Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Општинска изборна комисија Општине Пећинци

тел: 022/400-755 и 064/898-3671
e-mail: oik@pecinci.org


Званична обавештења


Обрасци потребни за предају кандидатуре за одборнике СО Пећинци на изборима заказаним за 16. март 2014. године

Пријем изборних листа вршиће се у згради општине Пећинци, ул. Слободана Бајића бр. 5, на првом спрату, у Великој сали СО Пећинци, сваког радног дана у времену од 09 до 15 часова, уз најаву на телефон секретару Општинске изборне комисије бр. 022/400-748 или 064/8983658. Изузетно, подношење и пријем изборних листа ван радног времена врши се уз претходну најаву Изборној комисији у радно време.

Изборна листа кандидата за одборнике
Овлашћење за подношење изборне листе
Сагласност носиоца изборне листе
Потврда о изборном праву кандидата
Изјава о прихватању кандидатуре
Потврда о пребивалишту кандидата
Уверење о држављанству кандидата
Списак бирача који подржавају изборну листу
Изјава подршке бирача
Изјава о коришћењу средстава из јавних извора
Шаблон за проверу потписа

Табелу попунити куцањем, нипошто не копирати у табелу! Користити ћирилично писмо!