.2017. godine; Rok za dostavljanje dokumentacije: 31.10.2017. godine

Javni poziv

Za pružanje pomoći u stambenom zbrinjavanju izbeglih, prognanih i raseljenih lica u Vojvodini putem dodele sredstava za otkup seoskih kuća sa okućnicom u 2017. godini

Raspisuje: Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima; Javni poziv je otvoren do: 01. avgusta 2017. godine

Javni uvid

u Nacrt plana detaljne regulacije “Bioenergana” u K.O. Subotište

Oglašava: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum oglašavanja: 02.06.2017. godine; Javni uvid traje: od 05.06. do 05. 07. 2017. godine.

Javni poziv 55-12/2017-4-IV

za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz dodelu paketa pomoći u građevinskom materijalu na teritoriji opštine Pećinci

Objavljuje: Komisija za izbor korisnika pomoći; Rok za dostavljanje prijava: 19. jun 2017. godine

Javni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Subotište

Objavljuje: Javno preduzeće “Građevinsko zemljište, projektovanje i putevi opštine Pećinci”; Datum objave: 15.05.2017. godine; Rok za dostavljanje prijava: 30 dana od dana javnog objavljivanja oglasa na internet stranici opštine Pećinci, odnosno do 15. 06. 2017. godine u 12 časova.

Javni oglas

obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Objavljuje: Opštinska uprava Opštine Pećinci; Datum objave: 12.05.2017. godine; Rok za dostavljanje mišljenja i predloga: 01.06.2017. godine;

Javni oglas

za davanje u zakup građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade putem javnog nadmetanja

Raspisuje: JP "Građevinsko zemljište, projektovanje i putevi opštine Pećinci"; Datum objave: 08.05.2017. godine; Rok za dostavljanje prijava: 08.06.2017. godine;

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko – arhitektonska razrada lokacije planirane izgradnje farme za tov svinja i tov junadi na lokaciji postojeće farme za tov junadi K.P.Br. 660/17 i 660/16 K.O. Subotište

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum raspisivanja: 22.02.2017. godine; Prezentacija traje: od 23.02. do 02. 03. 2017. godine.

Poziv

za dodatno radno angažovanje na poslovima ozakonjenja objekata po ugovoru o privremeno povremenim poslovima

Raspisuje: Opštinska uprava Opštine Pećinci; Datum objavljivanja: 13.02.2017. godine; Rok za dostavljanje prijave: 8 dana od dana objavljivanja poziva;

Javni oglas

za davanje u zakup građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade putem javnog nadmetanja

Raspisuje: JP "Građevinsko zemljište, projektovanje i putevi opštine Pećinci"; Datum objave: 13.02.2017. godine; Rok za dostavljanje prijava: 15.03.2017. godine;

Javni poziv

za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje izbeglih,prognanih i raseljenih lica

Raspisuje: Komisija za izbor korisnika pomoći; Javni poziv otvoren do 16. 02. 2017. godine

Javni poziv

za pružanje pomoći putem dodele građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja u stambenim objektima u vlasništvu izbeglih, prognanih ili raseljenih lica sa boravištem, odnosno prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine za 2017. godinu

Raspisuje: Komisija za izbor korisnika pomoći; Datum objavljivanja: 16. januar 2017. godine; Rok za podnošenje prijava: 16. februar 2017. godine

Rani javni uvid

povodom izrade plana detaljne regulacije “Bioenergana” u K.O. Subotište

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum raspisivanja: 18.01.2017. godine; Prezentacija traje: od 19.01. do 02. 02. 2017. godine.

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko - arhitektonske razrade za izgradnju CNC punionice na k.p. 2193 K.O. Pećinci

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum objavljivanja: 19. 01. 2017. godine

Javni oglas

za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Pećinci

Raspisuje: predsednica opštine Pećinci; Datum objave: 15.12.2016. godine; Rok za dostavljanje prijava za učešće na licitaciji: 27.12.2016. do 12.00 časova.

JAVNI UVID

U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ARHEOLOŠKOG LOKALITETA „TVRĐAVA KUPINIK“

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 21.11.2016. godine; Prezentacija traje: od 21.11.2016. do 21.12.2016.

