Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Одељење за друштвене делатности

Начелник Зорица Лукач
e-mail: drustvenedelatnosti@pecinci.org
тел: 022/400-723

Документа