Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE PEĆINCI

Mere republičkog Kriznog štaba koje su na snazi

Zatvoreni i otvoreni tržni centri u Srbiji ponovo mogu da rade od 6.00 do 22.00 časa. Kako je precizirano, rad je i dalje zabranjen ugostiteljskim objektima u sklopu tržnih centara, ali je njima omogućena šalterska prodaja hrane i pića.

Dozvoljen je rad ugostiteljskim objektima koji imaju baštu, isključivo na otvorenom, sa 50 odsto kapaciteta i sa razmakom od dva metra između stolova, uz poštovanje svih mera zaštite od širenja zaraze.

Svi objekti i ustanove kojima je rad dozvoljen imaju jedinstveno dozvoljeno radno vreme – od 6.00 do 22.00 časa.

Svi objekti prodaje hrane i ustanove kulture (bioskopi, pozorišta, galerije i biblioteke) mogu da rade po sledećim uslovima:

Svi objekti koji budu otvoreni moraju obezbediti poštovanje mere od minimum devet kvadratnih metara po osobi ili posetiocu. Izuzetak su fitnes klubovi, spa centri, teretane i slično gde mora biti obezbeđeno šesnaest kvadratnih metara po osobi.

Ovo znači da ukoliko prodavnica ili na primer frizerski salon ima 90 kvadratnih metara, unutar tog objekta može boraviti istovremeno najviše 10 osoba.

Isto pravilo se primenjuje na teretane – unutar fitnes centra od 160 kvadratnih metara ne sme boraviti više od 10 osoba. U broj prisutnih osoba u objektu ulaze i zaposleni (frizer, prodavac, fitnes instruktor).

Vlada Srbije napominje da će biti pojačan inspekcijski nadzor poštovanja upravo ove mere – poštovanja dozvolјenog prostora po osobi unutar objekta, kao i postojanja kovid redara u datom objektu.

Bitna napomena je da je ugostitelјskim objektima dozvolјena šalterska prodaja hrane i pića, kao i da se dostava može vršiti 24 sata dnevno.

Hotelski restorani i kafei mogu usluživati samo i isklјučivo goste hotela sa prijavlјenim boravkom do 21 sat.

Vlada Srbije je još jednom pozvala građane na poštovanje svih epidemioloških mera i apelovala na ličnu odgovornost svih građana. Sve mere uvode se radi zaštite zdravlјa stanovništva i svođenja socijalnih kontakata na minimum, ali do konačne pobede nad pandemijom potreban je doprinos svih pojedinaca u društvu.

Vakcinacija protiv zarazne bolesti COVID-19 odvijaće se bez prekida po unapred utvrđenom planu.

KOL CENTAR ZA POMOĆ NAJSTARIJIM SUGRAĐANIMA

Kol centar za pomoć starijim sugrađanima u snabdevanju osnovnim životnim namirnicama i lekovima.

Kontakt telefoni:

022/2436-503

064/898-37-11

064/898-37-12

064/898-37-15

Radno vreme kol centra je od 7.30 do 15.30 časova. 

Poljoprivrednici do radne dozvole elektronskim putem

Kako su poljoprivredni radovi u jeku, za one kojima radni dan počinje pre 5 časova potrebne su radne dozvole. Do njih poljoprivrednici mogu da dođu tako što će da podnesu zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja putem elektronskog zahteva koji je dostupan na internet adresi: http://agromere.registar-uzb.rs/ odnosno na odgovarajući broj telefona sa spiska koji se nalazi na sledećoj adresi: https://www.uzb.minpolj.gov.rs/, a prema odseku odnosno okrugu za koji se traži dozvola za kretanje.

U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime lica, broj lične karte i adresu sa koje će se kretati u periodu od 17:00 do 05:00 časova, broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 17:00 do 05:00 časova.

U slučaju obavljanja neophodnih poslova iz oblasti stočarstva tokom perioda zabrane kretanja (17:00-05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Sektoru za poljoprivrednu inspekciju.

Internet adresa za podnošenje elektronskog zahteva za odobrenje kretanja za poljoprivredne proizvođače iz oblasti stočarstva je: http://stocarstvo.registar-uzb.rs/ .

