Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

КОНКУРСИ

Јавни конкурс

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Пећинци

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Пећинци


Образац пријаве - Начелник Одељења за опште и заједничке послове преузмите ОВДЕ

Образац пријаве - Послови одржавања информационих система преузмите ОВДЕ

Образац пријаве - Послови припреме и контроле извршења буџета, рачуноводства и трезора преузмите ОВДЕ

Образац пријаве - Стручно оперативни послови за разрез и наплату пореза преузмите ОВДЕ

Образац пријаве - Послови издавања локацијских услова преузмите ОВДЕ

Образац пријаве - Комунални инспектор преузмите ОВДЕ


Информација за кандидате о конкурсном поступку за извршилачко радно место Начелник Одељења за опште и заједничке послове преузмите ОВДЕ

Информација за кандидате о конкурсном поступку за извршилачко радно место Послови одржавања информационих система преузмите ОВДЕ

Информација за кандидате о конкурсном поступку за извршилачко радно место Послови припреме и контроле извршења буџета, рачуноводства и трезора преузмите ОВДЕ

Информација за кандидате о конкурсном поступку за извршилачко радно место Послови Стручно оперативни послови за разрез и наплату пореза преузмите ОВДЕ

Информација за кандидате о конкурсном поступку за извршилачко радно место Послови издавања локацијских услова преузмите ОВДЕ

Информација за кандидате о конкурсном поступку за извршилачко радно место Комунални инспектор преузмите ОВДЕ

Интерни конкурс

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Пећинци

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Пећинци преузите ОВДЕ

Образац пријаве за извршилачко радно место Начелник Одељења за опште и заједничке послове преузмите ОВДЕ

Образац пријаве Послови одржавања информационих система преузимите ОВДЕ

Образац пријаве Послови припреме и контроле извршења буџета, рачуноводства и трезора преузимите ОВДЕ

Образац пријаве Стручно оперативни послови за разрез и наплату пореза преузмите ОВДЕ

Образац пријаве Послови издавања локацијских услова преузмите ОВДЕ

Образац пријаве Комунални инспектор преузмите ОВДЕ


Информација за кандидате о конкурсном поступку за извршилачко радно место Начелник Одељења за опште и заједничке послове преузмите ОВДЕ

Информација за кандидатео конкурсном поступку за извршилачко радно место Послови одржавања информационих система преузмите ОВДЕ

Информација за кандидате о конкурсном поступку за извршилачко радно место Послови припреме и контроле извршења буџета, рачуноводства и трезора преузимите ОВДЕ

Информација за кандидате о конкурсном поступку за извршилачко радно место Стручно оперативни послови за разрез и наплату пореза преузимите ОВДЕ

Информација за кандидате о конкурсном поступку за извршилачко радно место Послови издавања локацијских услова преузимите ОВДЕ

Информација за кандидате о конкурсном поступку за извршилачко радно место Комунални инспектор преузимите ОВДЕ

Линкови

1. Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

https://www.paragraf.rs/propisi/uredba-sprovodjenju-konkursa-popunjavanje-radnih-mesta-ap-jls.html

2. Закон о општем управном поступку

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-opstem-upravnom-postupku.html

3. Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zaposlenima_u_autonomnim_pokrajinama_i_jedinicama_lokalne_samouprave.html

4. Закон о информационој безбедности

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_informacionoj_bezbednosti.html

5. Закон о електронској управи

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-elektronskoj-upravi-republika-srbija.html

6. Закон о буџетском систему

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_budzetskom_sistemu.html

7. Закон о финансирању локалне самоуправе

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_finansiranju_lokalne_samouprave.html

8. Закон о пореском поступку и пореској администрацији

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_poreskom_postupku_i_poreskoj_administraciji.html

9. Закон о озакоњењу објеката

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_ozakonjenju_objekata.html

10. Закон о планирању и изградњи

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_planiranju_i_izgradnji.html

11. Закон о инспекцијском надзору

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_inspekcijskom_nadzoru.html

12. Закон о комуналним делатностима

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_komunalnim_delatnostima.html

Конкурс

за доделу средстава из буџета Општине Пећинци намењених за активности и програме удружења са територије општине Пећинци у 2024. години

Конкурс

за доделу средстава за регресирање превоза студената у међумесном саобраћају у 2023/2024. години

Конкурс

за доделу студентских стипендија у академској 2023/2024. години

Позив

за радно ангажовање у Општинској управи општине Пећинци

Конкурс

за попуњавање положаја

Конкурс

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пећинци у 2023. години

Обавештавају се сви учесници конкурса, који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

Конкурс

за доделу средстава из буџета Општине Пећинци намењених за активности и програме удружења са територије општине Пећинци у 2023. години

Конкурс

за избор кандидата за именовање директора Народне библиотеке у Пећинцима

Конкурс је објављен у дневном листу "Дневник" 01.05.2023. године.

