Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Radna zona 10.2. “Sibač“

Ukupna površina zemljišta 84,26 ha

 • Radna zona je locirana neposredno uz auto put E 70, na 35 km od Beograda, i 25 km od međunarodnog aerodroma “Nikola Tesla“.
 • Zemljište je u javnoj svojini opštine Pećinci.
 • Raspoloživo je na zahtev investitora.
 • Usvojen je PDR Radne zone “Sibač“, kojim su definisani pravila i uslovi gradnje.
 • Namena zemljišta: Uslužne delatnosti, industrijska proizvodnja, poslovne funkcije, trgovina.
 • U planu je infrastrukturno opremanje radne zone. Asfaltirana je pristupna saobraćajnica u dužini od 1 km.


Izvod iz plana

Lokacija-Orto foto

Lokacija-Grafički prikaz

Radna zona Šimanovci – Centar

Ukupna površina zemljišta 25 ha

 • Radna zona Šimanovci – Centar nalazi se na udaljenosti od 28 km od Beograda , 18 km od međunarodnog aerodroma “Nikola Tesla“.
 • Zemljište je u javnoj svojini opštine Pećinci.
 • Raspoloživo je na zahtev investitora.
 • Infrastrukturno je opremljeno: put, kanalizacija, voda, gas, struja, IT mreža.
 • Usvojen je PGR naselja Šimanovci. U planu izrada PDR lokacije.
 • Namena zemljišta: Radna zona sa porodičnim stanovanjem, sportsko-rekreativna zona.

Izvod iz Plana

Lokacija- Orto foto

Lokacija-Grafički prikaz


Radna zona 2.1. - Ašanja

Ukupna površina zemljišta 183,54 ha

 • Radna zona 2.1. “Ašanja” locirana je neposredno uz lokalni put L 1, kojim je povezana sa auto-putem E 70.
 • Udaljena je 35 km od Beograda, i 25 km od međunarodnog aerodroma “Nikola Tesla“.
 • Zemljište je u javnoj svojini opštine Pećinci.
 • Raspoloživo je na zahtev investitora.
 • Infrastruktura: put, priključak na struju do 1 MW trenutno, IT mreža.
 • Usvojen je PDR za oko 70 ha.
 • Namena zemljišta: Proizvodnja, prerada, skladištenje, tercijarni sadržaji, objekti turizma, sporta i rekreacije.

Izvod iz Plana

Lokacija-Orto foto

Izvod iz PDR-a


Radna zona Šimanovci - Centar I

Ukupna površina zemljišta 16 ha

 • Radna zona Šimanovci – “Centar I” nalazi se na udaljenosti od 28 km od Beograda , 18 km od međunarodnog aerodroma “Nikola Tesla“.
 • Zemljište je u javnoj svojini opštine Pećinci.
 • Raspoloživo na zahtev investitora.
 • Infrastruktura: pristupni saobraćajnica, a u blizini lokacije je ostala infrastruktura: kanalizacija, voda, gas, struja, IT mreža. (200 m).
 • Usvojen je PGR naselja Šimanovci. Pokrenuta procedura za izradu PDR-a lokacije.
 • Namena zemljišta: Sportsko-rekreativna zona.

Izvod iz plana

Lokacija- Orto foto

Lokacija-Grafički prikaz