Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Arhiva javnih nabavki


Javna nabavka male vrednosti broj JNOP 569/2014

nabavka goriva

Naručilac: JKP "SAVA" Pećinci: Datum objave: 09.12.2014. godine; Rok za podnošenje ponuda: 09.01.2015. godine do 12 časova


Javna nabavka velike vrednosti 404-37/2014-III

nabavka novog vozila - minibus, putem finansijskog lizinga

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 05.12.2014; Rok za podnošenje ponuda: 06.01.2015. do 10 časova.


Javna nabavka male vrednosti 404-36/2014-IV

Geodetske usluge - Uvođenje u posed zakupaca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Raspisuje: Opština Pećinci; Datum objave: 10.11.2014. godine; Rok za dostavljanje ponuda: 19.11.2014. godine, do 12 časova.


Javna nabavka male vrednosti 404-28/2014-III

za održavanje krova zgrade Opštinske uprave opštine Pećinci

Raspisuje: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 15.08.2014. godine; Rok za dostavljanje ponuda: 25.08.2014. godine, do 10 časova.


Javna nabavka male vrednosti 404-27/2014-IV

Izgradnja poveznog cevovoda i napojnog kabla na izvoristu u Šimanovcima

Naručilac: Predsednica opštine Pećinci; Datum objave: 13.08.2014.; Rok za podnošenje ponuda: 21.08.2014. godine, do 12 časova.


Javna nabavka male vrednosti 404-24/2014-III

Tekuće održavanje vozila i nabavke delova za potrebe policijske stanice Pećinci

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 07.08.2014; Rok za podnošenje ponuda: 15.08.2014 do 10 časova.


Javna nabavka male vrednosti 404-21/2014-III

Nabavka goriva za potrebe PS Pećinci

Naručilac: Opština Pećinci; Datum objave: 02.07.2014. godine; Rok za podnošenje ponuda: 14.07.2014. godine do 12 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-17/2014-III

Nabavka motornog benzina i dizel goriva

Naručilac: Opština Pećinci; Datum objave: 29.05.2014. godine; Rok za podnošenje ponuda: 09.06.2014. godine do 12 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-13/2014-III

Nabavka kancelarijskog materijala

Naručilac: Opština Pećinci; Datum objave: 29.05.2014. godine; Rok za podnošenje ponuda: 06.06.2014. godine do 09 časova


Javna nabavka male vrednosti 01/2014

finansijske usluge - nabavka kredita u cilju regulisanja tekuće likvidnosti

Naručilac: JKP "SAVA" Pećinci; Datum objave: 28.05.2014. godine; Rok za podnošenje ponuda: 14 dana od dana objavljivanja


Javna nabavka male vrednosti 404-18/2014-III

USLUGA – Suzbijanje komaraca na teritoriji opštine Pećinci

Naručilac: Opština Pećinci: Datum objave: 27.05.2014. godine; Rok za podnošenje ponuda: 04.06.2014. godine do 12 časova


Javna nabavka velike vrednosti JN 1-1/14

Rekonstrukcija puta Popinci-Prhovo

Naručilac: JP Direkcija za izgradnju opštine Pećinci: Datum objave: 10.04.2014. godine; Rok za podnošenje ponuda: /


Javna nabavka male vrednosti 404-14/2014-III

Prevoz učenika za učenike osnovnih škola

Naručilac: Opština Pećinci: Datum objave: 04.04.2014. godine; Rok za podnošenje ponuda: 05.05.2014. godine do 12.00 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-12/2014-III

Nabavka električne energije

Naručilac: Opština Pećinci: Datum objave: 25.03.2014. godine; Rok za podnošenje ponuda: 02.04.2014. godine do 11 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-11/2014-I

Usluga nadzora nad izvođenjem radova na Prečistaču u Šimanovcima

Naručilac: Opština Pećinci: Datum objave: 20.03.2014. godine; Rok za podnošenje ponuda: 28.03.2014. godine do 11 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-10/2014-I

Usluga veštačkog osemenjavanja priplodnih grla junica za potrebe registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije opštine Pećinci

Naručilac: Opština Pećinci: Datum objave: 05.03.2014. godine; Rok za podnošenje ponuda: 14.03.2014. godine do 11 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-7/2014-III

Nabavka dobara - 205 tablet računara za učenike četvrtih razreda

Naručilac: Opština Pećinci; Datum objave: 13.12.2013. godine; Rok za podnošenje ponuda: 21.02.2014. do 11.00h


Javna nabavka velike vrednosti 404-2/2014-I

Nabavka usluga - pravni saveti i zastupanje na period od 3 godine

Naručilac: Opština Pećinci: Datum objave: 03.02.2014. godine; Rok za podnošenje ponuda: 05.03.2014. do 10,00h


Javna nabavka male vrednosti

Nabavka građevinskog materijala za izbeglice u procesu integracije na teritoriji opštine Pećinci

Naručilac: Opština Pećinci: Datum objave: 31.12.2013. godine; Rok za podnošenje ponuda: 09.01. 2014. do 10,00h


Javna nabavka velike vrednosti 404-51/2013-I

Nabavka radova: izvođenje radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje upotrebljenih i otpadnih voda sa pristupnim putem u radnoj zoni u naselju Šimanovci

Naručilac: Opština Pećinci: Datum objave: 27.12.2013. godine; Rok za podnošenje ponuda: 18.02.2014. godine do 10.00 časova.


Javna nabavka male vrednosti

Nabavka dobara za ekonomsko osnaživanje izbeglica

19.11.2013.


Javna nabavka male vrednosti

za uslugu organizacije bine i binske opreme sa nastupom javne ličnosti Milana Topalovića-Topalka, za novogodišnje praznike na šetalištu u Pećincima

12.11.2013.


Javna nabavka male vrednosti

Izvođenje radova na izgradnji poveznog cevovoda od izvorišta mesnog vodovoda naselja Šimanovci do lokacije „Bosch“ po predmeru projektanta

Naručilac: Opština Pećinci: Datum objave: 29.08.2013. godine; Rok za podnošenje ponuda: 09.09.2013. godine do 10 časova


Javna nabavka male vrednosti

Nabavka dobara: Nameštaja za opremanje kancelarija

19.07.2013.


Javna nabavka male vrednosti

Izvođenje radova na bušenju bunara u naselju Šimanovci na postojećem izvorištu

Naručilac: Opština Pećinci: Datum objave: 08.07.2013. godine; Rok za podnošenje ponuda: 16.07.2013. godine


Javna nabavka male vrednosti

Usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na letnjem održavanju puteva na teritoriji opštine Pećinci

Naručilac: Opština Pećinci: Datum objave: 11.06.2013. godine; Rok za podnošenje ponuda: 19.06.2013. godine


Javna nabavka

Nabavka dobara - tablet računara za učenike četvrtih razreda osnovnih škola na teritoriji opštine Pećinci (215 komada)

Naručilac: Opština Pećinci: Datum objave: 05.06.2013. godine; Rok za podnošenje ponuda: 20.06.2013.
Javna nabavka

usluga suzbijanja komaraca i usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji opštine Pećinci u dve partije

22.05.2013Javna nabavka

usluga - prevoz učenika osnovnih škola na teritoriji opštine Pećinci

14.03.2013.


Obnova turističkih potencijala Obedske bare - izgradnja turističkog punkta (Vizitorske kule u Kupinovu)