Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Контролне листе

Контролна листа – Одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода 1

Контролна листа – Одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода 2

Контролна листа – Одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода 3

Контролна листа – Одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода 4

Контролна листа – Одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода 5

Контролна листа – Одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода 6

Контролна листа – Одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода 7

Контролна листа – Одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода 8

Контролна листа – Одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода 9

Контролна листа – Уређење и заштита општинских јавних и некатегорисаних путева и улица 1

Контролна листа – Одржавање чистоће 1

Контролна листа – Одржавање чистоће 2

Контролна листа – Уређење и заштита општинских некатегорисаних путева и улица 1

Контролна листа – Пијаце 1

Контролна листа – Пијаце 2

Табела за утврђивање степена ризика

Контролна листа – Радно време у угоститељским објектима

Контролна листа – Снабдевање топлотном енергијом 1

Контролна листа – Снабдевање топлотном енергијом 2

Контролна листа – Снабдевање топлотном енергијом 3

Контролна листа – Уређење и одржавање гробаља и сахрањивање 1

Контролна листа – Уређење и одржавање гробаља и сахрањивање 2

Контролна листа - Одлука о јавном водоводу 1

Контролна листа - Одлука о јавном водоводу 2

Контролна листа - Одлука о јавном водоводу 3

Контролна листа - Одлука о јавном водоводу 4

Контролна листа - Постављање мањих монтажних објеката на површинама јавне намене

Контролна листа - Контрола заузимања и уређености јавних површина путева и улица 1

Контролна листа - Контрола заузимања и уређености јавних површина 2

Контролна листа - Контрола заузимања и уређености јавних површина 3