Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Pećinci

Adresa:

  • Tehnička služba - Industrijska zona Oračko polje bb, 22410 Pećinci, Srbija
  • Administracija - Jove Neguševića br. 1, 22410 Pećinci, Srbija

Telefoni:

  • +381 62 771 296 – tehnička služba i dežurni centar
  • +381 22 2435 174 – centrala
  • +381 22 2436 020 – reklamacije
  • +381 22 2436 200 – računovodstvo
  • +381 22 2435 252 – direktor

E-mail: office@vikpecinci.rs
PIB: 106363879
Matični broj: 20585439

Direktor: diplomirani agroekonomista Dragoljub Vojkić

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija Pećinci“ Pećinci osnovano je i posluje radi obezbeđivanja trajnih uslova za obavljanje delatnosti koja obuhvata skupljanje, prečišćavanje, proizvodnju i distribuciju vode za potrebe domaćinstava i industrije, odvođenje atmosferskih i otpadnih voda drenažom, kanalizacijom, odvodnim kanalima i na drugi način, prečišćavanje otpadnih voda razblaživanjem, prosejavanjem, filtriranjem, sedimentacijom, hemijskim taloženjem, aktivnom obradom mulja ili drugim postupcima, održavanje kanalizacije i kanala za otpadne vode, a sve kao delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba krajnjih korisnika usluga.

Pretežna delatnost JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pećinci je uklanjanje otpadnih voda, a osim navedene delatnosti, JKP „Vodovod i kanalizacija“ se bavi i drugim delatnostima, kao što su skupljanje, prečišćavanje, proizvodnja i distribucija vode za potrebe domaćinstava i industrije, obavljanje izgradnje gradskih cevovoda, komunalnih građevinskih radova, izgradnje i opravke sistema za otpadne vode, bušenje i izgradnja crpilišta za vodu, projektovanje objekata i instalacija kanalizacije, nadzor građenja, odnosno tehnički nadzor nad izvođenjem građevinskih radova komunalnih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije, merenje u vezi sa čistoćom i kvalitetom otpadnih voda.