Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове

Начелник Александра Вучић
e-mail: nacelnik.urbanizam@pecinci.org
тел: 022/400-738