Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Основна школа „Слободан Бајић Паја” Пећинци

Адреса: Школска 8а, 22410 Пећинци
Тел: 022/2436-166
E-mail: osnovnaskola-pecinci@mts.rs

Основна школа у Пећинцима отворена је 1863. године у тада старој општинској згради као четвороразредна школа. Значајан моменaт у развоју школства у Пећинцима уследио је у септембру 1943. године када је на иницијативу омладинске организације основана тзв. Партизанска школа, којих је у то време у Срему било више. Ученицима су предавали партизански учитељи, који су у то време били базирани у Пећинцима. Редовна настава, по новом плану и програму, започиње школске 1945/46. године. Тада је још радила четвороразредна школа, да би следеће године било отворено одељење прогимназије, у коју се уписало 16 ученика. Касније ће се, у оквиру школе развити нижа гимназија, која ће затим прерасти у осмогодишњу школу.

Значајан тренутак за пећиначку школу је забележен 12.2.1959. године када школа добија име народног хероја Слободана Бајића Паје.

У садашњој згради школа ради од 05.10.1969. године, захваљујући свесрдној помоћи шире друштвене заједнице, а пре свега СО Пећинци.

У матичну школу у Пећинцима долазе деца свих узраста из Пећинаца и деца виших разреда из Брестача, Суботишта, Сибача, Попинаца и Прхова. Године 1978, осмогодишња школа у Доњем Товарнику се припаја школи у Пећинцима. У Доњем Товарнику се и даље организује настава за ученике виших разреда из тог места и Огара. По осталим селима (подручним одељењима), организује се настава за ниже разреде.

Данас школа броји 734 ђака у 48 одељења и око 96 запослених лица. Од тога је 64 наставника и професора. Настава је стручно заступљена у свим областима васпитно-образовног рада. Разуђеност школе и свакодневно путовање великог броја деце и запослених је околност која отежава организовање наставе, посебно ваннаставних активности. Међутим, то никад није негативно утицало на амбиције ученика и додатно ангажовање наставника око постизања ванредно добрих резултата.

Деца сваке године успешно полажу пријемне испите за средњу школу. Одлични ђаци ове школе, настављају свој марљиви рад у средњој школи, тако да су и тамо одлични у успеху и владању и права покретачка снага свог колектива.