Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Најважнија предузећа

Општина Пећинци је, користећи повољан географски и саобраћајни положај, те близину милионског тржишта главног града у претходних неколико година постала лидер у привлачењу директних инвестиција са  инфраструктуром која се континуирано развија, и тржиштем квалитетне радне снаге. Налазимо се на удаљености од 25 км од Београда и 15 км од међународног аеродрома "Никола Тесла". Кроз северни део Општине пролази ауто-пут Е-70 који је крак европског коридора 10. У зони ауто-пута Е 70 у Радној зони Шимановци  до сада је реализован највећи број инвестиција, уз стално интересовање нових инвеститора за реализацију нових пројеката.

До овог тренутка у општини Пећинци  реализовано је више од 40 греенфиелд инвестиција са више од 400 мил еур директних страних улагања. Након реализације планиране инвестиције немачке компаније Бош чија укупна вредност Инвестиције износи око 71 мил. Еур са 620 запослених на крају инвестиционог периода, вредност прилива ФДИ биће значајно већа. Прилив финансијских  средстава у локални буџет омогућио је да општина унапреди и изгради нову инфраструктуру ( путеви, канализација, уређење насеља) и издвоји већа средства за тзв. области друштвеног стандарда: школство, здравство, култура! Укупан број расположивог земљишта у општини Пећинци по подацима из Просторног Плана износи око 1800ха радних зона. Највећи број радних зона концетрисан је у зони ауто-пута Е 70, а наша највећа радна зона је у Шимановцима која има око 800 ха.

Најзначајније инвестиције реализоване су у више различитих привредних грана, међу којима су машинска, прехрамбена, аутомобилска, хемијска индустрија, логистичко-дистрибутивни центри и кинематографија. Највише страних инвестиција долази из Словеније, Немачке, Аустрије, Израела, Грчке, Велике Британије, Хрватске. Свакако најпознатије међу њима су компанија Бош из Немачке, ЈУБ Боје, ТРИМО Инжењеринг, ЛОЖ из Словеније, Агена Тцх. из Велике Британије, Лагер-маx, Салинен из Аустрије, ИСОМАТ, Клееманн Лифтс. из Грчке, Атлантиц Гроуп из Хрватске, Дон Кафа (Strauss Adriatic) из Израела. Поред тога значајан је број компанија са преовлађујућим уделом домаћег, српског капитала  међу којима су: ПФИ Студиос,  ИТМ Гроуп, САТ Media Group, МГМ Ижењеринг, Chemical Agrosava, Полино, Naturacoop, Термомонт, Доминг, РПЦ Peshovic, ИМ Ђурђевић, Луки доо, ID Interactive, Тргометал, Милотеx, Tomy, Фортуна, Хотел Еуропа, Перихард, Калман,Гемаx, Тигар, MK Group.

У наредним месецима очекујемо отварање погона више нових компанија међу којима су: Cummins SerboMonte (УСА), СИКА доо (Швајцарска), ПЕРИ (Немачка), ДОКА Серб (Немачка), Др Оеткер (Немачка).

Општина Пећинци је у претходних неколико година од општине аутсајдера постала једна од општина лидера у привлачењу директних инвестиција у нашој земљи. Наш циљ је да наставимо у истом смеру, унапредимо постојећи ниво услуга, инфраструктуру и креирамо што повољнији локални привредни амбијент у циљу повећања броја привредних субјеката који послују на територији наше општине. Позивамо Вас. Дођите, инвестирајте у општину Пећинци. Поделите успех са успешнима!

"Robert Bosch" д.о.о.

 • Назив и седиште фирме: “Robert Bosch” д.о.о. Милутина Миланковића 9ж;11070 Нови Београд; Производни погон у Шимановцима 22310 ; Доситејева 33
 • Делатност: Производња електричне и електронске опреме за моторна возила
 • Површина локације: 13ха
 • Уговорена вредност инвестиције: 71Мио ЕУР
 • Година почетка инвестиције: 2013. година
 • Број запослених: 783 на дан 31.12.2015
 • Земља порекла: Савезна Република Немачка

“Dr. OETKER”

 • Назив и седиште фирме: “Dr. Oetker” д.о.о., Вука Караџића 13, Шимановци
 • Делатност: 4639 (Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном)
 • Површина локације: ца. 4,8 ха
 • Вредност инвестиције: ца. 9,5 Мио ЕУР
 • Година почетка инвестиције: 2016.
 • Број запослених: 193
 • Земља порекла: Немачка

СИКА

 • Назив и седиште фирме: Сика Србија д.о.о. Шимановци, Патријарха Павла 1, 22310 Шимановци
 • Делатност коју обавља: Трговина на велико хемијским производима
 • Површина локације: 2,5 ха, б) објекти: 6,040 м2
 • Вредност инвестиције:4.2 милиона еура
 • Година почетка инвестиције : 2014.
 • Број запослених: 70
 • Земља порекла матичне фирме: Швајцарска