Kako do potvrde o aktivnom statusu gazdinstva

S obzirom da su poljoprivredni radovi u jeku, kao i poslovi iz oblasti stočarstva, poljoprivrednici koji se kreću tokom zabrane kretanja u vreme policijskog časa, neophodno je da poseduju uz sebe osim lične karte i potvrdu o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2020. godinu.

Potvrdu o aktivnom statusu poljoprivredni proizvođači mogu da pribave u Upravi za trezor u Sremskoj Mitrovici, ul. Kralja Petra I br. 44, a radno vreme trezora je do 12.00 časova, ili da Zahtev za izdavanje potvrde pošalju poštom u kom slučaju potvrdu dobijaju na kućnu adresu.

Zahtev mogu direktno preuzeti OVDE ili u prostorijama Udruženja poljoprivrednih proizvođača opštine Pećinci do 13.00 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Udruženja, a kontakt osoba je Marijana Panić predsednica pećinačkog Udruženja. Kontakt telefon: 064/898-36-31, 022/400-758.

Kako do saobraćajne dozvole u vreme vanrednog stanja

Vlasnici automobila kojima ističe registracija, produženja mogu da obave isključivo u ovlašćenim servisima u kojima se obavljaju tehnički pregledi. Ukoliko građani moraju da izvade i nova dokumenta, potrebno je da se obrate MUP-u elektronskim putem i to Upravi za upravne poslove na adresu: upravazaupravneposlove@mup.gov.rs od koje će dobiti dalje instrukcije kako da dođu do potrebnih dokumenata.

Postanite korisnik elektronskih usluga na portalu eUprava Vlade Republike Srbije

Građani Srbije su u mogućnosti da na portalu eUprava koriste veliki broj elektronskih usluga i tako brojne administrativne poslove obave od kuće, što je od posebnog značaja u periodu dok traje vanredno stanje proglašeno zbog epidemje virusa COVID-19. Elektronske usluge možete da koristite od kuće sa svog računara ili sa mobilnog uređaja i tako smanjite opasnost od zaraze.

Elektronske usluge su deo ukupnih napora Vlade Republike Srbije da reformiše i unapredi rad javne uprave kako bi se građanima i privredi pružile kvalitetne usluge uz uštedu vremena i novca. U uslovima epidemije virusa COVID-19 elektronske usluge su se pokazale dodatno korisnim, jer zbog toga što građanima omogućavaju obavljanje brojnih administrativnih poslova od kuće, smanjuju opasnost od zaraze.

Kako biste mogli da koristite elektronske usluge neopodno je da na portalu eUprava kreirate svoju elektronsku identifikaciju (svoj korisnički nalog). Možete da koristite 3 oblika elektronske identifiacije koji će vam omogućiti pristup određenom broju elektronskih usluga:

1. Kreiranje naloga korisničkim imenom i lozinkom

Ovo je najjednostavniji način za kreiranje korisničkog naloga i predstavlja identifikaciju osnovnog nivoa pouzdanosti koji Vam dozvoljava pristup određenom broju usluga.

Detaljna uputstva kako se korisnički nalog kreira na ovaj način možete pronaći OVDE

2. Kreiranje naloga pomoću kvalifikovanog elektronskog sertifikata

Građani koji poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) mogu da svoj korisnički nalog na portalu eUprava kreiraju i uz pomoć ovog sertifikata. Korisnički nalog kreiran na ovaj način predstavlja identifikaciju visokog nivoa pouzdanosti, što Vam omogućava pristup svim uslugama eUprave.

Detaljna uputstva kako se korisnički nalog kreira na ovaj način možete pronaći OVDE

3. Prijavljivanje pomoću dvfaktorske autentikacije

Prijava dvofaktorskom autentikacijom predstavlja srednji nivo pouzdanosti za koji korisnik može sam sebi da generiše parametre putem mobilnog ili tablet uređaja, trenutno samo ukoliko poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat. Korisnicima koji se prijavljuju na ovaj način dostupno je 98% usluga na portalu eUprava.

