Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Одељење за привреду, локални економски развој, заштиту животне средине и инспекцијске послове

Начелник Биљана Милошевић
тел: 022-400-752
е-пошта: nacelnik.privreda@pecinci.org

Извештаји о раду инспекцијских служби

Извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Извештај о раду за 2017. годину грађевинске инспекције
Извештај о раду за 2017. годину комуналне инспекције
Извештај о раду за 2017. годину инспекције за заштиту животне средине

Планови инспекцијског надзора

Сагласност на План рада грађевинске инспекције за 2023. годину