Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Opština Pećinci

Kliknite na sliku za veću mapu

Opština Pećinci locirana je u Donjem, ravnom Sremu, koji se u ovom delu naziva još i Podlužje. Na istoku opština Pećinci se graniči sa beogradskim područjem, na severoistoku sa opštinom Stara Pazova, na severu i zapadu sa opštinom Ruma, a na jugu granicu čini reka Sava. Opštinsko područje ima nepravilan ovalan oblik tako što duži prečnik od 35 km ima pravac sever- jug, a kraći, u dužini od 23 km, pravac istok-zapad. U vojvođanskim razmerama površina opštine je prosečne veličine. Obuhvata površinu od 483,65 km², a prema poslednjem popisu ima 19.720 stanovnika. Opština je ustanovljena 1960. godine od perifernih delova bivših srezova Ruma, Stara Pazova i Zemun.
Opštinu Pećinci okružuje sedam gradskih naselja – Beograd, Zemun, Stara Pazova, Ruma, Sremska Mitrovica, Šabac i Obrenovac. Dominantan je gravitacioni uticaj Beograda, ali pojedina sela u manjoj ili većoj meri gravitiraju i ka ostalim gradovima.
Od međunarodnog aerodroma " Nikola Tesla" opština Pećinci je udaljena 15 km.

Povoljan saobraćajni i geografski položaj, blizina Beograda i vazdušne luke « Nikola Tesla «, raznoliki prirodni resursi i blizina Obedske bare, samo su deo prirodnih i privrednih potencijala opštine Pećinci. Severni deo opštine preseca autoput E 70, krak Evropskog koridora 10 koji je značajna evropska komunikacija koja našu opštinu povezuje sa tržištem od nekoliko miliona ljudi.

Atraktivna radna zona Šimanovci opredeljuje menadžment i poslovnu politiku opštine za dalji razvoj i privlačenje direktnih investicija. Radna zona Šimanovci nalazi se na samo 25km od Beograda i 15 km od međunarodnog aerodroma « Nikola Tesla «. Ovde sedište ima i uspešno posluje nekoliko kompanija među kojima su: JUB Boje, ITM Group, Doncafe Group, PFI Studios, TRIMO Ing., LOŽ, AGENA Tch, Naturacoop, MGM Ing., Lagermax, Termomont, KLEEMANN Lifts, DOMING i sl. Izgradnjom obilaznice oko Pećinaca otvara se mogućnost ulaganja u industrijskim zonama u Pećincima, Ašanji, Prhovu, Deču, Subotištu.

Mesto istorije, kulture i tradicije ovog kraja je Kupinovo, jedno od najlepših sela u ovom delu Srema i jedino sremsko selo koje je bilo kraljevski grad despota Lazarevića i Đurđa Brankovića. Područje Kupinova poseduje resurs geotermalnih voda, koje spadaju u visoko temperaturne vode. U blizini Kupinova nalazi se Specijalni rezervat prirode Obedska bara. Opština Pećinci je izrazito ravničarski kraj sa izuzetno plodnim zemljištem pogodnim za kvalitetnu poljoprivrednu proizvodnju u svim uzgojnim kulturama.

Efikasan menadžment opštine, atraktivna lokacija čini da Vas u opštini Pećinci niko neće pitati šta možete učiniti za Pećince, već šta Pećinci mogu učiniti za Vas. Podršku Vašoj investiciji smatramo našom obavezom. Cilj administracije ove lokalne samouprave je da opština Pećinci postane zaista, kako kaže naš slogan, mesto prosperiteta.