Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Архива јавних огласа


ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Расписује: Фонд за пружање помоћи избеглим прогнаним и расељеним лицима; Датум објаве: 03.09.2014. године; Рок за достављање пријава и припадајуће документације је 30.09.2014. године


Јавни увид

у захтев оператера „ССЦ МЕТАЛ“ д.о.о. за издавање интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада

Расписује: Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине; Датум расписивања: 19.08.2014. године; Рок за достављање мишљења: 03.09.2014. године.


Јавни оглас

за продају путем јавног надметања ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини

Расписује: Дирекција за изградњу општине Пећинци; Рок за достављање пријава и припадајуће документације је 01.09.2014. године до 12 часова.


Јавни позив

за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине 5 стамбених монтажних објеката намењених за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Пећинци

Расписује: Комисија за решавање стамбених потреба избеглица; Рок за подношење пријаве са потребним доказима: 6. август 2014. године.


Јавни оглас

за постављање помоћника председника за економски развој и стратешки маркетинг општине пећинци

Расписује: Општина Пећинци; Рок: 15 дана од дана објављивања огласа у "Службеном гласнику РС"

ОГЛАС (23.07.2014)


ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ ЗА 2015. ГОДИНУ


ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СЕРВИСНА САОБРАЋАЈНИЦА ШИМАНОВЦИ – ПЕЋИНЦИ“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СЕРВИСНА САОБРАЋАЈНИЦА ШИМАНОВЦИ – ПЕЋИНЦИ“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУЈавни позив

за ангажовање лица на организовању и спровођењу јавних радова у општини Пећинци за 2014. годину

Датум објављивања: 03.07.2014.; Расписује: Председница општине Пећинци; Рок за подношење захтева за учешће у програму јавних радова: 15 дана од дана објављивања


ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке развоју конкурентности ММСП и задруга у 2014. години

Расписује: Национална агенција за регионални развој; Рок за пријаву: петак, 18. јул 2014. године

Текст јавног позива, као и сву потребну документацију можете преузети са сајта Националне агенције за регионални развој (клик на назив).


Оглас

За избор кандидата за раднa местa: 1. стручни сарадник за послове јавних набавки-службеник за јавне набавке на неодређено време- 1 извршилац; 2. руководилац одељења инвестиција и одржавања на неодређено време-1 извршилац; 3. стручни сарадник за надзор, изградњу и одржавање општинских путева на неодређено време-1извршилац; 4. стручни сарадник за послове саобраћаја на неодређено време-1 извршилац; 5. стручни сарадник за послове уређивања грађевинског земљишта на неодређено време-1 извршилац

Расписује: ЈП "Дирекција за изградњу општине Пећинци"; Рок: 8 од дана када објављивања у новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ - 04.06.2014. године.


Јавни оглас

за избор кандидата за радно место јавни правобранилац општине Пећинци

Расписује: Општина Пећинци; Рок: 8 од дана када објављивања у новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ - 04.06.2014. године.


Јавни оглас

за постављање помоћника председника за економски развој и стратешки маркетинг општине пећинци

Расписује: Општина Пећинци; Рок: 15 дана од дана објављивања огласа у "Службеном гласнику РС"


Јавни оглас 112-248-17/2013-I

за откуп сеоских домаћинстава са окућницом

Расписује: Комисија за избор корисника за доделу помоћи за откуп сеоских кућа са окућницом; Датум објаве: 10.04.2014. године; Рок: 12.05.2014. године


ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КУПИНОВО И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КУПИНОВО НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид ће се одржати од 14. марта 2014. године до 14. априла 2014. године, у згради Општине – сала Општинског већа, у Пећинцима ул. Слободана Бајића бр. 5, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

ОГЛАС


ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КАО ПОМОЋ У ОТКУПУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ У 2014. ГОДИНИ

(Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима) Објављено: 23.02.2014. године


Јавни оглас

за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пећинци

Контакт: Перица Граовац 064/898-3626, Андријана Радојчић 064/898-3609.


