Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Obaveštenje o zatvaranju javnog poziva

Komisija za praćenje realizacije pojedinačnih projekata energetske sanacije obaveštava građane opštine Pećinci da, usled velikog broja pristiglih prijava na Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Pećinci za 2023. godinu, trenutno zatvara Javni poziv, kao i prijem novih zahteva građana. Ukoliko se nakon postupka ocenjivanja prijava građana pojavi mogućnost za dodatne prijave u okviru projekata energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Pećinci, građani će o tome blagovremeno biti obavešteni.

PROGRAM ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA

Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave se može obratiti na kontakt telefone 022/400-748 i 022/400-722, kao i na elektronsku adresu sekretar.so@pecinci.org.