Detaljna uputstva kako možete da koristite dvofaktorsku autetikaciju možete da pronađete OVDE

Od 1. aprila mogućnost ,,Iskazivanja interesovanja za upis dece u osnovnu školu“ elektronskim putem

Upis dece u prvi razred osnovne škole, koji tradicionalno počinje 1. aprila, ove godine će, zbog aktuelne situacije i vanrednog stanja, početi kasnije. Umesto upisa, roditelji i drugi zakonski zastupnici će od srede, 1. aprila 2020. godine biti u mogućnosti da stupe u kontakt sa školom u koju žele da upišu svoje dete preko nove usluge „Iskazivanje interesovanja za upis u osnovnu školu“ na Portalu eUprava, kao i telefonskim putem. Ovu uslugu i uputstva za njeno korišćenje možete pronaći na sledećoj adresi https://euprava.gov.rs/usluge/5569

Novu e-uslugu zajednički su izradili timovi Kabineta predsednika Vlade, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Na ovaj način, škole će evidentirati zainteresovanost roditelja da upišu dete u određenu školu kako bi okvirno znale koji broj đaka mogu da očekuju. Svi roditelji koji će koristiti ovu elektronsku uslugu, biće obavešteni o datumu upisa u osnovnu školu čim isti bude bio definisan.

Po definisanju datuma upisa u osnovnu školu, na Portalu eUprava biće dostupna usluga zakazivanja termina za upis i testiranje koja će omogućiti roditeljima da jednim odlaskom u školu završe sve procedure oko upisa deteta i to bez potrebe donošenja ijednog dokumenta, kao i da obave testiranje sa psihologom/pedagogom. Škole će u unapređenoj elektronskoj usluzi eUpisa po službenoj dužnosti pribaviti podatke iz matične knjige rođenih, iz evidencije prebivališta i iz zdravstvenog informacionog sistema o obavljenom lekarskom pregledu.

Podsećamo da je prošle godine zahvaljujući elektronskoj usluzi eUpis upisano više od 60 hiljada đaka u prvi razred osnovne škole. Roditelji po prvi put nisu morali da pribavljaju više od 120.000 različitih dokumenata u papirnoj formi, pri čemu su uštedeli isto toliko sati čekanja na nekom od šaltera javne uprave.

Usluga „Iskazivanje interesovanja za upis u osnovnu školu“ je samo jedna u nizu inicijativa elektronske uprave koju Vlada Srbije kontinuirano pokreće i koja svedoči o posvećenosti digitalnoj transformaciji javne uprave i društva u celini.

Zahvaljujući dosadašnjem iskustvu i znanju celokupnog tima Vlade Srbije koji radi na reformi i digitalizaciji javne uprave, prepoznate su potrebe građana i ovakvim sistemom rada došlo je do transformacije javne uprave u servis građana, zahvaljujući čemu građani ne moraju da nose svoja dokumenta od šaltera do šaltera.

Usluge javne uprave i javne informacije od strane državnih organa u toku vanrednog stanja

Informisanje javnosti

Javne usluge

Nova usluga na portalu eUprava za izdavanje Uverenja o (ne)kažnjavanju

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektrosnku upravu Vlade Republike Srbije, pokrenulo je danas na portalu eUprava novu uslugu za izdavanje Uverenja o (ne)kažnjavanju. Ova usluga se nalazi na adresi https://euprava.gov.rs/usluge/4875

Imajući u vidu da trenutno nije moguće preuzimanje ovog dokumenta na šalterima MUP-a, Uverenje o (ne)kažnjavanju će građanima, koji elektronskim putem podnesu zahtev, biti dostavljeno na adresu prebivališta. Do okončanja vanrednog stanja naknada za uslugu dostavljanja neće se naplaćivati.

Podnošenje zahteva na portalu eUprava omogućeno je putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

U zavisnosti od svrhe za koju je potrebno Uverenje o (ne)kažnjavanju, na elektronskom servisu je potrebno platiti propisanu republičku administrativnu taksu, osim u slučajevima kada su podnosioci zahteva oslobođeni od plaćanja. Ovo plaćanje na portalu može se izvršiti svim platnim karticama (viza, master, maestro i dina karticama), elektronskim bankarstvom, kao i opštom uplatnicom.

Podnošenje zahteva ne naplaćuje se za:

  • zasnivanje radnog odnosa
  • ostvarivanje prava na dodatak za decu
  • ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili penzijskog osiguranja
  • ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu.

Za ostale namene visina takse će se prikazati kada pokrenete uslugu.