Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Budžet Opštine Pećinci za 2020. godinu

Završni račun budžeta Opštine Pećinci za 2019. godinu