Јавни позив

за откуп сеоских домаћинстава с окућницомЈавни увид

У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РАДНА ЗОНА – ПОТЕС ПРОСИНЕ“ У К.О. ПРХОВО


Јавни увид

У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ДЕЧ


Јавни увид

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ 2.1. У К.О. АШАЊА И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ 2.1. У К.О. АШАЊА


Јавни позив

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пећинци за 2014. годину

(Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Пећинци) Објављено: 19.09.2013. године


Јавни позив

за доделу једнократне финансијске помоћи ученицима других, трећих и четвртих разреда средњих школа на територији АП Војводине

(Фонд за пружање помоћи избеглим прогнаним и расељеним лицима) Објављено 10.09.2013. године

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 30. септембар 2013. године.

Све потребне обрасце, као и текст Јавног позива са детаљним информацијама о условима учешћа можете преузети са следећих линкова:

ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријава


Јавни позив

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба доделом 70 монтажних кућа избеглицама које поседују земљиште на коме је дозвољена индивидуална стамбена градња а територији градских општина града Београда и то: Земун, Сурчин, Палилула и Обреновац, града Новог Сада, Крагујевца и Сомбора и општина Стара Пазова, Рума, Пећинци и Темерин

Објављено 05.09.2013. године

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 18. октобар 2013. године.

Све потребне обрасце, као и текст Јавног позива са детаљним информацијама о условима учешћа можете преузети са следећих линкова:

ЈАВНИ ПОЗИВ
Образац
Изјава


Јавни позив

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 125 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица на територији града Београда – градске општине Земун, градова Сремска Митровица, Сомбор, Суботица и општина Апатин, Кула, Оџаци, Бачка Топола, Мали Иђош, Инђија, Рума, Ириг, Шид, Пећинци и Стара Пазова

Објављено 05.09.2013. године

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 3. октобар 2013. године.

Све потребне обрасце, као и текст Јавног позива са детаљним информацијама о условима учешћа можете преузети са следећих линкова:

ЈАВНИ ПОЗИВ
Образац
Изјава


Јавни позив

за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за изградњу пословног комплекса „DR Oetker“ на К.П.бр. 558/14 К.О. Шимановци

03.09.2013. године

Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана од 11. 09. 2013. до  18. 09. 2013. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.
Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Пећинци у Пећинцима, ул. Слободана Бајића бр. 5.

Комплетан текст јавног позива можете прочитати кликом на следећи линк:

ОГЛАС


Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта за грађевинску парцелу К.П. бр. 1746/45 К.О. Шимановци – пословно-складишно-производни комплекс

22.08.2013.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана од 24. 08. 2013. до  31.08.2013. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пећинци у Пећинцима, ул. Слободана Бајића бр. 5.

Комплетан текст јавног позива можете прочитати кликом на следећи линк:

ОГЛАС


Обавештење

о термину расписивања Конкурса за субвенционисани превоз ученика средњих школа

09.08.2013.

Обавештавамо Вас да ће Конкурс за субвенционисани превоз ученика средњих школа бити расписан 20. августа 2013. године и да ће трајати до 30. августа 2013. године.

Захтев за субвенционисани превоз ученика средњих школа са пропратном документацијомподносиће се у салтер сали Општинске управе Пећинци на шалтеру дечје заштите.

ОБАВЕШТЕЊЕ


Јавни оглас

за бесплатну информатичку обуку за жене

05.08.2013.

     Обавештавају се све заинтересоване жене са територије општине Пећинци да се, уколико желе да похађају бесплатан курс информатичке обуке, пријаве Одељењу за друштвене делатности Општинске управе општине Пећинци, путем контакт телефона 022/400-722, контакт особа Невена Игњатовић.

      Рок за пријављивање је 26. август 2013. године


Јавни позив

за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде планиране изградње фарме за тов јунади на к.п. 660/17, К.О. Суботиште, у Суботишту

02.08.2013


Јавни оглас

за избор правних лица и предузетника за набавку добара и услуга за потребе Канцеларије за смањење сиромаштва

24.07.2013.

ОГЛАС

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ

Рок за подношење захтева је продужен до понедељка, 5. августа.


