Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta


Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke na koju se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama br. 404-56/2022-III

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka nabavke na koju se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama br. 404-58/2021-III

Javna nabavka 404-40/2020-III

Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže sa prečistačem u naselju Obrež

Javna nabavka 404-38/2020-III

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju puta u naselju Šimanovci

Javna nabavka 404-29/2020-III

Nabavka vozila za prevoz dece i mladih sa posebnim potrebama

Javna nabavka 404-16/2020-III

stručni nadzor nad izvođenjem radova za nastvak izgradnje PU "Vlada Obradović Kameni" u Šimanovcima

Javna nabavka 404-18/2020-III

Nabavka dobara za potrebe korisnika Kancelarije za smanjenje siromaštva

Javna nabavka 404-11/2020-III

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji objekta Osnovne škole „Dušan Vukasović – Diogen“ u naselju Kupinovo

Javna nabavka 404-17/2020-III

kafa, sokovi, piće i ostala roba široke potrošnje za potrebe OU Pećinci

Javna nabavka br. 404-14/2020-III

stručni nadzor za nabavku ležećih policajaca na teritoriji opštine Pećinci

Javna nabavka 404-12/2020-III

Izrada projekta nedostajuće ulične rasvete i produžetka elektro mreže u delovima naselja opštine Pećinci.

Javna nabavka 404-7/2020-III

Usluga održavanja programa IS “Hermes”

Javna nabavka 404-60/2019-III

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na uklanjanju nelegalno podignutih objekata na teritoriji opštine Pećinci

Javna nabavka 404-52/2019-III

Radovi - uklanjanje nelegalno podignutih objekata na teritoriji opštine Pećinci

Javna nabavka 404-50/2019-III

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije sa dogradnjom Doma kulture u Šimanovcima na kp 325 KO Šimanovci

Javna nabavka 404-58/2019-IV

Nabavka građevinskog materijala za izbegla lica, za adaptaciju seoske kuće sa okućnicom

Javna nabavka 404-55/2019-III

Obeležavanje, trasiranje i elektronsko ucrtavanje postojećih vodovodnih i kanalizacionih mreža u naseljima opštine Pećinci

Javna nabavka 404-56/2019-III

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju trga u Pećincima

Javna nabavka 404-51/2019-III

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekta osnovne škole u naselju Karlovčić

Javna nabavka 404-35/2019-III

Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta Osnovne škole „Dušan Jerković Uča“ u naselju Karlovčić

Javna nabavka 404-49/2019-III

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za kružni tok u Šimanovcima

Javna nabavka 404-44/2019-III

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u naselju Deč i priključenje na prečistač u Šimanovcima

Javna nabavka 404-42/2019-III

Izrada elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištima vodovodnih mreža mesnih zajednica opštine Pećinci

Javna nabavka 404-36/2019-III

stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji PU "Vlada Obradović Kameni" u Šimanovcima - I A faza

Javna nabavka 404-22/2019-III

Suzbijanje komaraca na teritoriji opštine Pećinci

Javna nabavka 404-17/2019-III

Izrada projekta sanacije, zatvaranja i rekultivacije postojeće nesanitarne deponije - smetlišta

Javna nabavka 404-10/2019-III

Kafa, sokovi, piće i ostala roba široke potrošnje za potrebe OU Pećinci

Javna nabavka 404-11/2019-IV

Nabavka dobara za potrebe korisnika Kancelarije za smanjenje siromaštva

Javna nabavka 404-6/2019-III

Izrada Plana detaljne regulacije bloka B-2-13 u radnoj zoni naselja Šimanovci u K.O. Šimanovcima

Javna nabavka 404-5/2019-III

Izrada Plana detaljne regulacije za romsko naselje u Popincima

Javna nabavka 404-58/2018-III

Nabavka goriva za potrebe Policijske stanice Pećinci

Javna nabavka 404-57/2018-III

Konzervatorsko-restauratorski radovi na sanaciji stambeno-ekonomskog objekta u okviru okućnice "PUTNIK" u naselju Kupinovo

Javna nabavka 404-52/2018-III

Izgradnja kanalizacione mreže otpadnih voda u naselju Donji Tovarnik - 3. faza

Javna nabavka 404-49/2018-III

Investiciono održavanje objekta, izrada termoizolacije fasade i zamena kotla na ugalj kotlom na pelet u OŠ "Slobodan Bajić Paja" područna jedinica u Donjem Tovarniku

Javna nabavka 404 - 48/2018-III

Rekonstrukcija i adaptacija Predškolske ustanove „Vlada Obradović Kameni“ u Pećincima

Javna nabavka 404-45/2018-III

Izrada projekta za izvođenje (PZI) za izgradnju objekta predškolske ustanove u Šimanovcima na k.p. 1125/21 i 1125/17 K.O. Šimanovci