ПЕРИ

 • Назив и седиште фирме: ПЕРИ оплате д.о.о. 22310 Шимановци; Змаја Огњеног Вука 2
 • Делатност: Изнајмљивање и продаја система оплата и скела
 • Површина локације: 25000 м²
 • Вредност инвестиције: ца. 5 мил. ЕУР
 • Година почетка инвестиције: 2013
 • Број запослених: 28
 • Земља порекла : СР Немачка

ДОКА

 • Назив и седиште фирме: Дока Серб д.о.о. Шимановци, Светогорска 4, 22310 Шимановци
 • Делатност : Шифра делатности: 4673 – Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
 • Површина локације : 4,4 ха
 • Вредност инвестиције: 6 милиона еур
 • Година почетка инвестиције:2014.
 • Број запослених: 26
 • Земља порекла: Аустрија

ИСОМАТ

 • Назив и седиште фирме: ИСОМАТ ДОО, Шимановци, општина Пећинци
 • Делатност : 4675 (Трговина на велико хемијским производима)
 • Површина локације: 2900м2
 • Вредност инвестиције: 6.000.000 еур
 • Година почетка инвестиције: 2010.
 • Број запослених:45
 • Земља порекла: Грчка

СИЛБО

 • Назив и седиште фирме: Силбо д.о.о. Шимановци, Патријарха Павла 8, 22310 Шимановци
 • Делатност: увоз и дистрибуција прехрамбених производа
 • Површина локације: 4ха
 • Вредност инвестиције: 8 милиона €
 • Година почетка инвестиције: 2015.
 • Број запослених: 370
 • Земља порекла: Србија.

"COFICAB"

 • Назив и седиште фирме: Coficab д.о.о. Деч, седиште у Дечу
 • Делатност : Производња каблова за аутоиндустрију
 • Површина локације: 2.5 ха
 • Вредност инвестиције: 20 милиона евра
 • Година почетка инвестиције: 2016.
 • Број запослених: 100, у пуној производњи је планирано да буде укупно око 180 запослених
 • Земља порекла: Тунис

НАВАК

 • Назив и седиште фирме: НАВАК, Национална возачка академија д.о.о., Тошин бунар 272 б, Нови Београд
 • Делатност:8553 Школа за возаче
 • Површина локације: 33,2 ха
 • Вредност инвестиције: 1, 8 милиона €
 • Година почетка инвестиције: 2008.
 • Број запослених: 16
 • Земља порекла: Србија.

ЈУБ Д.O.O.

 • Адреса: Шимановци
 • Локација, површина која је узета у закуп или је у трајном власништву: Локација Шимановци, површина 6 хектара, закуп
 • Делатност фирме: Извођење завршних радова на грађевинским објектима
 • Вредност инвестиције у општини Пећинци (ЕUR): 11 милиона €
 • Година почетка инвестиције у општини Пећинци: 2002. год.
 • Број запослених:125
 • Земља порекла: Словенија

"PINK INTERNATONAL COMPANY" Д.O.O.

 • Адреса: Незнаног јунака број 1.
  Београд
  (PINK FILMS INTERNATIONAL, је у саставу, јос нема статус правног лица)
 • Локација, површина која је узета у закуп или је у трајном власништву: МЗ Симановци, КО Симановци: к/п 551/35, 8-53-36 ха, к/п 551/39, 8-20-03 ха и к/п 551/24, 1-00-00 ха, свега 17-73-39 ха, у закупу на 99 година
 • Делатност фирме: Телекомуникације 64200 и Кинематографска и видео производња 92110
 • Вредност инвестиције у општини Пећинци (ЕUR): Планска ccа 40 милиона €, закључно са 2008. 23 милиона €
  Година почетка инвестиције у општини Пећинци: Новембар 2005.год.
 • Број запослених: Телекомуникације 650, Кинематографска и видео производња 50, укупно 700 запослених
 • Земља порекла: Србија

„STRAUSS ADRIATIC“ ДOO

 • Адреса: Милоша Обилића 41
  22310 Шимановци
 • Локација, површина која је узета у закуп или је у трајном власништву: Милоша Обилића 41, 22310 Шимановци, 30.000 м2, закуп
 • Делатност фирме: Прерада, производња и продаја кафе
 • Вредност инвестиције у општини Пећинци (ЕUR): 8.000.000 € (осам милиона евра)
 • Година почетка инвестиције у општини Пећинци: 2006. год.
 • Број запослених: 350
 • Земља порекла: Србија

ТРИМО ИНЖЕЊЕРИНГ Д.O.O.

