Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Конкурс

за доделу студентских стипендија

Конкурс расписује: Председник општине Пећинци; Датум расписивања:10.11.2014.; Рок за подношење захтева: Од 12-26.11.2014. године


Конкурс

за доделу средстава за регресирање превоза студената у међумесном саобраћају

Конкурс расписује: Председник општине Пећинци; Датум расписивања:10.11.2014.; Рок за подношење захтева: Од 12-26.11.2014. године


ЈАВНИ КОНКУРС

За избор кандидата за именовање директора ЈП „Дирекција за изградњу општине Пећинци“Пећинци

Конкурс расписује: СО Пећинци; Рок за подношење: 15 дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС" 01.10.2014. године


Конкурс

за субвенционисани превоз ученика средњих школа

Конкурс расписује: Председница општине Пећинци; Датум расписивања:14.08.2014.; Рок за подношење захтева: Од 20. до 30.08.2014.Конкурс

за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица - уметнички и стари занати, послови домаће радиности

Конкурс расписује: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство; Рок за пријављивање: 15.05.2014. године

Текст конкурса
Образац

Контакт особа у Агенцији за развој општине Пећинци: Милошевић Радивој (022/400-734, 064/898-3623,
radivoj.milosevic@pecinci.org)


Конкурс

за доделу подстицајних средстава за суфинансирање малих прерађивачких капацитета у 2014. години

Конкурс расписује: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство; Рок за пријављивање: 06.10.2014. године

Текст конкурса
Правилник
Образац

Контакт особа у Агенцији за развој општине Пећинци: Милошевић Радивој (022/400-734, 064/898-3623, radivoj.milosevic@pecinci.org)


Конкурс

за подстицајна средства којима ће се суфинансирати активности удружења пољопривредника у 2014. години

Конкурс расписује: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство; Рок за пријављивање: 30.04.2014. године

Текст конкурса
Правилник
Образац

Контакт особа у Агенцији за развој општине Пећинци: Милошевић Радивој (022/400-734, 064/898-3623,
radivoj.milosevic@pecinci.org)


Конкурс

за доделу средстава за унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз набавку нове опреме за заштиту пољопривредних култура од временских непогода и набавку остале опреме на територији АП Војводине

Конкурс расписује: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство; Рок за пријављивање: 30.09.2014. године

Текст конкурса
Правилник
Изјава
Пријава

Контакт особа у Агенцији за развој oпштине Пећинци: Милошевић Радивој (022/400-734, 064/898-3623, radivoj.milosevic@pecinci.org)


Конкурс

за доделу подстицајних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2014. години

Конкурс расписује: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство; Рок за пријављивање: 31.10.2014. године

Текст конкурса
Правилник
Пријава

Контакт особа у Агенцији за развој oпштине Пећинци: Милошевић Радивој (022/400-734, 064/898-3623, radivoj.milosevic@pecinci.org)


Конкурс

за доделу подстицајних средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање у АП Војводини у 2014.години

Конкурс расписује: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство; Рок за пријављивање: 31.10.2014. године

Текст конкурса
Правилник
Образац

Контакт особа у Агенцији за развој Општине Пећинци: Милошевић Радивој (022/400-734, 064/898-3623, radivoj.milosevic@pecinci.org)


Конкурс

за доделу средстава из буџета намењених за активности и програме удружења са територије Општине у 2014. години

Конкурс расписује: Комисија за доделу средстава за програме удружења на територији Општине Пећинци; Рок за пријаву: до утрошка средстава; Датум објаве: 07.02.2014. године


Конкурс

за доделу студентских стипендија

Рок за пријаву: 24.01.2014. године


Јавни конкурс

за избор кандидата за именовање директора ЈКП "Канализација Пећинци" Пећинци

09.09.2013.


Јавни конкурс

за избор кандидата за именовање директора ЈКП "Сава" Пећинци

09.09.2013.


Јавни конкурс

за избор кандидата за именовање директора ЈП "Дирекција за изградњу општине Пећинци" Пећинци

09.09.2013.


Конкурс

за доделу подстицајних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2013. години

      Конкурс је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а конкурсну документацију можете преузети овде.


КОНКУРС

за доделу средстава из буџета општине Пећинци намењених за активности и програме удружења са територије општине Пећинци у 2013. години

27.04.2013


Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима

(Министарство финансија и привреде)

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 07.05 2013. ГОДИНЕ

Комплетан текст „Јавног позива за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима“ са пропратном документацијом можете преузети овде.


Конкурс за доделу бесповратних средстава за унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз набавку система за заштиту од временских непогода на територији АП Војводине

(Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство)

КОНКУРС ТРАЈЕ: 16.03.2013 - 17.05.2013

Предмет конкурса је додела бесповратних средства за набавку противградних мрежа са наслоном на површини не мањој од 1ха и не више од 10 ха на територији АП Војводине у висини од 60% од укупне вредности опреме.

