Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije

Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima su, od 1. januara, dostupne on lajn građanima i privredi putem portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije https://lpa.gov.rs .

Centralizacijom podataka 145 lokalnih poreskih administracija, među kojima i Lokalne poreske administracije opštine Pećinci, portal Jedinstvenog informacionog sistema LPA pruža građanima i privredi mogućnost:

uvida u stanje poreskog duga po svim računima lokalnih javnih prihoda i

elektronskog podnošenja prijava imovine fizičkih i pravnih lica.

Za pristup navedenom portalu potrebna je odogovarajuća prijava na sistem i ona je omogućena na dva načina:

korišćenjem korisničkog naloga ili

korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Elektronsko podnošenje prijava omogućeno je samo korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Građani koji žele da provere stanje na računima lokalnih javnih prihoda putem interneta, potrebno je da prethodno otvore korisnički nalog.

Za otvaranje korisničkog naloga građani pećinačke opštine mogu da predaju zahtev u Odeljenju za budžet i finansije i utvrđivanje i naplatu javnih prihoda Opštinske uprave opštine Pećinci na šalteru u Opštinskom uslužnom centru ili u kancelarijama 24, 28 i 29 u zgradi Opštine Pećinci.

Nakon dobijanja potvrde o otvorenom nalogu sa lozinkom mogu pristupiti pregledu stanja preko interneta putem linka https://lpa.gov.rs .

Korisnički nalog i lozinku za korišćenje on lajn upita stanja obveznik, ili lice koje on ovlasti, preuzima isključivo neposredno u Odeljenju za budžet i finansije i utvrđivanje i naplatu javnih prihoda. Ovlašćenje za fizičko lice mora biti overeno od strane javnog beležnika, a ovlašćenje za pravno lice mora biti potpisano od strane odgovornog lica firme.

Obveznik koji je dobio korisnički nalog i lozinku, u aplikaciji može sam da promeni lozinku. Ako obveznik zaboravi ili izgubi lozinku koju je dobio ili sam odredio promenom lozinke, mora doći lično (ili poslati ovlašćeno lice) u Odeljenje za budžet i finansije i utvrđivanje i naplatu javnih prihoda kako bi mu bila izdata nova lozinka. Tom prilikom obveznik ili ovlašćeno lice mora popuniti zahtev za dodelu nove lozinke.