Јавни оглас

за избор корисника за доделу пакета помоћи у храни

20.07.2013.


Јавни увид

у Нацрт плана генералне регулације насеља Купиново и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације насеља Купиново на животну средину

18.06.2013.


ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕЋИНЦИ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕЋИНЦИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид: од 20. јуна до 20. јула 2013. године, у згради Општине – сала Општинског већа, у Пећинцима ул. Слободана Бајића бр. 5, сваког радног дана од 9 до 14 часова. У току трајања јавног увида Нацрт плана и Извештај о стратешкој процени биће изложени у сали Општинског већа у аналогном и дигиталном облику.

Јавна презентација: 4. јул 2013.године, у Пећинцима у згради Општине – скупштинска сала са почетком у 15 часова.

Јавна седница Комисије за планове општине Пећинци: 25. јул 2013. године са почетком у 13 часова у згради Општине – сала Општинског већа, у Пећинцима, ул. Слободана Бајића бр. 5.

ЈАВНИ ОГЛАС

ПРИЛОГ 1: План генералне регулације - планирана намена површина


Јавни позив

за финансирање мере активне политике запошљавања приправника заснивањем радног односа на одређено време

Објављено 27.05.2013. године

Право учешћа на јавном позиву имају послодавци и незапослена лица са територије општине пећинци према условима који су дати у Позиву.

Рок за подношење захтева по овом јавном позиву је 8 дана од дана објављивања овог јавног позива на сајту општине и огласним таблама месних канцеларија.

Заинтересовани послодавци и незапослена лица захтеве могу поднети писарници Општинске управе општине Пећинци, непосредно или путем поште.

Све информације се могу добити на телефон 022/400-723 (лице за контакт начелник одељења Снежана Гагић)

Захтеве, као и текст Јавног позива са детаљним информацијама о условима учешћа можете преузети са следећих линкова:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗАХТЕВ – НЕЗАПОСЛЕНИ

ЗАХТЕВ – ПОСЛОДАВЦИ

ОДЛУКА (објављено 01.07.2013)

ЗАКЉУЧАК (објављено 17.10.2013)


Јавни позив

за ангажовање лица на организовању и срповођењу јавних радова у општини Пећинци за 2013. годину

Објављено 27.05.2013. године

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају послодавци и незапослена лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање општине Пећинци.

Рок за подношење захтева по овом јавном позиву је 8 дана од дана објављивања овог јавног позива на сајту општине и огласним таблама месних канцеларија.

Заинтересовани послодавци и незапослена лица захтеве могу поднети писарници Општинске управе општине Пећинци, непосредно или путем поште.

Све информације се могу добити на телефон 022/400-723 (лице за контакт начелник одељења Снежана Гагић)

Захтеве, као и текст Јавног позива можете преузети са следећих линкова:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗАХТЕВ – НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

ЗАХТЕВ – ПОСЛОДАВЦИ

ОДЛУКА

ЗАКЉУЧАК (објављено 17.10.2013)


Јавни увид

у Нацрт просторног плана општине Пећинци и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана општине Пећинци на животну средину

Јавни увид: од 15. априла до 15. маја 2013. године, у згради Општине Пећинци – сала Општинског већа, у Пећинцима ул. Слободана Бајића бр. 5, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја: среда, 24. април 2013. године са почетком у 15 часова у згради општине Пећинци – сала Општинског већа у Пећинцима, ул. Слободана Бајића бр. 5.

Комплетан текст јавног огласа можете прочитати кликом на следеће линкове:
ОГЛАС
ДОДАТАК 1 - ППОП_намена
ДОДАТАК 2 - ППОП_мрежа насеља


Јавни позив

за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде планираног комплекса ЈУБ-а, на к.п. 548/11, К.О. Шимановци, у Шимановцима

08.07.2013.

Јавни оглас

за избор корисника за доделу пакета помоћи у храни за најугроженија домаћинства избеглица, бивших избеглица и интерно расељених лица на територији општине Пећинци

Право на помоћ могу да остваре породице избеглица и породице лица која су била у статусу избеглица, а сада имају пребивалиште на територији Општине Пећинци или интерно расељена лица.

