Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Radna zona Šimanovci – Centar

Ukupna površina zemljišta 25 ha

 • Radna zona Šimanovci – Centar nalazi se na udaljenosti od 28 km od Beograda , 18 km od međunarodnog aerodroma “Nikola Tesla“.
 • Zemljište je u javnoj svojini opštine Pećinci.
 • Raspoloživo je na zahtev investitora.
 • Infrastrukturno je opremljeno: put, kanalizacija, voda, gas, struja, IT mreža.
 • Usvojen je PGR naselja Šimanovci. U planu izrada PDR lokacije.
 • Namena zemljišta: Radna zona sa porodičnim stanovanjem, sportsko-rekreativna zona.

Izvod iz Plana

Lokacija- Orto foto

Lokacija-Grafički prikaz

Radna zona Šimanovci - Centar I

Ukupna površina zemljišta 16 ha

 • Radna zona Šimanovci – “Centar I” nalazi se na udaljenosti od 28 km od Beograda , 18 km od međunarodnog aerodroma “Nikola Tesla“.
 • Zemljište je u javnoj svojini opštine Pećinci.
 • Raspoloživo na zahtev investitora.
 • Infrastruktura: pristupni saobraćajnica, a u blizini lokacije je ostala infrastruktura: kanalizacija, voda, gas, struja, IT mreža. (200 m).
 • Usvojen je PGR naselja Šimanovci. Pokrenuta procedura za izradu PDR-a lokacije.
 • Namena zemljišta: Sportsko-rekreativna zona.

Izvod iz plana

Lokacija- Orto foto

Lokacija-Grafički prikaz