RANI JAVNI UVID

POVODOM IZRADE PLANA DETALjNE REGULACIJE LOKALITETA „SPOMENIK“ UZ SRP „OBEDSKA BARA“ U KO AŠANJA

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 10.11.2016. godine; Prezentacija traje: od 17.11.2016. do 01.12.2016.


Javni oglas

za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup 12 poslovih prostorija-lokala u Šimanovcima

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum objave: 04.11.2016.; Rok za dostavljanje prijave: 06.11.2016.


OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva za izmenu i dopunu integralne dozvole za upravljanje otpadom na teritoriji opštine Pećinci

Raspisuje: Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski razvoj, zaštitu životne sredine i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Pećinci; Datum objave: 31.10.2014. godine; Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 14.11.2016. godine

Opština Pećinci i Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski razvoj, zaštitu životne sredine i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Pećinci na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. Glasnik RS“ broj 36/09 i 88/10) obaveštava javnost da je operater „SSC METAL“ d.o.o. Karlovčić, Špajanska bb (registrovano u APR sa matičnim brojem 17571699 i šifrom pretežne delatnosti 4677 trgovina na veliko otpacima i ostacima) dana 26.10.2016. godine podneo zahtev za izmenu i dopunu Rešenja za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom-skladištenje i mehanički tretman neopasnog otpada (broj predmeta 501-76/2014-III-05 od 08.09.2014. godine).

Aktivnosti koje ovaj operater preduzima je upravljanje neopasnim otpadom -skladištenje i mehanički tretman obojenih metala i njihovih legura, raznih vrsta filtera (katalizatora), prohroma i elektronskog otpada kao što su matične ploče kompjutera. Promena koja se zahteva je dopuna dozvole za upravljanje neopasnim otpadom skladištenje otpadne plastike i plastične ambalaže, staklene ambalaže, istrošenih baterija (indeksnog broja po katalogu otpada16 06 04 i 16 06 05) istrošenih pneumatika i skladištenje i mehanički tretman otpadnog nameštaja i neopasnog medicinskog otpada (indeksnih brojeva 08 01 01 i 18 01 04) takođe na lokaciji operatera u Karlovčiću, Špajanska bb na katastarskoj parceli 1831 k.o. Karlovčić.

Uvid u podnet Zahtev se može izvršiti u Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski razvoj, zaštitu životne sredine i inspekcijske poslove Pećinci, Slobodana Bajića 5, kancelarija 22 na prvom spratu u vremenu od 08-14h.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 14.11.2016. godine pismeno na pomenutu adresu nadležnog organa: ili elektronski na email branislav.maksimovic@pecinci.org.


Oglas

Za izbor korisnika za pružanje humanitarne pomoći u vidu dodele drva za ogrev socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji Opštine Pećinci

Raspisuje: Komisija za izbor korisnika pomoći; Datum objavljivanja: 20.09.2016. godine; Rok: 03.10.2016. godine


Javni uvid

U nacrt plana detaljne regulacije bloka 5-2 u radnoj zoni “Jug” u KO Pećinci (sa odvajanjem putnog koridora)

Vreme: 21.09. – 21.10.2016. radnim danima od 9 do 14 časova u zgradi Opštine Pećinci


Javni uvid

U nacrt plana detaljne regulacije “Severna obilaznica Pećinaca (Opštinski put L-12)”

Vreme: 21.09. – 21.10.2016. radnim danima od 9 do 14 časova u zgradi Opštine Pećinci


Javni poziv

za dodelu jednokratne finansijske pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine

Raspisuje: Fond za pružanje pomoći izbeglim prognanim i raseljenim licima; Rok: 15.10.2016. godine


Odluka

o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodelom paketa pomoći sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova br. 55-56-44/2015-IV

Raspisuje: Komisija za izbor korisnika pomoći; Datum objavljivanja: 15.09.2016. godine;


Oglas

za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Raspisuje: predsednica opštine Pećinci; Datum objave: 13.09.2016. godine; Rok za dostavljanje prijava za učešće na licitaciji: 23.09.2016. do 12.00 časova.


