Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Радна зона 10.2. "Сибач"

Укупна површина земљишта 84,26 хa

 • Радна зона је лоцирана непосредно уз ауто пут Е 70, на 35 км од Београда, и 25 км од међународног аеродрома “Никола Тесла“.
 • Земљиште је у јавној својини општине Пећинци.
 • Расположиво је на захтев инвеститора.
 • Усвојен је ПДР Радне зоне “Сибач“, којим су дефинисани правила и услови градње.
 • Намена земљишта: Услужне делатности, индустријска производња, пословне функције, трговина.
 • У плану је инфраструктурно опремање радне зоне. Асфалтирана је приступна саобраћајница у дужини од 1 км.


План парцеле

Локација - Орто фото

Локација - Графички приказ


Радна зона Шимановци - Центар

Укупна површина земљишта 25 хa

 • Радна зона Шимановци – Центар налази се на удаљености од 28 км од Београда, 18 км од међународног аеродрома “Никола Тесла“.
 • Земљиште је у јавној својини општине Пећинци.
 • Расположиво је на захтев инвеститора.
 • Инфраструктурно је опремљено: пут, канализација, вода, гас, струја, ИТ мрежа.
 • Усвојен је ПГР насеља Шимановци. У плану израда ПДР локације.
 • Намена земљишта: Радна зона са породичним становањем, спортско-рекреативна зона.
Локација - Графички приказ


Радна зона 2.1. - Aшања

Укупна површина земљишта 183,54 хa

 • Радна зона 2.1. “Ашања” лоцирана је непосредно уз локални пут Л 1, којим је повезана са ауто-путем Е 70.
 • Удаљена је 35 км од Београда, и 25 км од међународног аеродрома “Никола Тесла“.
 • Земљиште је у јавној својини општине Пећинци.
 • Расположиво је на захтев инвеститора.
 • Инфраструктура: пут, прикључак на струју до 1 МW тренутно, ИТ мрежа.
 • Усвојен је ПДР за око 70 ха.
 • Намена земљишта: Производња, прерада, складиштење, терцијарни садржаји, објекти туризма, спорта и рекреације.

План парцеле

Локација - Орто фото

Извод из ПДР-аРадна зона Шимановци – Центар I

Укупна површина 16 хa

 • Радна зона Шимановци – “Центар I” налази се на удаљености од 28 км од Београда , 18 км од међународног аеродрома “Никола Тесла“.
 • Земљиште је у јавној својини општине Пећинци.
 • Расположиво на захтев инвеститора.
 • Инфраструктура: приступни саобраћајница, а у близини локације је остала инфраструктура: канализација, вода, гас, струја, ИТ мрежа. (200 м).
 • Усвојен је ПГР насеља Шимановци. Покренута процедура за израду ПДР-а локације.
 • Намена земљишта: Спортско-рекреативна зона.