Javna nabavka 404-40/2018-III

Izgradnja kanalizacione mreže otpadnih voda u naselju Donji Tovarnik-II faza

Javna nabavka 404-37/2018-III

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže u naselju Ogar

Javna nabavka 404-29/2018-III

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za ozakonjenje objekta Osnovne škole u Brestaču

Javna nabavka 404-26/2018-III

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i fizičko spajanje objekta Osnovne škole u Donjem Tovarniku

Javna nabavka 404-25/2018-III

izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju semafora na raskrsnici ulica Prhovačke, Golubinačke, Grobljanske i Trga svetog Nikolaja

Javna nabavka 404-8/2018-IV

Nabavka dobara za potrebe korisnika Kancelarije za smanjenje siromaštva

Javna nabavka 404-7/2018-III

Nabavka dobara: kafa, sokovi, piće i ostala roba široke potrošnje za potrebe OU Pećinci

Javna nabavka broj: 404-46/2017-I

Sanacija hidrotehničke i elektro opreme na izvorištu naselja Ašanja

Raspisuje: Opština Pećinci – Predsednik Opštine; Datum objave: 22.12.2017.godine; Rok za podnošenje ponuda: 24.01.2018. godine, do 10.00 časova.

Javna nabavka 404-54/2017-I

Sanacija objekta Doma kulture sa dogradnjom ograde u Donjem Tovarniku.

Raspisuje: Opština Pećinci – Predsednik Opštine; Datum objave: 15.12.2017.godine; Rok za podnošenje ponuda: 25.12.2017 godine, do 09.00 časova.

Javna nabavka 404-53/2017-I

Sanacija objekta Doma kulture u Deču

Raspisuje: Opština Pećinci – Predsednik Opštine; Datum objave: 15.12.2017.godine; Rok za podnošenje ponuda: 25.12.2017 godine, do 09.00 časova.

Javna nabavka male vrednosti 404-49/2017-I

Rekonstrukcija saobraćajne svetlosne signalizacije (semafora)

Raspisuje: Opština Pećinci; Datum objave: 08.12.2017.godine; Rok za podnošenje ponuda: 18.12.2017 godine, do 09.00 časova;

Javna nabavka br. 404-48/2017-I

Sanacija objekta Doma kulture u MZ Sibač

Naručilac: Opština Pećinci - Predsednik Opštine; Datum objave: 24.11.2017; Rok za podnošenje ponuda: 4. 12. 2017. godine do 9.00 časova

Javna nabavka br. 404-47/2017-I

Zanatsko završni i ostali građevinski radovi na objektima škola i predškolske ustanove na teritoriji opštine Pećinci

Naručilac: Opština Pećinci – Predsednik Opštine; Datum objave: 17.11.2017. godine; Rok za podnošenje ponuda: 27.11.2017. godine do 9:00 časova

Javna nabavka br. 404-44/2017-I

Zamena i montaža stolarije na objektima škola i predškolske ustanove na teritoriji opštine Pećinci

Naručilac: Opština Pećinci – Predsednik Opštine; Datum objave: 16.11.2017. godine; Rok za podnošenje ponuda: 24.11.2017. godine do 9:00 časova

Javna nabavka 404-45/2017-I

Sanacija sanitarnih čvorova u objektima škola i predškolske ustanove na teritoriji opštine Pećinci

Naručilac: Opština Pećinci – Predsednik Opštine; Datum objave: 15.11.2017. godine; Rok za podnošenje ponuda: 23.11.2017. godine do 9:00 časova

Javna nabavka 404-37/2017-IV

Nabavka sanitetskog vozila

Naručilac: Opština Pećinci – Predsednik Opštine; Datum objave: 06.11.2017. godine; Rok za podnošenje ponuda: 14.11.2017. godine do 10:00 časova

Javna nabavka 404-40/2017-IV

Izrada idejnog rešenja kanalisanja i postrojenja za preradu otpadnih voda (PPOV) naselja u zoni zaštite i samog SRP Obedska bara sa idejnim rešenjem za Centar za održivi razvoj i obuku operatera PPOV

Naručilac: Opština Pećinci – Predsednik Opštine; Datum objave: 26.10.2017. godine; Rok za podnošenje ponuda: 03.11.2017. godine do 9:00 časova

Javna nabavka 404-33/2017-IV

Sanacija hidrotehničke i elektro opreme na izvorištu naselja Kupinovo

Naručilac: Opština Pećinci – Predsednik Opštine; Datum objave: 27.09.2017. godine; Rok za podnošenje ponuda: 05.10.2017. godine do 10:00 časova

