Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Културни центар Пећинци

Културни центар „Пећинци“
Ул. Слободана Бајића бр. 1
Пећинци
Тел/факс: 022/2436-237 и 022/2436-766
Имејл: kulturnicentarpecinci@gmail.com

Директор: Јован Деврња


Пећиначки Културни центар (основан 1978. године), као главни организатор културних дешавања, ангажовано и предано ради на томе да модернизује, обогати и умрежи своје активности са циљем обогаћивања превасходно културног, а потом и образовног и уметничког живота мештана у свих 15 насеља општине Пећинци.

Садржај делатности коју развија Културни центар усмерена је, пре свега, на децу и омладину. Путем многобројних манифестација, секција и пројеката ова институција културе настоји да успостави континуирану, богату и разнолику делатност на пољима уметничке, галеријске и образовне активности у овом делу Срема.

Наведена делатност усмерена је ка промовисању општине у региону и шире, истицањем талената и знаности са овог простора. Неговање локалне традиције и локалне културне баштине представља печат рада Културног центра Пећинци. Домаћин је и покретач бројних манифестација и организатор рада са децом и омладином у оквиру бројних секција и на пољу аматеризма.

Више од четрдесет година обавља делатност која је усмерена на реализацију и неговање активности у области аматерског и професионалног стваралаштва (позоришни, књижевни, музички, филмски и ликовни програми) и односи се на: организовање културних активности, акција културно – уметничког карактера у циљу подстицања и ширења културног живота, предавања, трибина и других облика из области културе и уметности, културно – уметничких манифестација и програма, разних изложби и јубилеја у области културе од значаја за општину, културно – уметничког живота локалне заједнице кроз рад културно – уметничких друштава и осталих облика аматерског рада и активности везаних за издавачку делатност.

Секције које раде у оквиру пећиначког Културног центра су: драмска, литерарна, енигматска, ликовна и музичко – инструментална (Студио за музичку едукацију и образовање).

Значајни пројекти које реалузује пећиначки Културни центар су: „Пећиначко културно лето“, „Мини–тини фест“, „Сајам културе младих на селу“, „Позориште на селу“, „Енигматика“ и „Класична музика за најмлађе.

Активности Културног центра током године: Светосавска свечаност (јануар), Општинска смотра рецитатора (март), Општинска смотра драмског стваралаштва за одрасле (март), Општинска смотра дечјег сценског стваралаштва (април), Зонска смотра дечјег сценског стваралаштва Срема (април), Општинска смотра дечијег ликовног стваралаштва – Ликовни конкурс (мај), Општинска смотра дечјег литерарног стваралаштва – Литерарни конкурс (мај), Општинска смотра фолклорног изворног стваралаштва (јун), Зонска смотра фолклорног изворног стваралаштва Срема (јун), Општинска смотра ликовних уметника аматера (септембар), књижевне вечери, ликовне изложбе, позоришне представе, филмске пројекције, едукативна предавања и трибине и сл., као и сарадња са другим установама и организацијама и медијима.