Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

ЛОКАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ШИМАНОВЦИПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КУПИНОВОПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ДОЊИ ТОВАРНИК

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СУБОТИШТЕ И ПРИВРЕДНО-РАДНИХ ЗОНА У КО СУБОТИШТЕ

План детаљне регулације радних зона 1.6, 10.1 и 10.2 у Општини Пећинци

План детаљне регулације блока 5-2 у радној зони "Југ" у КО Пећинци

План детаљне регулације "Биоенергана" КО Суботиште

План детаљне регулације „Сервисна саобраћајница Шимановци – Пећинци“