Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Виртуелни матичар

Попуните формулар и наручивање путем интернета извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављања:

Извод из матичне књиге рођених
Извод из матичне књиге венчаних
Извод из матичне књиге умрлих
Уверење из књиге држављања

(Уколико је наручилац женског пола)