Odluka

o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova

Raspisuje: Komisija za izbor korisnika pomoći; Datum objavljivanja: 25.08.2016. godine;


Javni poziv

za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2017. godinu

Raspisuje: Predsednik Opštine Pećinci; Datum objave: 24.08.2016. godine; Rok za dostavljanje dokumentacije: 31.10.2016. godine


Javni poziv

za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2017. godinu

Raspisuje: Predsednik Opštine Pećinci; Datum objave: 23.08.2016. godine; Rok za dostavljanje dokumentacije: 31.10.2016. godine


OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci JP"; Datum: 22.04.2016. godine;


OGLAS

za davanje u zakup javne površine na određeno vreme u svrhu zabavnog sadržaja za decu

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci JP"; Datum objavljivanja: 20.04.2016. godine;


Uvid

u jedinstveni birački spisak radi vršenja promena (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) – izbori za poslanike u Skupštini AP Vojvodine

Opštinska uprava Opštine Pećinci; Datum: 23.03.2016. godine; Rok: 08.04.2016. godine


JAVNI POZIV

za prezentaciju Urbanističkog projekta – Urbanističko arhitektonsko rešenje za izgradnju poslovnog objekta na K.P. br. 1686/7 k.o. Pećinci

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 16.03.2016. godine; Prezentacija traje: od 17.03.2016. do 23.03.2016.


OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci JP"; Datum objavljivanja: 13.03.2016. godine;

OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci JP"; Datum objavljivanja: 13.03.2016. godine;


RANI JAVNI UVID

POVODOM IZRADE PLANA DETALjNE REGULACIJE BLOKA 5-2 U RADNOJ ZONI „JUG“ U K.O. PEĆINCI (sa odvajanjem putnog koridora)

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum objave: 10.03.2016. godine; Javni uvid traje od 14. do 28.03.2016. godine


Uvid

u jedinstveni birački spisak radi vršenja promena (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka)

Opštinska uprava Opštine Pećinci; Datum: 05.03.2016. godine; Rok: 08.04.2016. godine


JAVNI POZIV

NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2016. GODINI

Raspisuje: Nacionalna služba za zapošljavanje; Rok: 18.04.2016.


OBAVEŠTENJE

O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga od strane zainteresovane javnosti je 01.03.2016.


JAVNI POZIV

za dodelu sredstava za ekonomsko osnaživanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica u Vojvodini kroz dohodovne aktivnosti porodica

Raspisuje: Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima; Javni poziv je otvoren do 01.03.2016. godine;


OGLAS

za davanje u zakup javne površine na određeno vreme radi pastavljanja manjih montažnih objekata – kioska u mestu Pećinci

Raspisuje: Nadzorni odbor JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci"; Datum objavljivanja: 22.01.2016. godine; Rok: do 22.02.2016. u 12 časova


JAVNI POZIV 55-56-2/2015-IV

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći na teritoriji opštine Pećinci

Raspisuje: Komisija za izbor korisnika pomoći; Datum objavljivanja: 04.01.2016. godine; Rok za podnošenje prijava: 18.02.2016. godine


JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE ZAKUPACA NA NEODREĐENO VREME U STANOVIMA U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine;


J A V N I P O Z I V

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE ZA DEO KATASTARSKE PARCELE BR. 1146 KO DEČ

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Javni uvid će biti održan od 23.12. do 30.12.2015. godine, svakog radnog dana od 9 do 13 časova


OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva za izmenu i dopunu integralne dozvole za upravljanje otpadom na teritoriji opštine Pećinci

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 17.12.2015. godine pismeno na pomenutu adresu nadležnog organa: ili elektronski na email branislav.maksimovic@pecinci.org


Oglas

za davanje u zakup javne površine na određeno vreme radi postavljanja manjih montažnih objekata - kioska u mestu Šimanovci

Raspisuje: Nadzorni odbor JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci"; Datum objavljivanja: 01.12.2015. godine; Rok: do 30.12.2015. u 10 časova


JAVNI POZIV broj 55-53-4/2015-IV

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 14 paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja na teritoriji opštine Pećinci

Raspisuje: Komisija; Rok za dostavljanje prijava: 31.12.2015. godine


Oglas

za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Raspisuje: predsednica opštine Pećinci; Datum objave: 25.11.2015. godine; Rok za dostavljanje prijava za učešće na licitaciji: 07.12.2015. do 12.00 časova.