 • Адреса: Бул. Арсенија Чарнојевића 99/б
  Београд
 • Локација, површина која је узета у закуп или је у трајном власништву: Шимановци, 4,74 ха, земљиште у закупу
 • Делатност фирме: Инжењеринг у грађевинарству
 • Вредност инвестиције у општини Пећинци (ЕUR): 13.500.000,оо €
 • Година почетка инвестиције у општини Пећинци: 2006. год.
 • Број запослених: 73
 • Земља порекла: Словенија

"AGENA TECHNOLOGY" ДOO

 • Адреса: Доситејева 31
  22310 Шимановци
 • Локација, површина која је узета у закуп или је у трајном власништву: Шимановци, 3.3 ха земљишта у закупу на 99 година
  Објекат - производни погон: 7,000 м2
 • Делатност фирме: Пројектовање и производња алатних машина
 • Вредност инвестиције у општини Пећинци (ЕUR): 6,000,000 €
 • Година почетка инвестиције у општини Пећинци: септембар 2006.
 • Број запослених: 87
 • Земља порекла:Велика Британија

"ITM GROUP" Д.O.O.

 • Адреса: Омладинских бригада 86
  11070 Нови Београд
 • Локација, површина која је узета у закуп или је у трајном власништву: У „Северној радној зони“, Шимановци
  Парцела: 32,076.00 м2
  Простор: 12,000.00 м2
 • Делатност фирме: Дистрибуција и логистика; међународна трговина
 • Вредност инвестиције у општини Пећинци (ЕUR): 15,500,000.00 €
 • Година почетка инвестиције у општини Пећинци: 2003.год.
 • Број запослених: 410 у фирми, од тога 129 у Шимановцима
 • Земља порекла: Србија

"KLEEMANN" ЛИФТОВИ Д.O.O.

 • Адреса: Шимановци
 • Локација, површина која је узета у закуп или је у трајном власништву 10.000 м2, Голубиначка бб, Шимановци
 • Делатност фирме: Предузеће за трговину и производњу система, подсистема и делова за лифтове
 • Вредност инвестиције у општини Пећинци (ЕUR): 1.171.363,37 €
 • Година почетка инвестиције у општини Пећинци: 2005. год.
 • Број запослених: 20
 • Земља порекла: Мешовито власништво 60% Грчка, 40% Србија

"LAGERMAX AED" Д.O.O.

 • Адреса: Голубиначка бб
  Шимановци
 • Локација, површина која је узета у закуп или је у трајном власништву: Голубиначка бб, Шимановци, Површина 3 ха у трајном власништву
 • Делатност фирме: Шпедиција, међународни и домаћи транспорт, складишно - логистички послови
 • Вредност инвестиције у општини Пећинци (ЕUR): 4.000.000,00 €
 • Година почетка инвестиције у општини Пећинци: 2004. год.
 • Број запослених: 64
 • Земља порекла: Аустрија

ЛОЖ Д.O.O.

 • Адреса: Крњешевачка бб
  Шимановци
 • Локација, површина која је узета у закуп или је у трајном власништву: 5000 м2, закуп на 99 година
 • Делатност фирме: Трговина металном робом
  Шифра 51540
 • Вредност инвестиције у општини Пећинци (ЕUR): Цца 1.000.000. €
 • Година почетка инвестиције у општини Пећинци: 2005. год.
 • Број запослених: 13
 • Земља порекла: Оснивач предузећа је правно Лице из Републике Словеније

"NATURACOOP" ДOO / "MOMO TRADE" ДOO

 • Адреса: Индустријска зона бб
  22310 Шимановци
 • Локација, површина која је узета у закуп или је у трајном власништву: Индустријска зона, Шимановци, 1,1 ха, закуп на 99 годин
 • Делатност фирме: NATURACOOP – Складиштење, паковање и отпрема свежег воћа и поврћа
  МОМО TRADE – Продаја и сервисирање машина и репроматеријала за месну индустрију, услужно складиштење робе у минусним и плусним хладњачама
 • Вредност инвестиције у општини Пећинци (ЕUR): 8.000.000,00 €
 • Година почетка инвестиције у општини Пећинци: 2006. год.
 • Број запослених: 22
 • Земља порекла: Србија

ЕУРОПА Д.О.О.

 • Адреса: Војвођанска 35
  Београд
 • Локација, површина која је узета у закуп или је у трајном власништву: Шимановци,12 ха у трајном власништву
 • Делатност фирме: Високоградња 45250 Пружање угоститељских услуга
 • Вредност инвестиције у општини Пећинци (ЕUR): 4.000.000, 00 €
 • Година почетка инвестиције у општини Пећинци: 2006. год.
 • Број запослених: 40
 • Земља порекла: Србија

М.Г.М. ИНЖЕЊЕРИНГ Д.O.O.

