Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Ambulanta za respiratorne infekcije

Dom zdravlja „Dr Dragan Funduk“ Pećinci otvorio je posebnu ambulantu namenjenu isključivo pacijentima koji imaju simptome respiratornih infekcija. Ambulanta se nalazi u drugoj zgradi Doma zdravlja u Pećincima, u prostorijama Antituberkuloznog dispanzera, a iz Doma zdravlja apeluju na pacijente sa simptomima respiratornih infekcija da pre dolaska kontaktiraju ambulantu telefonom.

Kontakt telefoni:

062/789-197

Pacijenti sa simptomima respiratornih infekcija tokom noći javljaju se u hitnu službu.