Конкурс

за доделу средстава за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају у 2022/2023. години

Конкурс

за доделу студентских стипендија у академској 2022/2023. години

Јавни конкурс

за избор директора ЈКП "Путеви општине Пећинци"

Конкурс је објављен у Службеном гласнику РС, број 115, од 21. октобра 2022. године.

Јавни конкурс

за избор кандидата за избор директора ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци

Конкурс

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пећинци у 2022. години

Обавештавају се сви учесници конкурса, који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

Конкурс

за доделу средстава из буџета Општине Пећинци намењених за активности и програме удружења са територије општине Пећинци у 2022. години

Конкурс

за доделу средстава за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају за школску 2021/2022. годину

Конкурс

за доделу студентских стипендија за академску 2021/2022. годину

Конкурс

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пећинци у 2021. години

Обавештавају се сви учесници конкурса, који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

Конкурс

за доделу средстава из буџета општине Пећинци намењених за активности и програме удружења са територије општине Пећинци у 2021. години

Конкурс

за доделу студентских стипендија у академској 2020/2021. години

Конкурс

за доделу средстава за регресирање превоза студената у међумесном саобраћају за 2020/2021. години

Јавни конкурс

за избор кандидата за избор директора ЈКП "Водовод и канализација" Пећинци

Конкурс је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 21/2020 од 06.03.2020. године, те од тада почиње рок за подношење пријава и траје 30 дана.

Конкурс

за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Пећинци

Јавни позив

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пећинци у 2020. години

Обавештавају се сви учесници конкурса, који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

Конкурс

за доделу средстава из буџета Општине Пећинци намењених за активности и програме удружења са територије општине Пећинци у 2020. години

Јавни конкурс

за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Пећинци

Јавни конкурс

за избор кандидата за именовање директора Културног центра "Пећинци"

Конкурс је објављен у дневном листу "Дневник" дана 21.05.2019. године

Јавни конкурс

за избор кандидата за именовање директора Народне библиотеке Пећинци

Конкурс

за доделу средстава из буџета Општине Пећинци намењених за активности и програме удружења са територије општине Пећинци у 2019. години

Конкурс

за доделу средстава за регресирање превоза студената у међумесном саобраћају

Конкурс

за доделу студентских стипендија

Јавни конкурс

За попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи Општине Пећинци

Јавни конкурс

за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години

Конкурс

за доделу средстава из буџета Општине Пећинци намењених за активности и програме удружења са територије општине Пећинци у 2018. години

Јавни конкурс

за попуњавање положаја

Конкурс

за доделу студентских стипендија

Конкурс расписује: Председник привременог органа општине Пећинци; Датум расписивања: 27.11.2017. године; Рок за подношење захтева: 15.12.2017. године

Конкурс

за доделу средстава за регресирање превоза студената у међумесном саобраћају

Конкурс расписује: Председник привременог органа општине Пећинци; Датум расписивања: 27.11.2017. године; Рок за подношење захтева: 15.12.2017. године

Јавни конкурс

за избор кандидата за избор директора ЈКП „Сава“ Пећинци

Конкурс расписује: Привремени орган Општине Пећинци; Датум расписивања: 13.11.2017; Рок за подношење пријава: 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у “Службеном гласнику Републике Србије”

Конкурс

за субвенционисани превоз ученика средњих школа

Конкурс расписује: Председник општине Пећинци; Датум расписивања:17.08.2017; Рок за подношење захтева: од 21. до 31.08.2017.

Јавни конкурс

за организовање спровођења Јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години

Расписују: Национална служба за запошљавање и Општина Пећинци; Датум објаве: 13.06.2017. године; Рок за подношење пријава: 20.06.2017. године;

Јавни конкурс

за попуну извршилачког радног места у Општинској управи општине Пећинци

Расписује: Општинска управа Општине Пећинци; Датум објаве: 26.05.2017. године; Рок за подношење пријава: 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама “Дневник”

Конкурс

за обуку младих пољопривредника Срема и Мачве

Конкурс

за доделу средстава из буџета Општине Пећинци намењених за активности и програме удружења са територије општине Пећинци у 2017. години

Конкурс расписује: Комисија за доделу средстава за програме удружења на територији Општине Пећинци; Датум расписивања: 12.01.2017. године; Рок за подношење захтева: до утрошка средстава

