Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

ETNO KUĆA U KARLOVČIĆU

Adresa: Špajanska 50

Kuća je zidana 1912. godine kao stambena zgrada bogate seljačke porodice. Zajedno sa pratećim ekonomskim zgradama u okućnici reprezentuje način života i kulturu stanovanja u uslovima kada gradski elementi snažno prodiru na selo. Tome u prilog govore i elementi građanskog enterijera i nameštaja koji su postojali u kući u vreme stavljanja pod zaštitu.

Kuća ima osnovu u obliku obrnutog slova „G“, sa tremom duž cele dvorišne strane na ključ, u koji se ulazi zavisno od funkcije prostorija; sa ulice, iz dvorišta ili naspram kuhinje sa otvorenim ognjištem. U samoj osnovi kuće zapažaju se reprezentativne odaje i deo u kojem se svakodnevno živelo. Prvi sačinjavaju dve sobe sa ulice i soba prema dvorištu, a drugi kuhunja sa otvorenim ognjištem, soba u kojoj je paorska peć i ostava. U prednjim prostorijama pod je daščan, dok se u ostalim nalazi nabijena i omazana zemlja. Ulični deo karakteriše i bogato dekorisana drvenarija.

Kuća je građena od opeke i čerpića, pokrivena je biber-crepom. Tavanice su vitlovane.

Ovde su snimane sekvence za film „Široko je lišće“ Petra Latinovića (1981. godine), Spot za pesmu grupe Galija „Dodirni me“ (1994. godine) i film film „Belo odelo“ Lazara Ristovskog (1999. godine)

Danas je u privatnom vlasništvu i na žalost, veoma oronula.