RANI JAVNI UVID

povodom izrade Plana detaljne regulacije Arheološkog lokaliteta "Tvrđava Kupinik"

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum objave: 09.11.2015. godine; Javni uvid traje od 16. do 30.11.2015. godine


JAVNI OGLAS

Ponovni javni uvid u nacrt Plana generalne regulacije naselja Šimanovci i u Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije naselja Šimanovci

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 23.10.2015. godine; Javni uvid će biti održan od 24.10.2015. do 07.11.2015. godine, svakog radnog dana od 09 do 14 časova.


OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci - k.p. 1147/7 ko Deč

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci", Rok: 26.11.2015. godine u 12 časova


J A V N I P O Z I V

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE ZA GRAĐEVINSKU PARCELU K.P. BR. 1746/45 K.O. ŠIMANOVCI ZA DOGRADNJU POSLOVNO-SKLADIŠNOG PROIZVODNOG KOMPLEKSA

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Javni uvid će biti održan od 15.10.2015. do 22.10.2015. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.


JAVNI OGLAS

ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU PAKETA POMOĆI U HRANI ZA NAJUGROŽENIJA DOMAĆINSTVA IZBEGLICA I IRL NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI

Raspisuje: Komisija; Rok za dostavljanje prijava: 05.10.2015. do 16.10.2015. godine


Javna rasprava

Nacrta Odluke o opštinskim administrativnim taksama

Na osnovu člana 38. Statuta opštine Pećinci („Službeni list opština Srema“ broj 29/08 i 38/09) otvara se javna rasprava u vezi Nacrta Odluke o opštinskim administrativnim taksama koja će se održati u periodu od 18.09.2015. do 25.09.2015. godine, a po okončanju javne rasprave Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove sačiniće konačnu verziju Nacrta Odluke i uputiti je na dalje razmatranje i usvajanje.

Primedbe i sugestije na nacrt ove odluke možete podneti na mejl adresu nacelnik.ou@pecinci.org ili putem pisarnice Opštinske uprava Opštine Pećinci, Slobodana Bajića broj 5, 22410 Pećinci, sa naznakom:

JAVNA RASPRAVA
ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Primedbe i sugestije koje pristignu nakon gore naznačenog roka neće se uvažiti.

NACRT ODLUKE


JAVNI OGLAS

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PRUŽANJE NOVČANE HUMANITARNE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA IZBEGLIH I INTERNO RASELJENIH LICA SA BORAVIŠTEM NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI

Raspisuje: Komisija; Rok za dostavljanje prijava: 16.09.2015. do 02.10.2015. godine


JAVNI OGLAS

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI U VIDU DODELE DRVA ZA OGREV SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA IZBEGLIH I INTERNO RASELJENIH LICA SA BORAVIŠTEM NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI

Raspisuje: Komisija; Rok za dostavljanje prijava: 16.09.2015. do 02.10.2015. godine


OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.p. 601/1 ko Obrež u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci", Rok: 26.10.2015. godine u 12 časova


OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci - k.p. 551/47 ko Šimanovci

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci", Rok: 26.10.2015. godine u 12 časova


OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.p. 1299/5 ko Donji Tovarnik u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci", Rok: 26.10.2015. godine u 12 časova


OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci - k.p. 1147/7 ko Deč

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci", Rok: 26.10.2015. godine u 12 časova


JAVNI OGLAS

Javni uvid u nacrt Plana generalne regulacije naselja Šimanovci i u Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije naselja Šimanovci

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 25.08.2015. godine; Javni uvid će biti održan od 26.08.2015. do 25.09.2015. godine, svakog radnog dana od 09 do 14 časova.