Укупан износ средстава који се додељује је 160.000.000,00 динара. Износ средстава за подршку инвестиција по спроведеном конкурсу не може бити већи од 800.000,00 динара по хектару.

Право да конкуришу имају:

 • физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава;
 • правна лица – регистрована за обављање делатности гајења воћа;
 • земљорадничке задруге, које су регистроване за обављање делатности гајења воћа (најмање десет задругара који имају регистровано пољопривредно газдинство и налазе се у активном статусу).

Сва лица која конкуришу морају бити са територије Аутономне Покрајине Војводине.

Конкурсну документацију и пријаве за конкурс можете преузети овде.


Конкурс за доделу бесповратних средстава за наводњавање

(Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство)

КОНКУРС ТРАЈЕ: 16.03.2013 - 30.09.2013

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду ишумарство расписује конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију активности наводњавања пољопривредних култура инвестирањем у системе за наводњавање у укупном износу до 175.000.000,00 динара. Средства су обезбеђена из Буџета АП Војводине до 50% вредности реализоване инвестиције. Преостала средства обезбеђује корисник. У смислу овог конкурса средства су намењена за:

 • Изградњу експлоатационих бунара за повртарску производњу на отвореном простору, у пластенику и стакленику, као и за плантажно гајење воћа;
 • Набавку опреме за бунаре, пумпе, агрегата, цевних линија за повртарску производњу као и за производњу јагодичастог воћа у пластеницима и стакленицима;
 • Набавку пумпе, агрегата, цевних линија за повртарску производњу на отвореном простору;
 • Набавку агрегата, пумпи и система на плантажама воћа и засадима јагодичастог воћа на отвореном простору;
 • Набавку машина за заливање за ратарску и повртарску производњу на најмање 10ха;
 • Набавку линија за заливање за ратарску и повртарску производњу на најмање 50ха;
 • Финансирање трошкова израде Главног Пројекта наводњавања и накнаде за геолошко истраживање.

Конкурсну документацију и пријаве за конкурс можете преузети овде.


Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2013. години

(Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство)

Корисници подстицаја могу бити физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства, са подручја АП Војводине, који се баве производњом: поврћа, цвећа и јагодичастог воћа.

Услови за остваривање подстицаја:

 • да је регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних гадинства и да се налази у активном статусу;
 • да носилац газдинства има мање од 65 година;
 • да су измирене све пореске обавезе и друге јавне дажбине за 2012. годину;
 • да нема неизмирених обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АПВ по основу раније потписаних уговора;
 • да има доказ о власништву, односно уколико није власник, уговор о закупу земљишта на коме се планира реализација инвестиције за период од најмање 5 година од дана куповине опреме.

Максимална вредност подстицаја не може бити већа од 500.000,00 динара.

Конкурс је отворен од 14. марта до 17. маја 2013. године.

Конкурсну документацију и пријаве за конкурс можете преузети овде.


Конкурс за подршку активностима усмереним на стварање производа са већом додатом вредношћу у АП Војводини у 2013. години.

(Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство)

Подстицајним средствима ће се суфинансирати реконструкција, доградња, адаптација објеката у којима се врши прерада млека, меса, воћа и поврћа, адаптација објеката у којима се врши прерада меда и набавка опреме за прераду млека, меса, воћа и поврћа, уљаних култура, лековитог, зачинског, ароматичног биља и пчелињих производа.

Корисници подстицајних средстава могу бити физичка лица, земљорадничке задруге и предузетници.

Подстицајна средства ће се користити за финансирање:

 • Реконструкције, доградње, адаптације објеката за прераду млека и набавке опреме за прераду млека;
 • Реконструкције, доградње, адаптације објеката за прераду меса и набавке опреме за прераду меса;
 • Реконструкције, доградње, адаптације објеката за прераду воћа и поврћа и набавке опреме за прераду воћа и поврћа;
 • Набавке опреме за прераду уљаних култура (соја, уљана тиква, сунцокрет);
 • Набавке опреме за прераду лековитог, зачинског и ароматичног биља;
 • Адаптацију објеката за прераду пчелињих производа и набавке опреме за прераду пчелињих производа.

За реализацију Конкурса предвиђен је укупан износ финансијских средстава од 120.000.000,00 динара. Износ средстава за подршку инвестиција по овом Конкурсу не може бити већи од 5.000.000,00 динара.

Конкурс је отворен од 10. марта до 10. маја 2013. године.

Конкурсну документацију и пријаве за конкурс можете преузети овде.