Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

ОДЛУКЕ

Избори за Савете месних заједница 06/2017


Избори за Савете месних заједница 05/2016

Изјава о прихватању кандидатуре - МЗ Деч
Предлог кандидата - МЗ Деч
Списак грађана који подржавају предлог кандидата - МЗ Деч

Изјава о прихватању кандидатуре - МЗ Прхово
Предлог кандидата - МЗ Прхово
Списак грађана који подржавају предлог кандидата - МЗ Прхово

Изјава о прихватању кандидатуре - МЗ Сремски Михаљевци
Предлог кандидата - МЗ Сремски Михаљевци
Списак грађана који подржавају предлог кандидата - МЗ Сремски Михаљевци

Изјава о прихватању кандидатуре - МЗ Шимановци
Предлог кандидата - МЗ Шимановци
Списак грађана који подржавају предлог кандидата - МЗ Шимановци