Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Центар за социјални рад Пећинци

Адреса: Улица Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци
Тел: 022/2436-028; 022/2435-240
E-mail: socpecinci@yahoo.com
Web: www.socpecinci.rs

Директор: Биљана Јовичић, дипломирани социјални радник

Центар за социјални рад у Пећинцима је основан 1990. године са циљем задовољавања потреба грађана у области социјалне и породично правне заштите а у складу са законским прописима.

Центар за социјални рад као Установа социјалне заштите и као орган старатељства врши јавна овлашћења и обезбеђује остваривање одређених права од општег интереса и обавља послове који су му поверени од Републике у складу са:

  • Законом о социјалној заштити
  • Породичним законом
  • Законом о малолетним учиниоцима кривичног дела
  • Законом о прекршајима

Центар такође пружа и реализује услуге које су у складу са Одлуком о социјалној заштити Општине Пећинци.