Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци
Среда, 3. Април 2019.

Почиње упис у Предшколску установу

Повратак

Почиње упис у Предшколску установу
Почиње упис у Предшколску установу

Предшколска установа “Влада Обрадовић Камени” Пећинци почиње са уписом деце за наредну школску 2019/2020. годину у свим објектима на територији општине Пећинци. Упис ће трајати од 8. до 30. априла 2019. године.

У Попинцима, Суботишту, Сибачу, Брестачу, Доњем Товарнику, Огару, Сремским Михаљевцима, Карловчићу и Купинову пријаве за упис се подносе код васпитача, у периоду од 8.00 до 12.00 часова.

У Пећинцима пријаве се подносе код медицинске сестре на превентиви Вере Јевић, у Шимановцима код медицинске сестре на превентиви Марије Обренић, док се у Прхову, Ашањи, Обрежу и Дечу пријаве подносе код руководиоца објекта.

Такође, уз пријаву за објекте у Пећинцима, Шимановцима, Обрежу, Ашањи, Дечу, Прхову и Сибачу потребно је доставити:

-пријаву, својеручно написану или одштампану, са подацима о детету (датум рођења, место, контакт подаци родитеља)

- потврду о запослењу за оба родитеља

- фотокопију радне књижице за оба родитеља, ако имају уписан радни стаж

- фотокопију "М" обрасца за оба родитеља

За упис у припремни предшколски програм у свим насељима на територији пећиначке општине потребно је приложити:

- пријаву, својеручно написану или одштампану, са подацима о детету (датум рођења, место, контакт подаци родитеља)

- дететов извод из матичне књиге рођених

Календар

Кликните на означено поље за детаље