Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

PRAVNA LICA

1. ACS NEKRETNINE d.o.o Beograd i PERI OPLATE d.o.o. Beograd

2. ACS NEKRETNINE d.o.o. Beograd i PERI OPLATE d.o.o. Beograd - poslovni objekat ( magacin), portirnica i reklamni toranj

AGROUNIK d.o.o. Beograd

APEX SERVICE d.o.o. Beograd

1. ARKOM d.o.o. Šimanovci

2. ARKOM d.o.o. Šimanovci

1. BOSCH

2. BOSCH

3. BOSCH

4. BOSCH

CHEMICAL AGROSAVA d.o.o. Beograd

CTC UNIT d.o.o. Beograd

CUMMINS SERBOMONTE d.o.o. Beograd

DOKA SERB d.o.o. Beograd

1. ELEKTROVOJVODINA d.o.o. Novi Sad - ELEKTRODISTRIBUCIJA RUMA „Braće Nešković 2”

2. ELEKTROVOJVODINA d.o.o. Novi Sad - ELEKTRODISTRIBUCIJA RUMA „Navak”

3. ELEKTROVOJVODINA d.o.o. Novi Sad - ELEKTRODISTRIBUCIJA RUMA „Đurđević”

4. ELEKTROVOJVODINA d.o.o. Novi Sad - ELEKTRODISTRIBUCIJA RUMA „Fortuna”

5. ELEKTROVOJVODINA d.o.o. Novi Sad - ELEKTRODISTRIBUCIJA RUMA „Fornetti”

FORNETTI MINI PECIVA d.o.o Subotica

GORENJE IMOBILIA d.o.o. Beograd

ITM GROUP d.o.o. Beograd

JUB d.o.o Šimanovci

KALMAN d.o.o. Beograd

1. KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE k.p. 502-19

2. KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE k.p. 502-17

3. KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE k.p. 502-18

4. KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE k.p. 502-20

5. KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE k.p. 502-16

Lovačko udruženje OBEDSKA BARA Pećinci

LUKI KOMERC d.o.o. Pećinci

MAGREM d.o.o. Novi Beograd

MICROTRI d.o.o. Beograd

MILAGRO LOGISTICS d.o.o. Beograd

NAVAK d.o.o. Beograd

OPEN MIND d.o.o. Beograd

1. OPŠTINA PEĆINCI- Kanalizacija upotrebljenih i atmosferskih voda- Faza 1 (Krak 2) u delu 'Severne radne zone Šimanovci' u Šimanovcima

1. OPŠTINA PEĆINCI- FOND ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, IZGRADNJU I ODRŽAVANJE KOMUNALNIH OBJEKATA, LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA OPŠTINE PEĆINCI Lokalni put Buđanovci- Pećinci

2. OPŠTINA PEĆINCI- FOND ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, IZGRADNJU i ODRŽAVANJE KOMUNALNIH OBJEKATA, LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA OPŠTINE PEĆINCI Lokalni put Subotište- Karlovčić

3. OPŠTINA PEĆINCI - FOND ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, IZGRADNJU i ODRŽAVANJE KOMUNALNIH OBJEKATA, LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA OPŠTINE PEĆINCI Lokalni put Šimanovci- Sremski Mihaljevci

OPŠTINA PEĆINCI - prečistac otpadnih voda Šimanovci

1. PETROL GAS GROUP d.o.o. Novi Sad

2. PETROL GAS GROUP d.o.o. Novi Sad

3. PETROL GAS GROUP d.o.o. Novi Sad - "Mrs jug i sever"

POLLINO d.o.o. Beograd

REBRACOMMERCE d.o.o. Mala Moštanica

ROLOMATIK d.o.o. Bajina Bašta

S METAL d.o.o. Inđija

1. SAT MEDIA GROUP d.o.o. Beograd

2. SAT MEDIA GROUP d.o.o. Beograd

ŠODOL d.o.o. Beograd

ŠTRAUSS ADRIATIC d.o.o. Šimanovci

1. SZTR ĐURĐEVIĆ Subotište

2. SZTR ĐURĐEVIĆ Subotište

1. TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd - IJ SREMSKA MITROVICA Optički kabal Pećinci- Karlovčić

2. TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd - IJ SREMSKA MITROVICA Telekomunikaciona mreža Prhovo

3. TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd - IJ SREMSKA MITROVICA Optički kabal za RBS Ašanja

4. TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd - IJ SREMSKA MITROVICA Optički kabal za RBS Kupinovo

5. TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd - IJ SREMSKA MITROVICA Optički kabal za „FORTUNA INTERNATIONAL”

6. TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd - IJ SREMSKA MITROVICA Optički kabal za RBS Obrež - Obedska bara SM 69

7. TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd - IJ SREMSKA MITROVICA privodni opticki kabal za RBS Šimanovci SM10

8. TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd - IJ SREMSKA MITROVICA privodni optički kabal za LOŽ, Šimanovci

TELENOR d.o.o. Beograd

TEHNICAL ENGINEERING AND TECHNICAL QUALITI PROVIDING COMPANY d.o.o. Beograd

TRGOMETAL

1. ТRUCK STOP TOMY d.o.o. Šimanovci - "548-16"

2. TRUCK STOP TOMY d.o.o. Šimanovci - "548- 17"

VOJVODINAŠUME Petrovaradin - Šumsko gazdinstvo SREMSKA MITROVICA

VOLTEM d.o.o. Beograd