Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Месне канцеларије

  1. Месна канцеларија Сибач (Пошта)
   Канцеларија ради сваког радног дана од 7.00 до 15.00 часова
   е-mail: mksibac@pecinci.org
   тел: 022/491-155
  2. Месна канцеларија Шимановци
   Канцеларија ради сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова
   е-mail: mksimanovci@pecinci.org
   тел: 022/480-002