Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Одељење за опште и заједничке послове

У оквиру Одељења за опште и заједничке послове обављају се и послови месне канцеларије у насељеним местима општине.

e-пошта: opstauprava@pecinci.org
тел: 022/400-721