Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Kontrolne liste

Kontrolna lista - Kontrola držanja domaćih životinja - kopitari i papkari

Kontrolna lista - Kontrola držanja domaćih životinja - pernata živina

Kontrolna lista - Kontrola držanja domaćih životinja - golubovi

Kontrolna lista - Kontrola držanja domaćih životinja - ukrasne i egzotične ptice

Kontrolna lista - Kontrola držanja domaćih životinja - psi i mačke

Kontrolna lista - Kontrola držanja domaćih životinja - zoohigijena

Kontrolna lista – Odvođenje i prečišćavanje atmosferskih i otpadnih voda 1

Kontrolna lista – Odvođenje i prečišćavanje atmosferskih i otpadnih voda 2

Kontrolna lista – Odvođenje i prečišćavanje atmosferskih i otpadnih voda 3

Kontrolna lista – Odvođenje i prečišćavanje atmosferskih i otpadnih voda 4

Kontrolna lista – Odvođenje i prečišćavanje atmosferskih i otpadnih voda 5

Kontrolna lista – Odvođenje i prečišćavanje atmosferskih i otpadnih voda 6

Kontrolna lista - Odvođenje i prečišćavanje atmosferskih i otpadnih voda 7

Kontrolna lista – Odvođenje i prečišćavanje atmosferskih i otpadnih voda 8

Kontrolna lista – Odvođenje i prečišćavanje atmosferskih i otpadnih voda 9

Kontrolna lista – Uređenje i zaštita opštinskih javnih i nekategorisanih puteva i ulica

Kontrolna lista – Održavanje čistoće 1

Kontrolna lista – Održavanje čistoće 2

Kontrolna lista – Uređenje i zaštita opštinskih nekategorisanih puteva i ulica

Kontrolna lista – Pijace 1

Kontrolna lista – Pijace 2

Tabela za utvrđivanje stepena rizika

Kontrolna lista – Radno vreme u ugostiteljskim objektima

Kontrolna lista – Snabdevanje toplotnom energijom 1

Kontrolna lista – Snabdevanje toplotnom energijom 2

Kontrolna lista – Snabdevanje toplotnom energijom 3

Kontrolna lista – Uređenje i održavanje grobalja i sahranjivanje 1

Kontrolna lista – Uređenje i održavanje grobalja i sahranjivanje 2

Kontrolna lista - Odluka o javnom vodovodu 1

Kontrolna lista - Odluka o javnom vodovodu 2

Kontrolna lista - Odluka o javnom vodovodu 3

Kontrolna lista - Odluka o javnom vodovodu 4

Kontrolna lista - Postavljanje manjih montažnih objekata na površinama javne namene

Kontrolna lista - Kontrola zauzimanja i uređenosti javnih površina puteva i ulica 1