Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци
Субота, 13. Април 2024.

Обавештење за родитеље

Повратак

Обавештење за родитеље
Обавештење за родитеље

Пријаве за УПИС децe у Предшколску установу „Влада Обрадовић Камени“ Пећинци, за радну 2024/2025 годину могу се обавити електронским путем на потпуно бесплатан начин од 15.04.2024. до 15.05.2024. године.

Родитељ, односно други законски заступник, може конкурисати за упис само на слободна места расписана конкурсом.

Пријава се може поднети електронским путем на pорталу еУправа еВртић.

Подношење Захтева за упис се врши на следећи начин:

1. Захтев за упис деце у ПУ „Влада Обрадовић Камени“ ће се подносити путем електронске услуге на националном порталу еУправа Републике Србије (https://euprava.gov.rs) потпуно бесплатно.

2. Родитељи, односно законски заступници који нису у могућности да електронски поднесу захтев, моћи ће да узму формулар и поднесу ЗАХТЕВ за пријаву детета у предшколску установу код сарадника –медицинских сестара за превентивну здравствену заштиту и негу уШимановцима и Пећинцима, главних васпитача у објектима у Обрежу, Прхову, Дечу, Ашањи, као и код васпитача у свом месту - Попинцима, Сибачу, Суботишту, Брестачу, Доњем Товарнику, Огару, Купинову, Карловчићу и Сремским Михаљевцима.

За овако поднете захтеве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да родитељи не прибављају извод из матичне књиге рођених за дете-децу, као ни доказ да су у радном односу.

Приоритет за упис у предшколску установу, сагласно Правилнику о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу имају родитељи и деца са пребивалиштем на територији општине Пећинци са следећим критеријумима:

1. Деца из друштвено осетљивих група и то:

1.1. Деца жртве насиља у породици

1.2. Деца из породица које користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања

1.3. Деца самохраних родитеља

1.4. Деца из социјално нестимулативних средина

1.5. Деца са сметњама у психофизичком развоју

1.6. Деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње упсихофизичком развоју

1.7. Деца тешко оболелих родитеља

1.8. Деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица

1.9. Деца предложена од стране центра за социјални рад

1.10. Деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој

2. Деца запослених родитеља и редовних студената

3. Деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици

4. Деца чија су браћа или сестре уписани у исту предшколску установу

5. Остала деца

Родитељи /законски заступници/ деце из друштвено осетљивих група и деца редовних студената прилажу додатну документацију (лекарска документација, потврде…).

Мејл за доставу додатне документације је: pukameni.evrtic@gmail.com или лично.

За упис у припремни предшколски програм потребно је доставити:

- Захтев за пријаву (подаци о детету, контакт родитеља)

- Дететов извод из матичне књиге рођених.

Уписна комисија тел: 022/2436-052, 022/2436-250


Календар

Кликните на означено поље за детаље