Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Infrastruktura i resursi

Opština Pećinci iskoristila je povoljan geografski položaj i u periodu nakon 2002 uspela je da privuče oko 30 greenfield investicija. Domaće i strane kompanije uložile su blizu 300 mil. EUR-a u razvoj proizvodno poslovnih kompleksa čime je otpočeo proces rešavanja ključnog problema nezaposlenosti i podizanja društvenog standarda lokalnog stanovništva. Kreirano je oko 1200 novih radnih mesta.

Skupština opštine usvojila je Strategiju lokalnog ekonomskog razvoja i Prostorni Plan opštine Pećinci kao dva ključna dokumenta kojima se pospešuje budući razvoj lokalne zajednice. Strategijom lokalnog ekonomskog razvoja definisano je pet ključnih oblasti i to:
1. Razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva
2. Razvoj poljoprivrede i sela
3. Razvoj turizma
4. Privlačenje direktnih investicija
5. Podizanje kvaliteta života.

Prostornim Planom obuhvaćeno je oko 1900 ha radnih zona. Takođe za najatraktivnije radne zone koje se nalaze u Šimanovcima neposredno uz auto-put E 70 na samo 25 km od Beograda i 15 km od međunarodnog aerodroma « Nikola Tesla « i koje se prostiru na površini od oko 800 ha urađeni su Planovi detaljne regulacije i počeli su radovi na izgradnji infrastrukture ( putna mreža, gasifikacija, kanalizaciona mreža sa prečistačem, telekomunikaciona mreža ). Naša najbolja preporuka su investitori koji su već investirali u opštini Pećinci.

Zahvaljujući intenzivnom prilivu FDI opština Pećinci obezbedila je sredstva za izgradnju kanalizacione mreže i prečistača u naselju Pećinci i naselju Šimanovci sa priključcima na radne zone, revitalizaciju putne mreže na teritoriji cele opštine. Urađeni su projekti za još 5 naselja.

Planirano je da se u narednih 4-5 godina izgradi kanalizaciona mreža na celoj teritoriji opštine Pećinci. Zatim počeli su radovi na gasifikaciji opštine sa prioritetom koji podrazumeva gasifikaciju Radnih zona.

Takođe, u toku su radovi na uređenju centra naselja Pećinci i otvaranje pešačke zone. Lokalna samouprava naručila je izradu Planova generalne regulacije za još nekoliko naselja. Priliv sredstava u budžet omogućio je da se izdvoji oko 11.mil. RSD za socijalna davanja i pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Opština će takođe finansirati izgradnju nove sportske hale i srednjoškolskog centra kao i nastaviti da ulaže u poboljšanje uslova u postojećim ustanovama predškolskog i školskog obrazovanja.

Cilj administracije ove lokalne samouprave je da opština Pećinci postane zaista, kako kaže naš slogan, mesto prosperiteta.


Radna snaga i pitanja zapošljavanja


Mišljenje poslodavaca u vezi radne snage u opštini je veoma pozitivno (47% - dobro, 27% odlično i 19% zadovoljavajuće).

RASPOLOŽIVA RADNA SNAGA