 • Адреса: Београд
 • Локација, површина која је узета у закуп или је у трајном власништву: Шимановци, 14.809 м2, закуп на 99 година
 • Делатност фирме: дистрибуција нерђајућег челика
 • Вредност инвестиције у општини Пећинци (ЕUR): 3.000.000, 00 €
 • Година почетка инвестиције у општини Пећинци: 2006. год.
 • Број запослених: 21
 • Земља порекла: Србија

СЗТР “ЂУРЂЕВИЋ”

 • Адреса: Суботиште
 • Локација, површина која је узета у закуп или је у трајном власништву: Индустријска зона бб, Суботиште, 3,5ха у трајном власништву
 • Делатност фирме: Производња,обрада,хлађење,замзавање и трговина месом и производима од меса
 • Вредност инвестиције у општини Пећинци (ЕUR): 2.000.000,00 €
 • Година почетка инвестиције у општини Пећинци: 2001. год.
 • Број запослених: 100
 • Земља порекла: Србија

"ID INTERACTIVE DESIGN" Д.O.O.

 • Адреса: Каменова бб
  22414 - Суботиште
 • Локација, површина која је узета у закуп или је у трајном власништву: објекат на земљишту површине 1715,29 –Обреж, објекат на земљишту површине 8080м2- Суботиште.
  Објекти и земљиште су у приватном власништву ИД ИНТЕРАЦТИВЕ ДЕСИГН д.о.о.
 • Делатност фирме: Производња намештаја од плочастих материјала
 • Вредност инвестиције у општини Пећинци: инвестиција у вредности од ccа EUR 400.000,00 за доградњу хале у Суботишту
 • Година почетка инвестиције у општини Пећинци: 2009. год.
 • Број запослених: 35 запослених
 • Земља порекла: Србија

"FORNETTI" МИНИ ПЕЦИВА Д.O.O

 • Адреса: Хиподромска бб
  Суботица
 • Локација, површина која је узета у закуп или је у трајном власништву: Стевана Ковацевица 13, Попинци, површина: 2ха у трајном власништву
 • Делатност фирме: Производња,трговина и пружање услуга, Франсизинг
 • Вредност инвестиције у општини Пећинци (ЕUR): 2 милиона €
 • Година почетка инвестиције у општини Пећинци 2005. год.
 • Број запослених: 22 запослених
 • Земља порекла: Мађарска

ТЕРМОМОНТ Д.O.O.

 • Адреса: Шимановци
 • Локација, површина која је узета у закуп или је у трајном власништву: 3 хектара површине у трајном власништву у Шимановцима
 • Делатност фирме: Предузеће за производњу ,инжењеринг и робни промет увоз и извоз
 • Вредност инвестиције у општини Пећинци (ЕUR): Најмање 1.000.000. € од 2000. године
 • Година почетка инвестиције у општини Пећинци: 2000. год.
 • Број запослених: 100
 • Земља порекла: Србија

РАЗВОЈНО ПРОИЗВОДНИ ЦЕНТАР “ПЕШОВИЋ”

 • Адреса: Голубиначка бр.89
  22310 Шимановци
 • Локација, површина која је узета у закуп или је у трајном власништву: Трајно власништво, 1 ха
 • Делатност фирме: Шифра делатности : 25240, Производња алата и производа од пластичних маса
 • Вредност инвестиције у општини Пећинци (ЕUR): 5.000.000. €
 • Година почетка инвестиције у општини Пећинци: 24.априла.1980.год.
 • Број запослених: 40
 • Земља порекла: Србија

"MILOTEX" Д.O.O.

 • Адреса: Дечка бб
  Шимановци
 • Локација, површина која је узета у закуп или је у трајном власништву: 1,4 ха у трајном власништву
 • Делатност фирме: Производња мушке и женске обуће, Продаја на велико и мало
 • Вредност инвестиције у општини Пећинци (ЕUR): 3.000.000, 00 €
 • Година почетка инвестиције у општини Пећинци: 1998. год.
 • Број запослених: 105
 • Земља порекла: Србија

"POLLINO" Д.О.О. БЕОГРАД

 • Адреса: Бул. Краља Александра 152
  11000 Београд
  Пословни објекат: 22310 Шимановци Индустријска бб
 • Локација, површина која је узета у закуп или је у трајном власништву: Шимановци 1 ха у трајном власништву
  Грађевински објекат површине 2.500 м2
 • Делатност фирме: Производња и трговина дечјом обућом
 • Вредност инвестиције у општини Пећинци (ЕУР): 2.000.000 €
 • Година почетка инвестиције у општини Пећинци: 2004. год.
 • Број запослених: 178
 • Земља порекла: Србија