Конкурс

за доделу студентских стипендија

Конкурс расписује: Председник општине Пећинци; Датум расписивања: 23.11.2016.; Рок за подношење захтева: Од 23.11.2016. до 15.12.2016. године

Конкурс

за доделу средстава за регресирање превоза студената у међумесном саобраћају

Конкурс расписује: Председник општине Пећинци; Датум расписивања: 23.11.2016.; Рок за подношење захтева: 23.11.2016. до 15.12.2016. године

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за попуњавање радног места у Општинској управи Општине Пећинци

Расписује: Општинска управа Општине Пећинци; Датум објаве: 04.11.2016. године; Рок за подношење пријава: 19.11.2016. године;

КОНКУРС

за субвенционисани превоз ученика средњих школа

Конкурс расписује: Председница општине Пећинци; Датум расписивања:18.08.2016.; Рок за подношење захтева: од 22. до 31.08.2016.

5 НОВИХ КРЕДИТНИХ ЛИНИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОГРАМА У ПОЉОПРИВРЕДИ

(Покрајински фонд за развој пољопривреде, водопривреду и шумарство)

 • Конкурс за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2016. год
 • Конкурс за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2016.год.
 • Конкурс за доделу кредита за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2016.год.
 • Конкурс за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2016. год.
 • Конкурс за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање у 2016.год.

Реч је о кредитима који су доступни пољопривредницима под изузетно повољним финансијским условима пошто каматне стопе у зависности од кредитне линије износе 1% и 2%.

Сви конкурси су отворени од 14. фебруара 2016. године до 14. марта 2016. године.

Детаљније информације о условима конкурса за доделу кредита, конкурсној документацији, програмима који ће бити финансирани пољопривредници могу добити у Агенцији за развој општине Пећинци, Слободана Бајића 5, Пећинци, на телефон 022 400 734. Контакт особа: Милошевић Радивој 064 898 3623, radivoj.milosevic@pecinci.org.

Конкурсну документацију и пријаве за конкурс можете преузети овде.

Интерни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи општине Пећинци

Расписује: Општинска управа Општине Пећинци; Рок: 10.05.2016. године

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години

Конкурс расписује: Председник општине Пећинци; Датум расписивања:27.01.2016.; Рок за подношење захтева: до 11.02.2016. године

Конкурс 40-11/2015-III

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ НАМЕЊЕНИХ ЗА АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ У 2016. ГОДИНИ

Конкурс расписује: Комисија за доделу средстава за програме удружења на територији Општине Пећинци; Датум расписивања:14.01.2016.; Рок за подношење захтева: до утрошка средстава

Конкурс

за доделу студентских стипендија

Конкурс расписује: Председник општине Пећинци; Датум расписивања: 27.11.2015.; Рок за подношење захтева: Од 27.11.2015. до 18.12.2015. године

Конкурс

за доделу средстава за регресирање превоза студената у међумесном саобраћају

Конкурс расписује: Председник општине Пећинци; Датум расписивања: 27.11.2015.; Рок за подношење захтева: 27.11.2015. до 18.11.2015. године

Конкурс

Захтев

Изјава

Одлука 1

Одлука 2

Табела 1
Списак студената који су остварили право на регресирани превоз према Одлуци 1

Табела 2
Списак студената који нису остварили право на регресирани превоз према Одлуци 1

Табела 3
Списак студената који су остварили право на регресирани превоз према Одлуци 2

КОНКУРС

за субвенционисани превоз ученика средњих школа

Конкурс расписује: Председница општине Пећинци; Датум расписивања:13.08.2015.; Рок за подношење захтева: Од 20. до 30.08.2015.

КОНКУРС

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2015. години

Конкурс расписује: Председник општине Пећинци; Датум расписивања: 05.08.2015.; Рок за подношење захтева: до 20.08.2015. године

К О Н К У Р С

за радно место директора у Културном центру Пећинци на мандатни период од четири године

Конкурс расписује: Културни центар Пећинци; Датум расписивања: 10.06.2015; Конкурс је отворен до 24.06.2015.

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА И УВОЂЕЊА ЕУ СТАНДАРДА У ОБЈЕКТЕ У КОЈИМА СЕ ВРШИ ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА МЕСА И МЛЕКА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

Конкурс расписује: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство; Рок: 31.07.2015. године

Покрајински Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство из Новог Сада расписао је нови Конкурс за доделу субвенција, бесповратних средстава за суфинансирање адаптације простора и куповину потребне нове опреме ради усклађивања са стандардима ЕУ у области производње и прераде меса и млека.

