Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Архива јавних набавки


Јавна набавка мале вредности број ЈНОП 569/2014

набавка горива

Наручилац: ЈКП "САВА" Пећинци: Датум објаве: 09.12.2014. године; Рок за подношење понуда: 09.01.2015. године до 12 часова


Јавна набавка велике вредности 404-37/2014-III

набавка новог возила - минибус, путем финансијског лизинга

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 05.12.2014; Рок за подношење понуда: 06.01.2015. до 10 часова.


Јавна набавка мале вредности 404-36/2014-IV

Геодетске услуге – Увођење у посед закупаца пољопривредног земљишта у државној својини

Расписује: Општина Пећинци; Датум објаве: 10.11.2014. године; Рок за достављање понуда: 19.11.2014. године до 12 часова


Јавна набавка мале вредности 404-28/2014-III

за одржавање крова зграде Општинске управе општине Пећинци

Расписује: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 15.08.2014. године; Рок за достављање понуда: 25.08.2014. године, до 10 часова.


Јавна набавка мале вредности 404-27/2014-IV

Изградња повезног цевовода и напојног кабла на извористу у Шимановцима

Наручилац: Председница општине Пећинци; Датум објаве: 13.08.2014.; Рок за подношење понуда: 21.08.2014. године, до 12 часова.


Јавна набавка мале вредности 404-24/2014-III

Текуће одржавање возила и набавке делова за потребе Полицијске станице Пећинци

Наручилац: Општинска управа општине Пећинци; Датум објаве: 07.08.2014; Рок за подношење понуда: 15.08.2014 до 10 часова.


Јавна набавка мале вредности 404-21/2014-III

Набавка горива за потребе ПС Пећинци

Наручилац: Општина Пећинци; Датум објаве: 02.07.2014. године; Рок за подношење понуда: 14.07.2014. године до 12 часова


Јавна набавка мале вредности 404-17/2014-III

Набавка моторног бензина и дизел горива

Наручилац: Општина Пећинци; Датум објаве: 29.05.2014. године; Рок за подношење понуда: 09.06.2014. године до 12 часова


Јавна набавка мале вредности 404-13/2014-III

Набавка канцеларијског материјала

Наручилац: Општина Пећинци; Датум објаве: 29.05.2014. године; Рок за подношење понуда: 06.06.2014. године до 09 часова


Јавна набавка мале вредности 404-18/2014-III

УСЛУГА – Сузбијање комараца на територији општине Пећинци

Наручилац: Општина Пећинци: Датум објаве: 27.05.2014. године; Рок за подношење понуда: 04.06.2014. године до 12 часова


Јавна набавка велике вредности ЈН 1-1/14

Реконструкција пута Попинци-Прхово

Наручилац: ЈП Дирекција за изградњу општине Пећинци: Датум објаве: 10.04.2014. године; Рок за подношење понуда: /


Јавна набавка мале вредности 404-14/2014-III

Превоз ученика за ученике основних школа

Наручилац: Општина Пећинци: Датум објаве: 04.04.2014. године; Рок за подношење понуда: 05.05.2014. године до 12.00 часова


Јавна набавка мале вредности 404-12/2014-III

Набавка електричне енергије

Наручилац: Општина Пећинци: Датум објаве: 25.03.2014. године; Рок за подношење понуда: 02.04.2014. године до 11 часова


Јавна набавка мале вредности 404-11/2014-I

Услуга надзора над извођењем радова на Пречистачу у Шимановцима

Наручилац: Општина Пећинци: Датум објаве: 20.03.2014. године; Рок за подношење понуда: 28.03.2014. године до 11 часова


Јавна набавка мале вредности 404-10/2014-I

Услуга вештачког осемењавања приплодних грла јуница за потребе регистрованих пољопривредних газдинстава са територије општине Пећинци

Наручилац: Општина Пећинци: Датум објаве: 05.03.2014. године; Рок за подношење понуда: 14.03.2014. године до 11 часова


Јавна набавка мале вредности

Набавка добара - 205 таблет рачунара за ученике четвртих разреда

Наручилац: Општина Пећинци; Датум објаве: 13.12.2013. године; Рок за подношење понуда: 21.02.2014. до 11.00 ч.


Јавна набавка велике вредности 404-2/2014-I

Набавка услуга - правни савети и заступање на период од 3 године

Наручилац: Општина Пећинци; Датум објаве: 03.02.2014. године; Рок за подношење понуда: 05.03.2014. до 10,00ч


Јавна набавка мале вредности

Набавка грађевинског материјала за избеглице у процесу интеграције на територији општине Пећинци

Наручилац: Општина Пећинци: Датум објаве: 31.12.2013. године; Рок за подношење понуда: 09.01. 2014. до 10,00


Јавна набавка велике вредности 404-51/2013-I

Набавка радова: извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање употребљених и отпадних вода са приступним путем у радној зони у насељу Шимановци

Наручилац: Општина Пећинци: Датум објаве: 27.12.2013. године; Рок за подношење понуда: двадесет други дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу ЈН до 10.00 часова.

Позив за подношење понуда

Тендерска документација

Захтев за заштиту права 1

Обавештење о поступању по решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (05.02.2014)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку (05.02.2014)

Одговор на питање понуђача (10.02.2014)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку (10.02.2014)

Измена и допуна тендерске документације - Од стране 133 (6. Главна рекапитулација) до краја (10.02.2014)

Одговори на питања понуђача 2 (11.02.2014)

Одговори на питања понуђача 3 (14.02.2014)

Захтев за заштиту права 2 (19.02.2014)

Обавештење о продужењу рока (11.03.2014)

Одговори на питања понуђача 4 (13.03.2014)

Обавештење о закљученом уговору (28.05.2014)


Јавна набавка мале вредности

Набавка добара за економско оснаживање избеглица

19.11.2013.


Јавна набавка мале вредности

за услугу организације бине и бинске опреме са наступом јавне личности Милана Топаловића-Топалка, за новогодишње празнике на шеталишту у Пећинцима

12.11.2013.


Јавна набавка мале вредности

Извођење радова на изградњи повезног цевовода од изворишта месног водовода насеља Шимановци до локације „Bosch“ по предмеру пројектанта

Наручилац: Општина Пећинци; Датум објаве: 29.08.2013. године; Рок за подношење понуда: 09.09.2013. године до 10 часова


Јавна набавка мале вредности

Набавка добара: намештаја за опремање канцеларија

19.07.2013.


Јавна набавка мале вредности

Извођење радова на бушењу бунара у насељу Шимановци на постојећем изворишту

Наручилац: Општина Пећинци: Датум објаве: 08.07.2013. године; Рок за подношење понуда: 16.07.2013. године


Јавна набавка мале вредности

Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на летњем одржавању путева на територији општине Пећинци

Наручилац: Општина Пећинци: Датум објаве: 11.06.2013. године; Рок за подношење понуда: 19.06.2013. године


Јавна набавка

Набавка добара - таблет рачунара за ученике четвртих разреда основних школа на територији општине Пећинци

Наручилац: Општина Пећинци; Датум објаве: 05.06.2013. године; Рок за подношење понуда: 20.06.2013. године
Јавна набавка

услуга сузбијања комараца и услуга дезинфекције,дезинсекције и дератизације на територији општине Пећинци у две партије

22.05.2013Јавна набавка

услуга - превоз ученика основних школа на територији општине Пећинци

14.03.2013.


Обнова туристичких потенцијала Обедске баре - изградња туристичког пункта (Визиторске куле у Купинову)