Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Predškolska ustanova „Vlada Obradović Kameni“, Pećinci

Adresa: Školska 6, 22410 Pećinci

Tel/fax: 022/2436-250 (direktor); 022/2435-113 (pedagog); 022/2436-052 (sekretar i računovodstvo)

Osnovna delatnost ustanove Predškolske ustanove „Vlada Obradović Kameni“ je dnevna briga o deci i predškolsko obrazovanje.

Prva škola u Pećincima osnovana je 1869. godine. Škola se nalazila u zgradi tadašnje opštine i u njoj se nastava održavala sve do 1969 godine, punih sto godina. Godine 1967. pri Osnovnoj školi „Slobodan Bajić Paja“ otvara se prva zabavišna grupa. Školske 1969/1970 godine formirana je još jedna grupa mešovitog uzrasta. Nakon toga do 1978. godine formirane su sve zabavišne grupe u gotovo svim mesnim zajednicama u opštini.

Godine 1976. U Pećincima je izgrađen prvi vrtić kapaciteta 100 dece. Deca su bila podeljena u tri vaspitne grupe, uzrasta od 3 do 7 godina. Od 1978. godine Ustanova nosi ime Vlada Obradović Kameni, po hrabrom borcu mnogih bitaka u 2. svetskom ratu na području Srema. Od osnivanja pa do danas, ustanova je bila nosilac mnogobrojnih nagrada i priznanja, od opštinskog do saveznog nivoa.

U sklopu Predškolske ustanove, vremenom su izgrađeni novi objekti: u Obrežu 1985. godine kapaciteta 80-oro dece, objekat u Šimanovcima 1987. godine kapaciteta 120-oro dece i objekat u Prhovu kapaciteta 25-oro dece.

Danas Predškolska ustanova u svom sastavu ima tri samostalna objekta: u Pećincima, Šimanovcima i Obrežu. U ostalim naseljima – Sibaču, Popincima, Sremskim Mihaljevcima, Deču, Ašanji, Brestaču, Ogaru, Kupinovu, Donjem Tovarniku i Subotištu radne sobe se nalaze u okviru osnovnih škola, dok su u Prhovu i Karlovčiću smeštene u posebne zgrade.

Poslednjih godina prosečno se, na godišnjem nivou, upiše oko 600 dece, od toga 180-200 dece pohađa Pripremni predškolski program. U ustanovi je zaposleno 89 radnika, od čega 41 vaspitač i 7 medicinskih sestara – vaspitača, koji su u neposrednom radu sa decom.

Ustanova organizuje vaspitno-obrazovni rad sa decom starosti od 1 do 6.5 godina u okviru dva osnovna oblika rada, celodnevnog i poludnevnog. Naša ustanova podržava razvoj oba modela programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, A i B, a kriterijum za izbor modela su lični i profesionalni afiniteti vaspitača, prostorni uslovi i mogućnost timskog rada.

Polazište u planiranju rada jeste prvenstveno dete kao aktivno, interaktivno i kreativno biće, a proces vaspitanja temelji se na pozitivnoj dečijoj motivaciji. Organizacija rada i sve aktivnosti, kako vaspitača, tako i svih zaposlenih u ustanovi, usmereni su ka razvoju ukupnih potencijala deteta, formiranju otvorene, komunikativne, kreativne ličnosti. Negovanje pozitivne emocionalne klime i bogate vaspitne sredine su osnovni faktor vaspitanja ove ustanove.