Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Пећинци

Адреса:

  • Техничка служба - Индустријска зона Орачко поље бб, 22410 Пећинци, Србија
  • Администрација - Јове Негушевића бр. 1, 22410 Пећинци, Србија

Телефони:

  • +381 62 771 296 – техничка служба и дежурни центар
  • +381 22 2435 174 – централа
  • +381 22 2436 020 – рекламације
  • +381 22 2436 200 – рачуноводство
  • +381 22 2435 252 – директор

Мејл: office@vikpecinci.rs
ПИБ: 106363879
Матични број: 20585439

Директор: дипломирани агроекономиста Драгољуб Војкић

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација Пећинци“ Пећинци основано је и послује ради обезбеђивања трајних услова за обављање делатности која обухвата скупљање, пречишћавање, производњу и дистрибуцију воде за потребе домаћинстава и индустрије, одвођење атмосферских и отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима и на други начин, пречишћавање отпадних вода разблаживањем, просејавањем, филтрирањем, седиментацијом, хемијским таложењем, активном обрадом муља или другим поступцима, одржавање канализације и канала за отпадне воде, а све као делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга.

Претежна делатност ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци је уклањање отпадних вода, а осим наведене делатности, ЈКП „Водовод и канализација“ се бави и другим делатностима, као што су скупљање, пречишћавање, производња и дистрибуција воде за потребе домаћинстава и индустрије, обављање изградње градских цевовода, комуналних грађевинских радова, изградње и оправке система за отпадне воде, бушење и изградња црпилишта за воду, пројектовање објеката и инсталација канализације, надзор грађења, односно технички надзор над извођењем грађевинских радова комуналних објеката и инсталација водовода и канализације, мерење у вези са чистоћом и квалитетом отпадних вода.