Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Lokalni registar izvora zagađivanja

Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta u odgovarajućim privrednim delatnostima, kao što je navedeno u Listi 2 Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupupljanja podataka (''Sl. glasnik RS'' br. 91/2010 i 10/2013).

Za potrebe registra prikupljaju se:

 • podaci o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, a koje su date u spisku zagađujućih materija,
 • opšti podaci o izvoru zagađivanja – Obrazac 1, zagađujućim materijama koje se emituju u vazduh – Obrazac 2 , vodu – Obrazac 3, tlo - Obrazac 4 , kao i
 • podaci o količinama i karakteristikama neopasnog i opasnog otpada koji se generiše prilikom obavljanja predmetne delatnosti - Obrazac 5.

Potrebno je u skladu sa uputstvom, u elektronskoj formi popuniti priložene obrasce i materijal dostaviti najkasnije do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine i to na sledeći način:

 1. jedan komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica na adresu:

  Opštinska uprava opštine Pećinci
  Odeljenje za privredu, LER, zaštitu životne sredine i inspekcijske poslove
  ul. Slobodana Bajića br. 5
  22410 Pećinci

 2. jedan komplet obrazaca elektronski na e-mail adresu: lokalni.registar@pecinci.org

Kontakt telefon za sve dodatne informacije: 022/400-725.