Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Географски положај

Кликните на слику за већу мапу

Општина Пећинци лоцирана је у Доњем, равном Срему, који се у овом делу назива још и Подлужје. На истоку општина Пећинци се граничи са београдским подручјем, на североистоку са општином Стара Пазова, на северу и западу са општином Рума, а на југу границу чини река Сава.

Општинско подручје има неправилан овалан облик тако што дужи пречник од 35 км има правац север- југ, а краћи, у дужини од 23 км, правац исток-запад. У војвођанским размерама површина општине је просечне величине. Обухвата површину од 483,65 км² и има 21. 506 становника. Општина је установљена 1960. године од периферних делова бивших срезова Рума, Стара Пазова и Земун.

Општину Пећинце окружују седам градских насеља – Београд, Земун, Стара Пазова, Рума, Сремска Митровица, Шабац и Обреновац. Доминантан је гравитациони утицај Београда, али поједина села у мањој или већој мери гравитирају и ка осталим градовима.

Од међународног аеродрома " Никола Тесла" општина Пећинци је удаљена 15 км.

Општину чине 15 насељених места, а средиште је у Пећинцима који нису највеће насељено место, а нису ни у централном делу територије. Приликом избора општинског места одлучујући фактор су биле трасе саобраћајница, јер се у насељено место Пећинци уливају путеви из шест праваца, који пролазе кроз већину насељених места општине.

Од важнијих комуникација северну периферију општине пресеца ауто-пут Е-70 Београд - Загреб (крак европског Коридора 10). Једини прелаз преко реке Саве је скела између Купинова и насељеног места Скела у Србији, међутим у плану је изградња моста у близини садашњег прелаза, чиме ће бити унапређена саобраћајна и друга комуникација са важним путним коридорима према централној Србији.