Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Geografski položaj

Kliknite na sliku za veću mapu

Opština Pećinci locirana je u Donjem, ravnom Sremu. Na istoku se opština Pećinci se graniči sa beogradskim područjem, na severoistoku sa opštinom Stara Pazova, na severu i zapadu sa opštinom Ruma, a na jugu granicu čini reka Sava.

Opštinsko područje ima nepravilan ovalan oblik tako što duži prečnik od 35 km ima pravac sever-jug, a kraći, u dužini od 23 km, pravac istok-zapad.

U vojvođanskim razmerama površina opštine je prosečne veličine. Obuhvata površinu od 483,65 km² i ima 21. 506 stanovnika. Opština je ustanovljena 1960. godine od perifernih delova bivših srezova Ruma, Stara Pazova i Zemun.

Opštinu Pećince okružuju sedam gradskih naselja – Beograd, Zemun, Stara Pazova, Ruma, Sremska Mitrovica, Šabac i Obrenovac. Dominantan je gravitacioni uticaj Beograda, ali pojedina sela u manjoj ili većoj meri gravitiraju i ka ostalim gradovima. Od međunarodnog aerodroma " Nikola Tesla" opština Pećinci je udaljena 15 km.

Opštinu čine 15 naseljenih mesta, a središte je u Pećincima koji nisu najveće naseljeno mesto, a nisu ni u centralnom delu teritorije. Prilikom izbora opštinskog mesta odlučujući faktor su bile trase saobraćajnica, jer se u naseljeno mesto Pećinci ulivaju putevi iz šest pravaca, koji prolaze kroz većinu naseljenih mesta opštine.

Od važnijih komunikacija severnu periferiju opštine preseca auto-put E-70 Beograd - Zagreb (krak evropskog Koridora 10). Jedini prelaz preko reke Save je skela između Kupinova i naseljenog mesta Skela u Srbiji, međutim u planu je izgradnja mosta u blizini sadašnjeg prelaza, čime će biti unapređena saobraćajna i druga komunikacija sa važnim putnim koridorima prema centralnoj Srbiji.