Помоћ се одобрава као једнократна, у виду доделе хуманитарног пакета хране.

Рок за подношење захтева је од 19. априла до 14. маја 2013. године.

Текст огласа, у којем су прецизирани услови, критеријуми и списак неопходне документације, као и Захтев за доделу пакета, можете прузети кликом на следеће линкове:
ОГЛАС
ЗАХТЕВ


Јавни позив

за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонско решење планиране изградње комплекса Центра безбедне вожње „Навак“ на катастарсткој парцели бр. 1615/1 К.О. Суботиште

Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана од 21.03. до 28.03.2013. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова у просторијама Општинске управе Општине Пећинци (ул. Слободана Бајића бр. 5, Пећинци)

ОГЛАС


Јавни увид

у Захтев за измену и допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

08.02.2013.

ОГЛАС


Јавни оглас

за избор корисника за доделу помоћи за економско оснаживање избеглих лица на територији општине Пећинци

28.01.2013.


Јавна расправа

о Предлогу одлуке о буџету општине Пећинци за 2011. годину

Сва физичка и правна лица примедбе, предлоге и сугестије могу доставити Одељењу за буџет и финансије општине Пећинци поштом на адресу: Општина Пећинци, Одељењу за буџет и финансије, ул. Слободана Бајића бр. 5, 22410 Пећинци, путем електронске поште на адресу: budzet@pecinci.org или лично на писарници Општинског услужног центра.


Локални акциони план за младе општине Пећинци за период од 2011. до 2015. године

Јавна расправа траје до 3. децембра 2010. године

Примедбе, предлоге и сугестије можете доставити Бојани Ристовић, поштом на адресу: Канцеларија за младе општине Пећинци, Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци, лично у згради општине канцеларија бр. 7 или електронском поштом на адресу jovanka.milovanovic@pecinci.org .


Јавни позив

за избор корисника за пружање хуманитарне помоћи у виду доделе дрва за огрев социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији општине Пећинци

21.11.2012.


Јавни оглас

за лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

14.11.2012.


Јавни позив

за доставу захтева за признавање права пречег закупа

04.10.2012.


Јавни оглас

за субвенционисани превоз ученика средњих школа

22.08.2012.


Јавни позив

за пријављивање кандидата за пописиваче у пољопривреди

02.08.2012.


Јавни позив

за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине 83 стамбене јединице намењене за решавање стамбених потреба избеглица на територији Републике Србије

16.07.2012


Јавни позив

за пријављивање кандидата за општинске инструкторе

04.06.2012.


ЗАТВОРЕНИ ЈАВНИ ОГЛАСИ

 

Јавни увид

У Нацрт плана генералне регулације насеља Деч и у извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана генералне регулације насеља Деч

06.04.2012.

ОГЛАС


Јавни позив

за ангажовање лица на организовању и спровођењу јавних радова у општини Пећинци у 2012. години

08.03.2012.


Јавни позив

заинтересованима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања у општини Пећинци у 2012. години

08.03.2012.

Јавни увид

у Нацрт плана детаљне регулације "Трансфер станица" у Дечу и у извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације "Трансфер станица" у Дечу

16.03.2012.

ОГЛАС

Јавни увид

у Нацрт плана детаљне регулације "Радна Зона-Потес Просине" у КО Прхово и у извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације "Радна Зона-Потес Просине" у КО Прхово

16.03.2012.

ОГЛАС

Јавни увид

у Нацрт измена и допуна просторног плана подручја инфраструктурног коридора Граница Хрватске-Београд(Добановци)

06.03.2012

ОГЛАС

     Увид у Нацрт просторног плана могуће је извршити у Општини Пећинци, канцеларија број 30.


Јавни оглас

за избор корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања набавком грађевинског материјала избеглицама на територији општине Пећинци

27.02.2012.


Јавни оглас

за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

25.10.2011.


