Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Dom zdravlja „Dr Dragan Funduk“

Adresa: Jove Neguševića 5-7, 22410 Pećinci
Telefon: 022/215 22 55 (centrala)
Hitna služba: 194, 022/215-21-93
Web: http://www.dzpecinci.rs/

Dom zdravlja „Dr Dragan Funduk“ u Pećincima sprovodi mere primarne zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Pećinci koja obuhvata 15 naselja. Do 1960. godine na teritoriji opštine nije postojala objedinjena zdravstvena služba. Postojale su zdravstvene stanice od kojih je jedna bila i u Pećincima. Ona je 1970. godine prerasla u Dom zdravlja sa 2 zdravstvene stanice u Šimanovcima i Kupinovu i 12 ambulanata opšte medicine u ostalim mestima.

Raspored rada ambulanti

Ambulanta Šimanovci
Tel: 022/480-007

 • Radno vreme Službe opšte prakse: svaki radni dan od 07:00 do 19:00 časova.
 • Radno vreme Dečjeg dispanzera: ponedeljak, sreda i petak od 7:00 do 14:00 časova
 • Radno vreme Stomatološke službe: ponedeljak od 07:00 do 14:00 časova.

Ambulanta Kupinovo
Tel:
022/2438-263

 • Radno vreme Službe opšte prakse: svaki radni dan od 07:00 do 14:00 časova.
 • Radno vreme Stomatološke službe: petak od 07:00 do 14.00 časova.

Ambulanta Popinci
Tel:
022/484-558

 • Radno vreme Službe opšte prakse: utorak, sreda i petak od 07:00 do 14:00 časova.

Ambulanta Prhovo
Tel:
022/2492-135

 • Radno vreme Službe opšte prakse: ponedeljak i četvrtak od 07:00 do 14:00 časova.

Ambulanta Karlovčić
Tel:
022/2434-030

 • Radno vreme: ponedeljak, sreda i petak od 07:00 do 14:00 časova.

Ambulanta Sremski Mihaljevci
Tel:
022/2439-018

 • Radno vreme: utorak i četvrtak od 07:00 do 14.00 časova.

Ambulanta Deč
Tel:
022/493-006

 • Radno vreme: utorak i četvrtak od 07:00 do 14:00 časova.
 • Radno vreme Stomatološke službe: utorak i četvrtak od 07:00 do 14:00 časova.

Ambulanta Ašanja
Tel:
022/497-250

 • Radno vreme: ponedeljak, sreda i petak od 07:00 do 14:00 časova.
 • Radno vreme Stomatološke službe: sreda od 07:00 do 14:00 časova.

Ambulanta Obrež
Tel:
022/488-647

 • Radno vreme: svaki dan od 07:00 do 14:00 časova.

Ambulanta Ogar
Tel:
022/487-513

 • Radno vreme: ponedeljak, sreda i četvrtak od 07:00 do 14:00 časova.

Ambulanta Donji Tovarnik
Tel:
022/483-518

 • Radno vreme: utorak i petak od 07:00 do 14:00 časova.

Ambulanta Brestač
Tel:
022/489-518

 • Radno vreme: utorak i četvrtak od 07:00 do 14:00 časova.

Ambulanta Subotište
Tel:
022/482-523

 • Radno vreme: ponedeljak, sreda i petak od 07:00 do 14:00 časova.