Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Техничка школа "Миленко Веркић Неша" Пећинци

Адреса: Школска 8а, 22410 Пећинци
Тел/факс: 022/2436-146 (директор); 022/2435-279 (педагог); 022/2435-312 (рачуноводство)
E-mail: tspecinci@mts.rs

Средња школа у Пећинцима основана је 1976. године, када се у издвојена одељења Техничко-школског центра из Руме уписује прва генерација средњошколаца у општини. Три године касније, дошло је до организовања и конституисања нове васпитно-образовне организације – Школе за заједничко васпитање и образовање „Миленко Веркић Неша - Шпанац“.

Пратећи промене у школству и потребе тржишта рада, као самостална школа постоји од 1988. године под именом Средња школа машинске и природно-математичке струке. Поред машинских одељења у школи су се тад образовале и три генерације гимназијалаца природно-математичког смера.

У периоду од 1990 - 1993. године школа образује само ученике машинске струке, у подручју рада Машинство и обрада метала, а као образовни профили заступљени су аутомеханичар, инсталатер, бравар, машинбравар, механичар привредне механизације, металостругар. Касније су уведени образовни профили механичар грејне и расхладне технике, оператер машинске обраде и заваривач. Проширујући делатност, школа већ наредне 1994. године уводи нове профиле економски техничар и трговац, као извојена одељења Економско-трговинске школе „Вук Караџић“ из Старе Пазове.

Од 2000. године пећиначка школа је ушла у пројекат „Алатничар“. Тај пројекат је подразумевао тоталну реорганизацију наставног плана и програма, као и његово прилагођавање савременом тренду производње. Пројекат је успешно реализован у сарадњи са локалним металопрерађивачким фирмама. Многи ученици Техничке школе “Миленко Веркић Неша” раде у тим фирмама као успешни радници и предузетници.

Под данашњим називом школа је регистрована школске 2000/2001. године. У наредним годинама школа израста у установу која образује, васпитава и стручно усавршава ученике у следећим подручјима рада: Економија, право и администрација, Машинство и обрада метала и Трговина, угоститељство и туризам. Од школске 2004. године у оквиру последњег подручја рада уписује се прва генерација туристичких техничара.

Подржани од стране Министарства просвете Републике Србије, Министарства привреде Републике Србије, Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ и компаније БОШ, школске 2014, школа уписује прву генерацију ученика, која се образује по дуалном систему образовања. Постаје прва школа у Србији у којој се овај систем примењује. Реч је о првој генерацији индустријских механичара, која новим моделом наставе, поред теоријских знања у школи, почиње стицати практичне вештине кроз вежбе у школи и у фабрикама кроз рад на савременим машинама.

Данас су у школи заступљени следећи образовни профили: финансијско-рачуноводствени техничар (финансијски администратор), техничар мехатронике оба профила у четворогодишњем трајању, као и профили индустријски механичар и трговац у трогодишњем трајању.

Настава се изводи у учионицама опште намене и кабинетима, а практична настава у школској радионици, као и у предузећима, трговинским, угоститељским и туристичким објектима са којима школа сарађује. Школа је опремљена и оспособљена да ученицима пружи квалитетну припрему за лични и професионални развој, а располаже и богатим библиотечким фондом и стручно оспособљеним кадром.

Порад наставних, ученици су ангажовани и кроз слободне активности, првенствено у раду Ученичког парламента, који у школи постоји од 2004. године, и у оквиру школских секција. Своју хуманост ученици показују и учествујући у многобројним хуманитарним акцијама (прикупљања помоћи за дистрофичаре, добровољним давањем крви, прикупљања одеће и обуће), организовањем хуманитарних приредби за тешко оболеле и сл.

Дуга традиција Техничке школе “Миленко Веркић Неша” у Пећинцима је да ствара људе успешне у својим професијама, а на будућим генерацијама је да укажу поверење наставном кадру како би стекли квалитетно образовање.