Право на коришћење подстицајних средстава имају физичка лица- носиоци регистрованог пољопривредног газдинства са територије АП Војводине:
Суфинансирање ће се вршити за следеће инвестиције:

 1. адаптација објеката за прераду млека и меса;
 2. набавке нове опреме за модернизацију постојећих прерађивачких постројења и развој нових производних линија за проширење асортимана производа од млека;
 3. набавке нових линија, опреме и машина, ради модернизације капацитета у погледу хигијене и квалитета меса и производа од меса.

Пољопривредници који испуне услове конкурса могу остварити право на субвенцију, бесповратна средства у износу до 70 % реализоване инвестиције без ПДВ-а.

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 3.500.000,00 динара. Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 500.000,00 динара. Конкурс је отворен до 31. Јула 2015. године.

Детаљније информације о условима конкурса за доделу бесповратних средстава, конкурсној документацији и сл., пољопривредници могу добити у Агенцији за развој општине Пећинци, Слободана Бајића 5, Пећинци, на телефон 022 400 734.

Контакт особа: Милошевић Радивој 064 898 3623, radivoj.milosevic@pecinci.org или у Удружењу пољопривредних произвођача општине Пећинци, Контакт особа: Митар Ристивојевић, тел: 022 435 110.

Конкурси за доделу субвенција, бесповратних средстава за финансирање развојних програма у области пољопривреде у 2015 години

Конкурс расписује: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство; Рок: 30.09.2015. године

 • Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2015. Години
 • Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за мале прерађивачке капацитете на територији АП Војводине у 2015. Години
 • Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2015.години
 • Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2015.години
 • Конкурс за доделу средстава за набавку система за заштиту од временских непогода на територији АП Војводине за 2015. Годину
 • Конкурс за доделу подстицајних средстава за изградњу складишних капацитета за чување пољопривредних производа – силоса на територији АП Војводине у 2015. Години

Пољопривредници који испуне услове конкурса могу остварити право на субвенцију, бесповратна средства у износу до 50% реализоване инвестиције без ПДВ-а.

Конкурси су отворени до утрошка планираних средстава, а најкасније до 30. Септембра 2015. године.

Детаљније информације о условима конкурса за доделу бесповратних средстава, конкурсној документацији, програмима који ће бити финансирани пољопривредници могу добити у Агенцији за развој општине Пећинци, Слободана Бајића 5, Пећинци, на телефон 022 400 734.

Контакт: Агенција за развој општине Пећинци, Милошевић Радивој, тел: 064/898-36-23, е-пошта:  radivoj.milosevic@pecinci.org, или Удружење пољопривредних произвођача општине Пећинци, Митар Ристивојевић, тел: 022/435-110

Kонкурсну документацију и пријаве за конкурс можете преузети овде.


КРЕДИТНЕ ЛИНИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОГРАМА У ПОЉОПРИВРЕДИ

(Покрајински фонд за развој пољопривреде, водопривреду и шумарство)

 • конкурс за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2015. год
 • конкурс за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2015.год.
 • конкурс за доделу кредита за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2015.год.
 • конкурс за доделу кредита за набавку квалитетене телади за тов у 2015.год.
 • конкурс за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање у 2015.год.

Реч је о кредитима који су доступни пољопривредницима под изузетно повољним финасијским условима пошто каматне стопе у зависности од кредитне линије износе 1% и 2%.

Сви конкурси су отворени од 15. фебруара 2015. године до 16. марта 2015. године

Детаљније информације о условима конкурса за доделу кредита, конкурсној документацији, програмима који ће бити финансирани пољопривредници могу добити у Агенцији за развој општине Пећинци, Слободана Бајића 5, Пећинци, на телефон 022 400 734.
Контакт особа: Милошевић Радивој 064 898 3623, radivoj.milosevic@pecinci.org или у Удружењу пољопривредних произвођача општине Пећинци, Контакт особа: Митар Ристивојевић, тел: 022 435 110.

Конкурсну документацију и пријаве за конкурс можете преузети овде.

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2015. години

Конкурс расписује: Председник општине Пећинци; Датум расписивања:11.02.2015.; Рок за подношење захтева: до 26.02.2015. године

ЈАВНИ КОНКУРС

За избор кандидата за именовање директора Народне библиотеке у Пећинцима

Конкурс расписује: Управни одбор Народне библиотеке у Пећинцима; Датум расписивања:02.02.2015.; Рок за подношење захтева: 15 дана од дана објављивања у дневним новинама - 02.02.2015. године

Конкурс 40-6/2015-III

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ НАМЕЊЕНИХ ЗА АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ У 2015. ГОДИНИ

Конкурс расписује: Комисија за доделу средстава за програме удружења на територији Општине Пећинци; Датум расписивања:15.01.2015.; Рок за подношење захтева: до утрошка средстава