Јавни оглас

за продају путем јавног надметања осталог неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини.

21.10.2011


Јавни позив

за остваривање права пречег закупа по основу узгоја животиња.

05.10.2011.


Јавни оглас

за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пећинци

22.07.2011.


Предлог одлуке

о додели једне монтажне куће избеглим и интерно расељеним лицима

13.07.2011.


Јавни оглас

за доделу једне монтажне куће избеглим или интерно расељеним лицима смештеним на територији општине Пећинци

15.06.2011


Јавни оглас

за доделу помоћи избеглицама у куповини и донацији домаћинстава са окућницом

15.06.2011


Предлог одлуке

о додељивању помоћи за 4 монтажне куће избеглим и интерно расељеним лицима.

Учесници конкурса имају право приговора, у року од 8. дана, од дана објављивања предлога одлуке. Приговоре упутити поверенику за избеглице општине Пећинци, Драгици Петковић.


Јавни оглас

за доделу хуманитарних пакета најугроженијим породицама избегличке и расељеничке популације.


Јавни оглас

за доделу 5 монтажних кућа избеглим и интерно расељеним лицима смештеним на територији општине Пећинци


Јавни оглас

за избор пружаоца услуга за развој социјалних услуга у заједници у циљу унапређења квалитета живота деце са сметњама у развоју и њихових породица


Јавни оглас

за избор корисника за доделу помоћи за економско оснаживање и осамостаљивање породица избеглица, породица лица која су укинула избеглички статус и интерно расељених лица смештених на територији општине Пећинци


Јавни позив за пружање помоћи у виду бесплатног аутобуског превоза, "Иди-види посете" лицима избеглим и прогнаним из Републике Хрватске, а која имају пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине

За ближе информације обратити се Поверенику за избеглице општине Пећинци Драгици Петковић, путем телефона 022/85-246 или лично.


Јавни оглас за прикупљање писаних понуда, за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини


Јавни увид

у Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта погона за производњу малтера, компаније "ЈУБ" Шимановци


Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пећинци

За ближе информације обратити се Перици Граовцу у згради општине Пећинци, канцеларија бр.14 или путем телефона 022/400-735.


Јавни позив за доделу једнократне финансијске помоћи ученицима средњих школа на територији АП Војводине

За ближе информације обратити се Радмили Сарић, у згради општине Пећинци, канцеларија бр.7 или путем телефона 022/400-737.


Јавни позив за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пећинци

Контакт особе: Биљана Милошевић(022/400-738) и Перица Граовац(022/400-735)


Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу, за решавање стамбених питања избеглица на територији општине Пећинци

За ближе информације обратити се Поверенику за избеглице општине Пећинци Драгици Петковић, путем телефона 022/85-246 или лично.


Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за економско оснаживање и осамостаљивање породица избеглица, породица лица која су укинула избеглички статус и интерно расељених лица смештених на територији општине Пећинци

За ближе информације обратити се Поверенику за избеглице општине Пећинци Драгици Петковић, путем телефона 022/85-246 или лично.


Јавни позив за продају кућа са окућницом Комесаријату за избеглице Републике Србије

Јавни позив

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба доделом 70 монтажних кућа избеглицама које поседују земљиште на коме је дозвољена индивидуална стамбена градња а територији градских општина града Београда и то: Земун, Сурчин, Палилула и Обреновац, града Новог Сада, Крагујевца и Сомбора и општина Стара Пазова, Рума, Пећинци и Темерин

Објављено 05.09.2013. године

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 18. октобар 2013. године.

Све потребне обрасце, као и текст Јавног позива са детаљним информацијама о условима учешћа можете преузети са следећих линкова:

ЈАВНИ ПОЗИВ
Образац
Изјава

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КАО ПОМОЋ У ОТКУПУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ У 2014. ГОДИНИ

(Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима) Објављено: 23.02.2014. године

ОГЛАС

за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци

Расписује: ЈП "Дирекција за изградњу општине Пећинци"; Датум објаве: 30.01.2015. године; Рок: 04.03.2015. године године до 12 часова.