Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Odeljenje za budžet i finansije i utvrđivanje i naplatu javnih prihoda

Načelnik Danijela Nedeljković
e-mail: nacelnik.finansije@pecinci.org
tel: 022/400-700

Na osnovu člana 5. stav 2. Pravilnika o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate („Sl. glasnik RS“ br.28/16), Odeljenje za budžet i finansije dužno je da na svojoj internet strani objavi podatak o visini referentne kamatne stope i od kada se ta stopa primenjuje, najkasnije u roku od pet dana od dana objavljivanja odluke o izmeni referentne kamatne stope Narodne banke Srbije.

Referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije

Lokalna poreska administracija

Porez na imovinu, komunalne takse za pravna i fizička lica
tel:
022/400-718, 400-719, 400-720

Dokumenta