Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

SRPSKI MUZEJ HLEBA

Адреса: Браће Видаковића 83, 22410 Пећинци
Телефон: +381(0)22 436 141
E-mail: info@muzejhleba.rs
Web: www.muzejhleba.rs


Српски музеј хлеба настао је као резултат сакупљачко-истраживачког рада сликара Јеремије, који се тематиком обредног хлеба бави више деценија. Јеремија више од тридесет година путује по Србији (обишао је више од 600 села); слика на терену; записује обичаје; прикупља рецепте, етнографске предмете, обредне хлебове, писана документа, чувајући од заборава обичаје српског народа.

Српски музеј хлеба почео је са радом 1995. године. Музеј обавља делатност сакупљања, заштите, чувања и презентације предмета који су се некада користили у Србији у процесу производње хлеба. Основна концепција поставке има за циљ да покаже пут зрна пшенице од земље преко хлеба до неба, кореспондирајући тако са циклусима Јеремијиних слика (циклус земља, хлеб и небо).

Музејске збирке смештене су на 1200 м отвореног простора и у низ сукцесивно подигнутих објеката које је осмислио и саградио сам Јеремија због чега се кроз целокупни музејски комплекс провлачи идеја о музеју као о Јеремијином уметничком делу.

Укупни музејски фонд формира око 2000 предмета разврстаних у три тематске збирке: етнографску, археолошку и ликовну.

Етнографску збирку чине: збирка оруђа за обраду земље, збирка предмета за прераду пшенице и кукуруза, збирка предмета за мешење и печење хлеба, збирка предмета за припремање и служење хране и збирка обредних хлебова коју чини 96 различитих врста обредних хлебова.

Археолошку збирку чине: праисторијска и античка збирка. У праисторијској збирци налазе се оруђа за обраду земље, жрњеви за дробљење пшенице и посуде за чување жита а античку збирку чине оруђа за обраду земље из римског доба. У ликовној збирци налазе се слике и цртежи Јеремије.

Специфичност поставке у Српском музеју хлеба је то што су многи изложени предмети презентовани тако да се њихово функционисање може демонстрирати. Постоји одређени вид додирљивости предмета, што омогућава бољу комуникацију на релацији предмет-посетилац. Издавачка делатност Музеја присутна је од оснивања у облику водича, каталога и посебних издања.

Поред своје основне делатности Музеј организује стручне скупове, промоције, различите уметничке радионице а посебна пажња се посвећује раду са децом школског и предшколског узраста. У оквиру музејског комплекса налази се и фуруна за печење хлеба, звоник посвећен светом Николи и сувернирица.

Музеј је за посетиоце отворен суботом и недељом од 10 до 17 часова. Групне посете су могуће и радним даном уз претходну најаву. Обилазак Музеја одвија се искључиво уз пратњу водича.