Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Virtuelni matičar

Popunite formular i naručivanje putem interneta izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih umrlih i uverenja iz knjige državljana:
Izvod iz matične knjige rođenih
Izvod iz matične knjige venčanih
Izvod iz matične knjige umrlih
Uverenje iz knjige državljana

(Ukoliko je naručilac ženskog pola)