Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Напомена за наручиоца

Наручивање путем интернета извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана

(само за лица која су уписана у матичне књиге у општини Пећинци)

Поштовани суграђани, у прилици сте да користите услужни сервис општине Пећинци уколико желите доставу извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана на кућну адресу.

  • за уверења из књиге држављана потребно је платити 740,00 дин.(300,00 дин. захтев + 440,00 дин. образац) + трошкови доставе Пост експресом.
  • за изводе из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих на домаћем обрасцу потребно је платити 420,00 дин.(300,00 дин. захтев + 120,00 дин. образац) + трошкови доставе Пост експресом.
  • за извод из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих на међународном обрасцу потребно је платити 690,00 дин. (300,00 дин. захтев + 390,00 дин. образац) + трошкови доставе Пост експресом.