Javna nabavka 404-27/2017-IV

Uređenje atarskog puta u K.O.Donji Tovarnik K.P.1476 i 1477

Naručilac: Opština Pećinci – Predsednik Opštine; Datum objave: 29.08.2017. godine; Rok za podnošenje ponuda: 28.09.2017. godine do 10:00 časova

Javna nabavka 404-25/2017-III

Nabavka goriva za potrebe Policijske stanice Pećinci

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 28.07.2017. godine; Rok za podnošenje ponuda: 07.08.2017. godine do 10:00 časova

Javna nabavka 404-23/2017-IV

Izgradnja kanalizacione mreže otpadnih voda u naselju Donji Tovarnik - prva faza

Naručilac: Opština Pećinci - Predsednik Opštine; Datum objave: 24.07.2017. godine; Rok za podnošenje ponuda: 23.08.2017. godine do 10:00 časova

Javna nabavka usluga 404-18/2017-III

Prevoz učenika osnovnih škola

Naručilac: Opština Pećinci – Opštinska uprava; Datum objave: 23.06.2017; Rok za podnošenje ponuda: 24.07.2017. godine do 10:00 časova

Javna nabavka 404-9/2017-IV

Javna nabavka radova u otvorenom postupku - Izgradnja vodovodne mreže u naselju Obrež

Naručilac: Opština Pećinci – predsednik Opštine; Datum objave: 15. maj 2017. godine; Rok za dostavljanje ponuda: 14.06.2017. godine do 10:00 časova

Javna nabavka radova 404-12/2017-IV

Izgradnja lokalnog puta Sremski Mihaljevci – PPOV Šimanovci na kp 357, 3568 ko Šimanovci i kp 1347 ko Sremski Mihaljevci

Naručilac: Opština Pećinci – predsednik Opštine; Datum objave: 12. maj 2017. godine; Rok za dostavljanje ponuda: 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki tj. do 12. juna 2017. godine do 10:00 časova

Javna nabavka dobara 404-16/2017-III

Nabavka kancelarijskog materijala

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 11.05.2017; Rok za podnošenje ponuda: 19.05.2017.godine do 09:00 časova

Javna nabavka 404-15/2017-IV

Izgradnja, opremanje i povezivanje bunara B-2 lokalnog vodovoda naselja Donji Tovarnik na k.p. 251 k.o. Donji Tovarnik

Naručilac: Opština Pećinci - Predsednik Opštine; Datum objave: 11.05.2017. godine; Rok za podnošenje ponuda: 19.05.2017. godine do 12:00 časova

Javna nabavka 404-13/2017-IV

Građevinski radovi na sanaciji objekta Doma zdravlja "Dr Dragan Funduk" Pećinci

Naručilac: Predsednik opštine Pećinci; Datum objave: 21.04.2017. godine; Rok za podnošenje ponuda: 22.05.2017. godine, do 11.00 časova;

Javna nabavka male vrednosti 404-6/2017-III

Nabavka električne energije

Raspisuje: Opštinska uprava Opštine Pećinci; Datum objave: 16.03.2017. godine; Rok za podnošenje ponuda: 24.03.2017. godine, do 12.00 časova;

Javna nabavka male vrednosti 404-4/2017-III

Nabavka motornog benzina i dizel goriva

Naručilac: Opštinska uprava Opštine Pećinci; Datum objave: 02.03.2017. godine; Rok za dostavljanje ponuda: 10.03.2017. godine u 10.00 časova;


Javna nabavka male vrednosti 404-22/2016-IV

Osemenjavanje junica

Naručilac: Predsednik opštine Pećinci; Datum objave: 15.09.2016; Rok za podnošenje ponuda: 23.09.2016. do 11 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-18/2016-III

Nabavka vozila za opremanje poljočuvarske službe

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 21.07.2016; Rok za podnošenje ponuda: 29.07.2016. godine do 12:00 časova


Otvoreni postupak javne nabavke 404-16/2016-IV

Nabavka dobara za potrebe korisnika Kancelarije za smanjenje siromaštva

Naručilac: Predsednik opštine Pećinci; Datum objave: 30.03.2016; Rok za podnošenje ponuda: 09.07.2016. do 12 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-15/2016-III

Građevinski materijal za izbegla lica

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 20.06.2016; Rok za podnošenje ponuda: 28.06.2016. godine do 12:00 časova


Otvoreni postupak javne nabavke br. 404-14/2016-III

Prevoz učenika osnovnih škola

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 07.06.2016; Rok za podnošenje ponuda: 07.07.2016. godine do 11.00 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-13/2016-III

NABAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 19.05.2016; Rok za podnošenje ponuda: 27.05.2016. do 12.00 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-12/2016-III

Nabavka dobara za ekonomsko osnaživanje izbeglih lica kroz dohodovne aktivnosti - Partija 1

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 17.05.2016; Rok za podnošenje ponuda: 25.05.2016. do 12.00 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-11/2016-III