Javni poziv 320-30/2015-III

za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2016. godini

Raspisuje: Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Pećinci; Datum objave: 29.07.2015. godine; Rok za podnošenje zahteva: 30.10.2015. godine;


JAVNI POZIV broj 55-26-3/2015-IV

ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE PORODICA IZBEGLICA, KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI

Raspisuje: Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti; Datum objave: 17.07.2015. godine; Rok za dostavljanje prijava: 17.08.2015. godine


JAVNI OGLAS

O SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U PEĆINCIMA

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 14.07.2015. godine;


JAVNI POZIV

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKA RAZRADA IZGRADNJE STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA na k.p.br. 1696/17 k.o. Pećinci u Pećincima

Raspisuje: Opštinska uprava Opštine Pećinci - Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum objave: 07.07.2015. godine; Termin: od 15.07.2015. do 22.07.2015. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova


PONOVLJENI OGLAS

O SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U BRESTAČU- TREĆI RASPIS

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 06.07.2015. godine;


OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U PEĆINCIMA (2)

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 19.06.2015. godine;


OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U PEĆINCIMA (1)

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 19.06.2015. godine;


PONOVLJENI OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U BRESTAČU

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 19.06.2015. godine;


PONOVLJENI OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U KARLOVČIĆU

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 19.06.2015. godine;


OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U KARLOVČIĆU (2)

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 25.05.2015. godine;


OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U KARLOVČIĆU

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 25.05.2015. godine;


OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U BRESTAČU

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 25.05.2015. godine;


J A V N I P O Z I V

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE ZA GRAĐEVINSKU PARCELU K.P. BR. 1452/3 K.O. PEĆINCI ZA IZGRADNJU POSLOVNO – MAGACINSKOG OBJEKTA


OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 19.05.2015. godine;


Javni poziv

Za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu u cilju poboljšanja uslova stanovanja izbeglih lica na teritoriji opštine Pećinci

Raspisuje: Komisija; Datum objave: 08.05.2015. godine; Rok: 29.05.2015. godine.


OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci"; Datum objave: 20.03.2015. godine; Rok: 20.05.2015. godine godine do 12 časova.


Javni uvid

OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA IZDAVANJE INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA

Raspisuje: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 09.04.2015. godine; Rok: 24.04.2015. godine.


JAVNI POZIV

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKE RAZRADE ZA GRAĐEVINSKU PARCELU K.P.BR. 558/14 K.O. ŠIMANOVCI ZA IZGRADNJU POSLOVNOG KOMPLEKSA

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 02.03.2015. godine; Javna prezentacija Urbanističkog projekta će biti održana od 06. 03. 2015. do 13.03.2015. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.


JAVNI OGLAS

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKE RAZRADE ZA GRAĐEVINSKU PARCELU K.P.BR. 548/11 K.O. ŠIMANOVCI ZA IZGRADNJU POSLOVNOG KOMPLEKSA

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 05.02.2015. godine; Javna prezentacija Urbanističkog projekta će biti održana od 14. 02. 2015. do 21.02.2015. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova


OBAVEŠTENJE

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja

Objavljuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Pećinci; Nosilac projekta: „BOMETAL“ d.o.o. Nova Pazova, Despota Stefana 109; Predmetni projekat je Poslovno proizvodni objekat-proizvodnja vezivnih elemenata u mašinstvu


JAVNI OGLAS

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKO REŠENJE UREĐENJA ZELENE PIJACE na k.p. br. 672 i 674 u PEĆINCIMA

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 03.02.2015. godine; Javna prezentacija će biti održana od 12.02.2015. do 19.02.2015. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.


OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci"; Datum objave: 30.01.2015. godine; Rok: 04.03.2015. godine godine do 12 časova.


Oglas

Za izbor kandidata za radna mesta: 1. stručni saradnik za poslove saobraćaja na neodređeno vreme-1 izvršilac; 2. stručni saradnik za poslove uređivanja građevinskog zemljišta na neodređeno vreme-1 izvršilac

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci"; Rok: 8 od dana kada objavljivanja u novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“ - 28.01.2015. godine.


Javni oglas

za postavljanje pomoćnika predsednika za ekonomski razvoj i strateški marketing opštine pećinci

Raspisuje: Opština Pećinci; Rok: 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Novinama NSZ

OGLAS (28.01.2015)

Oglas

za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Raspisuje: predsednica opštine Pećinci; Datum objave: 16.01.2015. godine; Rok za dostavljanje prijava za učešće na licitaciji: 30.01.2015. do 12.00 časova.


Obaveštenje

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada