Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski razvoj, zaštitu životne sredine i inspekcijske poslove

Načelnik Biljana Milošević
tel: 022-400-752
e-mail: nacelnik.privreda@pecinci.org

Izveštaji o radu inspekcijskih službi

Planovi inspekcijskog nadzora

Saglasnost na Plan rada građevinske inspekcije za 2023. godinu

Saglasnost na plan rada građevinske inspekcije za 2022. godinuPlan rada građevinske inspekcije za 2020. godinu


Plan inspekcijskog nadzora za 2018. godinu komunalne inspekcije

Plan inspekcijskog nadzora za 2018. godinu inspekcije za zaštitu životne sredine

Plan inspekcijskog nadzora za 2018. godinu građevinske inspekcije