Nabavka dobara za ekonomsko osnaživanje izbeglih lica kroz dohodovne aktivnost i -Partija 1 i Partija 2

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 28.04.2016; Rok za podnošenje ponuda: 05.05.2016. do 12.00 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-10/2016-III

Građevinski materijal za izbegla lica

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 20.04.2016; Rok za podnošenje ponuda: 28.04.2016. do 13 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-8/2016-III

Nabavka dobara za ekonomsko osnaživanje izbeglih lica kroz dohodovne aktivnosti

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 31.03.2016; Rok za podnošenje ponuda: 08.04.2016. do 10.30 časova


Pregovarački postupak za javnu nabavku 404-1/2016-IV

Izvođenje dodatnih radova na izgradnji uređaja za kondicioniranje vode do kvaliteta pijaće vode na izvorištu u Šimanovcima - rekonstrukcija postojećeg sistema za dezinfekciju doziranjem tečnog natrijum hipohlorita

Naručilac: Predsednik opštine Pećinci; Datum objave: 30.03.2016; Rok za podnošenje ponuda: 06.04.2016. do 12 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-6/2016-III

Nabavka električne energije

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 13.03.2016; Rok za podnošenje ponuda: 21.03.2016. godine do 12 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-41/2015-III

Nabavka goriva za potrebe Policijske stanice u Pećincima

Naručilac: Opštinska uprava Opštine Pećinci; Datum objave: 30.12.2015; Rok za podnošenje ponuda: 08.01.2016. godine do 10.00 časova


Otvoreni postupak javne nabavke JN OP 404-40/2015-III

nabavka kanti i kontejnera za smeće

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 18.12.2015; Rok za podnošenje ponuda: 18.01.2016. godine do 12.00 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-33/2015-IV

Otklanjanje posledica od poplava - proleće 2014

Naručilac: Predsednik opštine Pećinci; Datum objave: 31.08.2015; Rok za podnošenje ponuda: 08.09.2015. godine do 12.00 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-25/2015-III

Nabavka kancelarijskog materijala

Raspisuje: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 24.07.2015.godine; Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 03.08.2015. godine, do 12.00 časova


Otvoreni postupak javne nabavke 404-12/2015-IV

IZGRADNJA POSTROJENJA ZA DEMANGANIZACIJU VODE U NASELJU ŠIMANOVCI u 2015. godini

Naručilac: Predsednik opštine Pećinci; Rok za dostavljanje ponuda: 30.07.2015. godine do 12 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-27/2015-III

Tekuće odrzavanje vozila i nabavka rezervnih delova za potrebe PS Pećinci

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 06.07.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 14.07.2015. godine do 12 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-23/2015-III

Nabavka motornog benzina i dizel goriva

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 22.06.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 30.06.2015. godine do 11 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-22/2015-IV

Nabavka radova - Uredjenje atarskih puteva i ćuprija

Naručilac: Komisija za javne nabavke; Datum objave: 10.06.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 17.06.2015. godine do 12 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-21/2015-IV

Izrada plana detalljne regulacije arheološkog lokaliteta tvrđava Kupinik

Naručilac: Opština Pećinci; Datum objave: 09.06.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 16.06.2015. godine do 10 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-16/2015-III

usluga - Suzbijanje pasa lutalica

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 05.06.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 24.06.2015. godine do 12 časova


Javna nabavka male vrednosti broj 404-20/2015-III

usluga: Suzbijanje komaraca na teritoriji opštine Pećinci

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 30.04.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 11.05.2015. godine do 10 časova


Javna nabavka radova u otvorenom postupku br. JN OP 404-19/2015-IV

Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreze otpadnih voda juzne radne zone u naselju Simanovci - I b faza

Naručilac: Predsednik opštine Pećinci; Datum objave: 24.04.2015. godine; Rok za dostavljanje ponuda: 25.05.2015. godine do 12 časova


Otvoreni postupak javne nabavke 404-17/2015-III

usluga - prevoz učenika osnovnih škola

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 21.04.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 20.05.2015. do 12 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-15/2015-IV

Usluga - osemenjavanje junica

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 20.04.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 28.04.2015. do 12 časova


Otvoreni postupak javne nabavke 404-13/2015-III

Nabavka tablet uređaja za učenike IV razreda

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 09.04.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 11.05.2015. do 12 časova


PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA broj: 404-9/2015-III

USLUGA - Održavanje programa IS „Hermes“

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 27.03.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 06.04.2015. godine do 12 časovaJavna nabavka male vrednosti 404-6/2015-III

Nabavka električne energije

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 20.02.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 8 dana od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki.


Javna nabavka male vrednosti 404-5/2015-III

Nabavka računara i računarske opreme

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 13.02.2015; Rok za podnošenje ponuda: 10 dana od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki.