Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Обедска бара

Специјални резерват природе Обедска бара је у свету чувено мочварно подручје, које је кроз своју дугу историју представљало право уточиште за живи свет, али и за многобројне истраживаче, научнике и љубитеље природе. Налази се у општини Пећинци, на 45 км. удаљености од Београда, а 35 од међународног аеродрома "Никола Тесла" . Има облик потковице, која представља некадашње корито реке Саве. Настала је пре више хиљада година и од тада до данас, много тога се променило, али њене природне вредности су остале и до данас сачуване. Бара, као остатак једне мочварне средине са специфичним биолошким и биогеографским карактеристикама, представља јединствену појаву у Европи. Да би се ова природна вредност сачувала, комплекс Обедске баре је стављен под заштиту као строги природни резерват.

Прве административне мере за заштиту Обедске баре датирају од 1874. године, када је била заштићена као ловиште аустријске царске породице у Хабсбуршкој монархији, да би 1919. године била познато ловиште династије Карађорђевић. На основу Рамсарске конвенције (1977. године) ово подручје уписано је на листу мочвара од међународног значаја. Обедска бара се налази и на листи подручја од изузетног значаја за птице Европе.

Специјални резерват природе Обедска бара карактерише изузетно богатство биодиверзитета са значајним присуством ретких и угрожених врста од националног и међународног значаја. У њему се налазе бројни осетљиви екосистеми, посебно влажна станишта, као и прастаре шуме храста лужњака и слатине.

На овом сразмерно малом простору постоји низ различитих природних средина, различитих биотопа, у којима се развио и егзистира разноврстан биљни свет. Потребно је нагласити значај жбунастих, шумских, мочварних и ливадских заједница за очување јединствене богате и разноврсне птичије колоније на Обедској бари. Укупно доказано богатство фауне птица је 220 врста, сисара 50 врста,16 врста риба, преко 1200 врста инсеката, преко 200 врста зоопланктона, око 180 врста гљива, 500 врста биљака и 50 врста маховина.

Сваке године у августу на Обедској бари се организује Међународни-радно-истраживачки камп у коме учествују млади са готово свих континената света. Због свега наведеног Обедска бара представља, како природно богатство, тако и изузетан туристички потенцијал.