Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

ETNO KUĆA U OGARU

Adresa: Šumska 29

U Ogaru je sačuvana bogata seljačka kuća s kraja XVIII veka. Ona je najstarija kuća u ovom delu Srema. Bogatstvo porodice ogledalo se u upotrebi tada retkog krovnog materijala – biber-crepa.

Zgrada je sagrađena u bondručkoj konstrukciji, sa ispunom od pletera i zidovima obloženim lepom. Osnovni trodelni oblik kuće dobio je još jednu svoju varijantu u donjem Sremu. Naime, na ulazu u kuću se nalazi mali trem iz kojeg se ide u sve tri prostorije: sobe sa strane i kuhinju u sredini. Osnova kuće nije uobičajeno pravougaona, jer je spoljašnji zid kuhinje pomeren u polje i dobijen je deo koji se u Sremu zove kućer. U kuhinji je sačuvan otvoreni odžak, kao i zidani štednjak.

Tavanica u prednjoj sobi je od trske, olepljena i okrečena, dok su u drugoj sobi vidljive središnja greda i poprečne grede tavanjače, sa ispunom od drveta.

Posebnu vrednost kući daje obrada uličnog zabata. Obilje drveta u donjem Sremu omogućilo je stanovnicima ovog kraja da grade kuće bogato ukrašenog zabata sa karakterističnim motivima proizašlim iz kasetiranog slaganja drveta i upotrebe ukrasnix lajsni unutar njih.